Zabezpieczenie sieci komputerowej w firmie

Właściwe zabezpieczenie sieci komputerowej

Sieć komputerowa jest miejscem wymiany wszystkich informacji, jakie są przetwarzane we współczesnym przedsiębiorstwie. To od jej właściwego zarządzania zależy, czy cenne informacje opuszczą firmę bez naszej wiedzy, co w konsekwencji może doprowadzić do poważnych strat materialnych.

Z tego powodu bardzo istotną kwestią ochrony informacji jest właściwe zabezpieczenie sieci komputerowej, zarówno przed atakami zewnętrznymi, jak i tymi pochodzącymi z wewnątrz przedsiębiorstwa. Exanet posiada bogatą ofertę usług umożliwiających znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa w sieci komputerowej.

Usługi podnoszące poziom bezpieczeństwa w sieci komputerowej

 •   Audytujemy bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej.
 •   Oceniamy poziom bezpieczeństwa istniejącej infrastruktury sieciowej.
 •   Rekonfigurujemy obecne systemy bezpieczeństwa Klienta.
 •   Implementujemy mechanizmy podnoszące bezpieczeństwo w sieciach komputerowych (systemy firewall, UTM, sieci VPN, BGP, SLA).
 •   Oceniamy procedury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.
 •   Wykonujemy plany zachowania ciągłości pracy (Business Continuity Planning – BCP) w sytuacjach wystąpienia zagrożeń.
 •   Wykonujemy i wdrażamy polityki bezpieczeństwa IT w przedsiębiorstwie.
exanet poznan zarzadzanie sieciami komputerowymi

Indywidualnie dobrane mechanizmy bezpieczeństwa dla firmy

Wszystkie działania w Exanet poprzedzamy dogłębną analizą potrzeb Klienta oraz przeglądem istniejącego środowiska IT. Dopiero po tym etapie wspólnie z Klientem projektujemy indywidualne dla każdej infrastruktury mechanizmy bezpieczeństwa. 

Oprócz standardowego przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym, takim jak ataki na sieć, próby włamań itp., oferujemy naszym Klientom rozwiązania mające na celu zapewnienie ciągłości pracy środowiska IT w sytuacji ataku zewnętrznego, spadku wydajności elementów systemu lub awarii poszczególnych segmentów sieci komputerowej.

W obliczu uzależnienia pracy od dostępu do zasobów sieci informatycznych, krytycznym aspektem staje się zabezpieczenie tych zasobów przed utratą oraz nieautoryzowanym dostępem osób niepowołanych

Usługi Exanet podnoszące poziom bezpieczeństwa sieci

 •   Dobieramy optymalne rozwiązania bezpieczeństwa z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta.
 •   Implementujemy ograniczenia dostępu do sieci – wymuszenie uwierzytelniania w sieci przewodowej i bezprzewodowej.
 •   Wdrażamy rozwiązania do filtrowania i głębokiej inspekcji ruchu w sieci firmowej, jak i przy połączeniach z zewnątrz – dostęp do zasobów niezbędnych do realizacji obowiązków w oparciu o najszerszy kontekst tożsamości (użytkownik, miejsce, urządzenie, aplikacja).
 •   Implementujemy systemy zaawansowanej kontroli stron internetowych w oparciu o kategorie treści oraz stale aktualizowane filtry reputacyjne.
 •   Zabezpieczamy styk sieci lokalnej z Internetem – konfiguracja firewalla stanowego opartego na strefach, szczególna ochrona usług wystawionych do Internetu (DMZ).
 •   Implementujemy system wczesnej detekcji i zapobiegania atakom sieciowym (IPS) oraz scentralizowany sieciowy system antywirusowy oraz anty malware.
 •   Wdrażamy rozwiązania wysokiej dostępności systemów bezpieczeństwa minimalizujące skutki hipotetycznej awarii systemu.
exanet poznan bezpieczenstwo sieci komputerowych

Firewall nowej generacji

Zapora sieciowa nowej generacji Cisco

Zapory sieciowe nowej generacji (NGFW) to wszechstronne rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo sieciowe w przedsiębiorstwie. Exanet oferuje wdrożenie zapory sieciowej nowej generacji Cisco, która korzysta ze zintegrowanych źródeł danych o pojawiających się zagrożeniach, gwarantując zaawansowaną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, skutecznie zapobiegając włamaniom. Firewall Cisco filtruje adresy URL i weryfikuje tożsamości użytkownika, wykrywając nawet subtelne zagrożenia.

