Systemy informatyczne

Bezpieczeństwo IT

Na infrastrukturę informatyczną każdej firmy czyha wiele zagrożeń, które powinny zostać zidentyfikowane i natychmiastowo wyeliminowane. Wbrew ogólnemu przekonaniu, bezpieczeństwa IT nie można traktować jako zadanie lub cel, ale jako niekończący się proces. Mnogość zagrożeń – spam, maleware, wirusy, trojany, phishing, ataki na sieć, ataki socjologiczne, kradzież danych – sprawia, że działania te muszą obejmować infrastrukturę informatyczną całościowo, a nie jedynie jej wycinki. Co więcej, to właśnie w średnich i dużych przedsiębiorstwach brakuje często holistycznego spojrzenia na bezpieczeństwo IT. Natomiast w małych przedsiębiorstwach ograniczone doświadczenie pracowników jest niewystarczające, aby dokonać skutecznej analizy i zminimalizować istniejące ryzyko. Dlatego właśnie proponujemy specjalistyczne usługi z zakresu bezpieczeństwa IT, w ramach których pomagamy naszym klientom chronić sieć informatyczną.


Nasze usługi obejmują różne obszary:
  • Systemy antywirusowe - to tradycyjna nazwa dla obecnie stosowanych w firmach rozwiązań typu endpoint security, które zawierają moduły zapewniające ochronę na różnych poziomach,
  • Rozwiązania antyspam,
  • Systemy Web Seurity,
  • Systemy dystrybucji aktualizacji.

Bezpieczeństwo IT w wielu przedsiębiorstwach jest kwestią kluczowa dla sprawnego działania całej firmy, dlatego też firma Exanet z Poznania zajmuje się tym zagadnieniem kompleksowo. Podstawą jest zawsze poprawna ocena stanu infrastruktury i zidentyfikowanie zagrożeń. Właśnie dlatego jako punkt wyjścia proponujemy przeprowadzenie audytu określającego bezpieczeństwo IT. Kolejnym krokiem jest sporządzenie planu minimalizacji ryzyka związanego z poszczególnymi zagrożeniami. Wdrożenie tego planu wiąże się zazwyczaj z inwestycjami zarówno pieniężnymi, jak i czasowymi, a zazwyczaj także z ingerencją w bieżące zadania pracowników. Poznańska firma Exanet – bazując na swoim doświadczeniu – ogranicza sumaryczne koszty wdrożenia stosując sprawdzone produkty i rozwiązania.

Exanet używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Zgadzam się