MFA dla bezpieczeństwa Microsoft 365

13 czerwca 2024

Jedną z głównych zalet MFA jest skokowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa. MFA wprowadza dodatkowe poziomy weryfikacji, takie jak kod SMS, aplikacja mobilna lub odcisk palca, co znacząco utrudnia nieautoryzowany dostęp do konta.

Kubernetes vs Docker: Porównanie dwóch technologii konteneryzacji

5 czerwca 2024

Docker i Kubernetes są kluczowymi narzędziami w nowoczesnej konteneryzacji, ale służą różnym celom. Wybór między Dockerem a Kubernetesem zależy od specyficznych potrzeb i skali projektu.

uklad-scalony

Zalecenia CERT Polska w zakresie Cisco ASA lub Cisco FTD

17 maja 2024

CERT Polska przekazał komunikat, że w dniu 24 kwietnia firma CISCO poinformowała o odkryciu kilku podatności oznaczonych jako CVE-2024-20353, CVE-2024-20358 oraz CVE-2024-2359, które pozwalają nieautoryzowanemu użytkownikowi na wykonanie ataku typu DoS.

skyscrapers

Dyrektywa NIS2 w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji

9 maja 2024

Jednym z najważniejszych celów dyrektywy NIS2 jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa. NIS2 ma zatem na celu wzmocnienie ogólnej postawy Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i odporności infrastruktury krytycznej oraz usług cyfrowych.

Microsoft button

Zakończenie wsparcia Basic auth w Exchange Online

16 kwietnia 2024

Do września 2025 firmy powinny zaktualizować klienta lub wykorzystywane aplikacje do obsługi OAuth lub zmienić klienta lub wykorzystywane aplikacje, na wspierające OAuth. Inną możliwą drogą jest skorzystanie z High Volume Email lub Azure Communication Services for Email.

Korzyści dzięki CI/CD

9 lutego 2024

Continuous Integration wykorzystuje automatyzację w celu umożliwiania szybkiego i częstego scalania zmian w kodzie ze wspólnym repozytorium. Każde zatwierdzenie (tzw. commit) uruchamia zautomatyzowany przepływ pracy na serwerze CI, który w rezultacie dołącza commit do głównej gałęzi kodu (main branch).

uklad-scalony

Bare Metal, wirtualizacja czy kontenery?

10 stycznia 2024

Wirtualizacja to emulacja komputera fizycznego, pozwalająca na uruchomienie wielu maszyn wirtualnych na pojedynczym serwerze (czyli na jednym serwerze fizycznym). Architektura rozwiązania uwzględnia elementy takie jak: hardware + host operating system + hypervisor + virtual machines.

Microsoft notebook

Zakończenie wsparcia dla Windows Server 2012 oraz Windows Server 2012 R2

8 listopada 2023

Wsparcie dla Windows Server 2012 oraz dla Windows Server 2012 R2 zakończyło się 10 października 2023. Dotyczy to edycji produktu: Datacenter, Essentials, for Embedded Systems, Foundation, Standard.

Czym jest Kubernetes?

11 września 2023

Kubelet to proces działający na każdym Worker Node, który odpowiada za komunikację z Control Plane. Kubelet otrzymuje instrukcje z Control Plane dotyczące określonych jednostek Pod do uruchomienia na danym node oraz zapewnia utrzymanie oczekiwanego stanu danych jednostek Pod.

Chmura dla firmy czy serwerownia lokalnie?

14 lipca 2023

Liczba funkcjonalności chmury rośnie i co pewien czas dodawane są nowe usługi. Jak zatem wypada koszt rozwiązań chmurowych w zestawieniu do sprzętu serwerowego i rozwiązań hostowanych lokalnie w siedzibie firmy? To pytanie, przed którym stają często osoby decydujące o możliwościach realizowania strategii IT.