Outsourcing IT

Outsourcing IT

Ostra konkurencja właściwie w każdej branży to poważne wyzwanie dla przedsiębiorstw. Sukces odnoszą jedynie te firmy, które skupią się na swojej głównej działalności. Nie mogą jednak zapomnieć o działach, które utrzymują i wspierają rozwój przedsiębiorstwa. Dobrą i sprawdzoną strategią zarządzania jest przeniesienie takich właśnie działów poza obszar firmy. Działanie to nazywane jest z angielskiego outsourcingiem.


Ogólne pojęcie outsourcingu odnosi się do strategii biznesowej polegającej na wydzieleniu części procesów biznesowych, które nie stanowią głównej działalności przedsiębiorstwa, oraz na przekazaniu odpowiedzialności za ich realizację zewnętrznemu partnerowi, specjalizującemu się w danej dziedzinie. Dzięki takiej strategii możliwe jest osiąganie bardzo dobrych rezultatów w obszarach, które z punktu widzenia prowadzonego biznesu są mniej istotne. Rozwiązanie to umożliwia przedsiębiorcy skoncentrowanie się na obszarach podstawowej działalności firmy oraz na wykorzystanie zaoszczędzonych zasobów i środków finansowych do realizacji głównych celów biznesowych.

Outsourcing wyróżnia się z pośród innych form współpracy występujących pomiędzy kontrahentami, ponieważ przedsiębiorca oczekuje od firmy outsourcingowej określonych wcześniej w kontrakcie wyników, natomiast sposób ich realizacji pozostawia całkowicie w gestii wykonawcy. Dlatego bardzo istotną rolę odgrywa wybór rzetelnego partnera posiadającego wysokie kompetencje oraz know-how w danej dziedzinie. Firma zewnętrzna w ramach umowy outsourcingowej przebudowuje panujące dotąd procesy, poprzez implementację nowych sposobów działania, nowe technologie, często infrastrukturę i bierze za realizację przedsięwzięcia całkowitą odpowiedzialność. Firma outsourcingowa staje się siłą napędową zmian, wprowadza do biznesu kluczowe innowacje, nowe pomysły, koncepcje i idee, może stać się zapłonem dla przedefiniowania obecnego modelu biznesowego doprowadzając do otwarcia na nowe rynki, tworzenia nowego produktu, docierania do nowego typu klienta. Współpraca z odpowiednim kontrahentem umożliwia redukcję problemów operatywnych, przyczynia się do lepszej realizacji celów biznesowych, wpływa na zwiększenie skali działalności i przekłada się na poprawę pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

Outsourcing IT może obrać formę kompleksowej lub częściowej obsługi informatycznej w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Pełen outsourcing IT polega na przekazaniu wszystkich obowiązków związanych z administrowaniem i obsługą infrastruktury oraz systemów IT zewnętrznemu partnerowi. Częściowy outsourcing IT ma miejsce, gdy kontrakt przewiduje obsługę tylko wybranych funkcji lub elementów infrastruktury, np.: dbanie o sieci, serwery, doraźna pomoc zdalna, serwis komputerowy. Zapotrzebowanie na profesjonalne usługi informatyczne od kilkunastu lat nieustannie wzrasta. Popularność outsourcingu informatycznego wynika między innymi z zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych specjalistów, zachodzącego wykładniczo postępu w technologiach informatycznych, z potrzeby zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych oraz informacji, które stały się w ówczesnym świecie najcenniejszymi zasobami.

Exanet używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Zgadzam się Nie zgadzam się