FirePOWER

Najczęściej rekomendujemy naszym Klientom Cisco FirePOWER. W ramach obsługi dostarczamy urządzenie wraz z licencją dla Klienta oraz realizujemy konfigurację i wdrożenie zapory sieciowej nowej generacji. Właściwie wdrożony firewall jest podstawą bezpieczeństwa systemu informatycznego w firmie.

Inżynierowie specjalizujący się w bezpieczeństwie sieciowym zwracają uwagę na liczne korzyści jakie generuje firewall nowej generacji dla bezpieczeństwa.

Zalety stosowania NGFW w infrastrukturze sieciowej

 •   Uzyskujemy prezentację całościowego obrazu wszystkich działań w sieci.
 •   Szybko wykrywamy zagrożenia i nadajemy priorytety.
 •   Zwiększamy odporność sieci na cyberatak.
 •   Instalujemy rozwiązanie w ramach infrastruktury w serwerowni Klienta lub w chmurze.
 •   Uzyskujemy współdziałanie z innymi komponentami infrastruktury bezpieczeństwa IT.

Licencje IPS, AMP, URL

Często występującym i godnym pochwały wyborem Klientów Exanet jest zakup routera Cisco ASA with Firepower Services z licencją IPS, AMP, URL.

Next-Generation IPS (NGIPS) zapewnia bardzo efektywną ochronę przed zagrożeniami wraz z kontekstowym monitoringiem zachowań użytkowników, elementów infrastruktury oraz aplikacji korzystających z sieci. Wykrywane są wszelkie wielowektorowe zagrożenia, które zostają zneutralizowane przez automatyczne działania obrony.

Zaawansowana ochrona przed malware (Cisco Advanced Malware Protection, AMP) zapewnia zaawansowaną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem wraz z usługą sandboxing.

Licencja URL (URL Filtering) pozwala na filtrowanie ponad 280 milionów domen według stopnia ryzyka oraz według 82 dostępnych kategorii.

Cisco Umbrella – chmurowe rozwiązanie bezpieczeństwa

Doskonała pierwsza linia ochrony sieci

Cisco Umbrella to zyskujące popularność chmurowe rozwiązanie bezpieczeństwa dla firm, działające w warstwie DNS. Umbrella to skalowalne i elastyczne rozwiązanie łączące kilka funkcjonalności związanych z bezpieczeństwem IT dla urządzeń, użytkowników zdalnych, oddziałów firmy.

Umbrella blokuje zagrożenia zanim dotrą do użytkownika dzięki temu, że połączenie z niebezpieczną stroną WWW, adresem IP, aplikacją chmurową nie zostaje nawiązane. Dzięki temu minimalizowane są szanse na wystąpienie negatywnych zdarzeń związanych z phishing, malware, ransomware, botnet, trojan, itd.

Szybkość i łatwość uruchomienia w infrastrukturze IT

Rozwiązanie Cisco Umbrella można szybko i łatwo uruchomić w infrastrukturze firmy. Proces wdrożenia wymaga wykonania zaledwie kilku kroków, m. in.: dodanie publicznego adresu IP; ustawienie adresów DNS na urządzeniach końcowych, routerach, AD, Roaming Client (dla pracowników mobilnych); stworzenie polityk bezpieczeństwa.

Kilka funkcji ochrony w jednym rozwiązaniu

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na pytania i przedstawimy indywidualnie przygotowane rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa sieciowego dla firmy.

Kontakt: tel. 697 118 921, 61 851 2765; e-mail: sieci@exanet.pl

Formularz kontaktowy

Zobacz także

Dostęp zdalny i VPN

Wdrażamy nowoczesne i bezpieczne rozwiązania Virtual Private Network w oparciu o technologię Cisco dla firm.

Wdrażanie rozwiązań Cisco

Dostarczamy sprzęt oraz konfigurujemy rozwiązania Cisco dla biznesu. Certyfikowany partner Cisco.

Konfiguracja urządzeń sieciowych

Konfigurujemy urządzenia sieci komputerowych wykorzystywane w infrastrukturze IT w firmach oraz instytucjach.

Zarządzanie infrastrukturą sieciową

Od ponad 20 lat, dla naszych Klientów, świadczymy kompleksową obsługę w zakresie zarządzania sieciami komputerowymi.