Outsourcing IT

Audyt procesów biznesowych

  1. Do kogo kierujemy ofertę audytu procesów biznesowych?

Ofertę kierujemy przede wszystkim do firm postawionych przed koniecznością dokonania wyboru odpowiedniego dla własnych potrzeb systemu informatycznego, znajdujących się jeszcze na etapie definicji wymagań.

  1. Po co przeprowadzać audyt procesów biznesowych?

Aby zapewnić powodzenie we wdrożeniu sprawnie działającego systemu informatycznego odzwierciedlającego i wspomagającego procesy zachodzące w firmie wcześniej należy przeprowadzić audyt procesów biznesowych zachodzących w całej organizacji. Celem każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa oraz kluczem do jego sukcesu jest sprawne i efektywne funkcjonowanie. Ogromne znaczenie odgrywają na tym polu liczne procesy biznesowe zachodzące w obrębie firmy oraz w jej otoczeniu. Identyfikacja oraz przedstawienie ich w formie mapy procesów ukazującej  ich wzajemne zależności, ułatwia rozpoznanie indywidualnych wymagań stawianych przed przyszłym systemem informatycznym, a to stanowi podstawowe kryterium jego wyboru. Analiza, modelowanie oraz optymalizacja procesów umożliwia usystematyzowanie działalności przedsiębiorstwa i zwiększenie jego efektywności, natomiast gwarancją uzyskania najwyższej skuteczności działania jest dobrze dobrany i wdrożony system informatyczny integrujący w różne obszary funkcjonowania organizacji i wspierający podejmowane tam decyzje.

  1. Jakie korzyści wynikają z przeprowadzenia audytu?

Audyt niesie za sobą wiele korzyści. Działania takie umożliwiają identyfikację i analizę głównych procesów służących realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa, a także ograniczenie lub całkowitą eliminację procesów nie służących interesom firmy, co pozwala na poprawne lokowanie zasobów organizacji w najważniejsze działania. Przede wszystkim, skutkuje ustrukturalizowaniem funkcjonowania przedsiębiorstwa i ukazuje działalność firmy w sposób kompleksowy z punktu widzenia realizowanych wewnątrz procesów. Działanie to pozwoli w przyszłości na zwiększenie kontroli zmian wprowadzanych w całym systemie oraz ograniczenie poziomu błędów. Ponadto, umożliwia zidentyfikować procesy podstawowe bezpośrednio przyczyniające się do budowania wartości dodanej dla odbiorcy, tym samym koncentrację na kliencie i jego potrzebach. Docelowo informacje zdobyte w drodze audytu przyczyniają się do poprawy efektywności procesów biznesowych, poprzez redukcję czasu i kosztów realizacji, co w efekcie prowadzi do poprawy pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Jedną z najważniejszych korzyści wynikających z przeprowadzonego audytu jest możliwość odzwierciedlenia procesów biznesowych w systemie informatycznym, a to z kolei umożliwia osiągnięcie przewagi nad konkurencją i zajęcie pozycji lidera w swojej branży.

Etapy audytu procesów biznesowych
  • Identyfikacja procesów biznesowych - to pierwszy etap na drodze usprawnień funkcjonowania firmy. Obejmuje on analizę otoczenia i wnętrza przedsiębiorstwa pod kątem zachodzących w nim procesów oraz ich wzajemnej interakcji. Celem jest wyodrębnienie procesów podstawowych, tworzących wartość dla klienta zewnętrznego oraz procesów pomocniczych, będących wsparciem dla klienta wewnętrznego, oraz procesów zarządczych. W wyniku takiej analizy powstaje zbiór algorytmów i grafów funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego poszczególnych jednostek organizacyjnych.
  • Modelowanie procesów biznesowych - to etap, w którym materiał analityczny zebrany w etapie pierwszym jest przekształcany w postać, którą można w dalszej kolejności poddać optymalizacji. Dzięki zaprezentowaniu procesów biznesowych w postaci modeli można w sposób klarowny przedstawić opis funkcjonowania przedsiębiorstwa, co pozwala zidentyfikować obszary wymagające optymalizacji lub wskazać te, które wymagają wprowadzenia systematyki procesów. Budując referencyjny model procesów należy określić najlepsze dla danej klasy wskaźniki i narzędzia pomiaru efektywności, aby ocenić stan obecny i wskazać procesowe cechy rozwiązania pożądanego, którego możliwości osiągnięcia przedstawia kolejny etap.
  • Optymalizacja procesów biznesowych - to stadium, które bazuje na opisach przebiegów procesów zaprezentowanych w poprzednich krokach. Celem tego etapu jest identyfikacja zagrożeń, wskazanie przyczyn niesprawności oraz określenie dla nich środków zaradczych. Usprawnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa dotyczyć będą reorganizacji procesów zachodzących wewnątrz firmy i na styku z otoczeniem. Wyniki optymalizacji procesów biznesowych są prezentowane w postaci modeli, a następnie, po ich akceptacji, wdrażane jako systemowe wsparcie procesów biznesowych w postaci programu klasy ERP

 

Exanet używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Zgadzam się Nie zgadzam się