Sieci komputerowe

Systemy firewall/UTM

W obliczu stałej informatyzacji przedsiębiorstw i uzależnienia pracy od dostępu do zasobów sieci informatycznych, krytycznym aspektem staje się zabezpieczenie tych zasobów przed utratą oraz nieautoryzowanym dostępem osób niepowołanych.

Szczególnego znaczenia nabiera pojęcie bezpieczeństwa wraz z rozpowszechnianiem się telepracy wśród pracowników mobilnych oraz częstszym wykorzystaniem bezprzewodowego typu połączeń – również przez prywatne urządzenia pracowników, stanowiące potencjalny punkt częstych ataków (BYOD).

Nasza firma oferuje pomoc w wyborze oraz implementację najnowocześniejszych rozwiązań ochronnych przy użyciu sprzętu firmy Cisco, gwarantującą - obok najwyższego poziomu zabezpieczeń –  bezkonkurencyjną wydajność oraz niezawodność.

Oferujemy między innymi:
  • dobór optymalnego rozwiązania bezpieczeństwa z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wymagań klienta,

  • implementację ograniczenia dostępu do sieci – wymuszenie uwierzytelniania w sieci przewodowej i bezprzewodowej,

  • rozwiązania do filtrowania i głębokiej inspekcji ruchu w sieci firmowej jak i przy połączeniach z zewnątrz – dostęp do zasobów niezbędnych do realizacji obowiązków w oparciu o najszerszy kontekst tożsamości (użytkownik, miejsce, urządzenie, aplikacja),

  • implementację systemu zaawansowanej kontroli stron internetowych w oparciu o kategorie treści oraz stale aktualizowane filtry reputacyjne,

  • zabezpieczenie styku sieci lokalnej z Internetem – konfiguracja firewalla stanowego opartego na strefach, szczególna ochrona usług wystawionych do Internetu (DMZ),

  • implementację systemu wczesnej detekcji i zapobiegania atakom sieciowym (IPS ) oraz scentralizowanego sieciowego systemu antywirusowego oraz antymalwerowego,

  • rozwiązania wysokiej dostępności systemów bezpieczeństwa minimalizujące skutki hipotetycznej awarii systemu,

  • monitoring ruchu pracowników przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego charakterystyki, rozwiązania umożliwiające generowanie raportów aktywności użytkowników oraz podatności na zagrożenia.


 

Exanet używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Akceptuj