Chmura dla firmy czy serwerownia lokalnie?

14 lipca 2023

Czy chmura opłaca się dla firmy?

Rosnąca liczba funkcjonalności chmury

Liczba funkcjonalności chmury rośnie z roku na rok, co pewien czas dodawane są nowe usługi. Jak zatem wypada koszt rozwiązań chmurowych w zestawieniu do sprzętu serwerowego i rozwiązań hostowanych lokalnie w siedzibie firmy? To pytanie, które często pojawia się w firmach wśród osób decydujących o możliwościach realizowania strategii IT.

Porównania chmury do lokalnej serwerowni

Podchodząc do analizy wdrożenia związanego z chmurą w organizacji, bardzo często pojawiają się porównania takiej drogi rozwoju do ofert sprzętu i oprogramowania (serwer, macierz, oprogramowanie planowane do wykorzystania w infrastrukturze lokalnej).

Tymczasem należy pamiętać, że chmura nie jest równa temu, co możemy kupić do serwerowni w siedzibie firmy. Najczęściej zdarza się, że analizy porównawcze koncentrują się na porównaniu kosztów subskrypcji usług chmurowych do kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania, pomijając zupełnie wydatki na wynajem pomieszczenia dla serwerowni, utrzymanie w kontekście prac administratora IT, zużycie prądu, konserwację systemu klimatyzacji itd.

Wszystkie takie wymienione wydatki znajdują się zwykle w osobnym budżecie, który nie jest dodawany do zestawienia porównawczego dla dwóch alternatywnych rozwiązań – chmury oraz lokalnej serwerowni.

Porównania chmury do lokalnej serwerowni

Aspekty wymagań bezpieczeństwa

Do rozważań trzeba również dodać aspekty bezpieczeństwa. Często pomieszczenia dedykowane w firmie na serwerownię są pomieszczeniami posiadającymi wyższy poziom ochrony (wejście na kartę, systemy alarmowe, monitoring). Z tego wynika, że nie da się powiedzieć, że cena IT to tylko sprzęt plus licencje.

Usługi w chmurze

Kupno usług w chmurze może zostać zrealizowane na kilka sposobów. Firma może kupić serwer w chmurze (IaaS – Infrastructure as a Service). Firma może również kupić usługi chmurowe (np. Microsoft 365), które można zaliczyć do grupy usług serverless (wynajęcie usługi dedykowanej dla firm w formie subskrypcji miesięcznej lub rocznej).

Utrudnienia związane z podejściem budżetowym

Od strony księgowania pojawia się w firmach często podejście budżetowe zakładające wydatek określonej sumy środków w określonym czasie (np. rok lub 5 lat). Zakłada się zatem z góry określoną kwotę na zakup sprzętu (CAPEX).

Przy takim podejściu problemem staje się wymiarowanie. Zamawiając sprzęt na 3-5 lat musimy określić zasoby potrzebne organizacji, uwzględniając potencjalne potrzeby w przyszłości (np. za 4 lata).

Trzeba zatem w momencie planowania wiedzieć lub zdecydować, czy przyjęte będzie założenie związane ze wzrostem firmy (zwiększeniem wielkości organizacji lub potrzeb IT).

Jeśli założenia z perspektywy IT nie pokryją się z dynamiką wzrostu biznesu, pojawi się niedostosowanie warunków sprzętowych do wymagań organizacji.

Problemy związane z podejściem budżetowym

Chmura jest elastyczna

Dobierając usługi w chmurze nie trzeba się kierować zasadami takimi, jak przy planowaniu zasobów on-prem. Nie ma potrzeby w momencie konfigurowania zasobów lub wybierania usług w chmurze kierowania się zasadami nadmiarowości zasobów.

Zasoby chmurowe można zmieniać w każdej chwili, zgodnie z potrzebami firmy lub dynamiką zmian wielkości. Taki scenariusz wprowadza konkretne zyski dla organizacji po stronie chmury.

Czy da się porównać na zasadzie “jabłko do jabłka”?

Istnieje zatem powtarzający się problem związany z próbami porównywania kosztów serwerownia lokalna versus infrastruktura w chmurze. Na podstawie stricte wyceny sprzętowej, podejście do analizy opłacalności chmury jest często skazane na porażkę w firmach SMB.

Infrastruktura sieciowa w firmie

Wycena oferty chmurowej może być wsparta dedykowanymi narzędziami (np. Azure Calculator). Mając komponenty Compute oraz Storage, nie powinniśmy zapominać o odpowiednim łączu internetowym oraz infrastrukturze sieciowej w przypadku rozwiązań on-premise.

Potrzebne będzie rozwiązanie VPN, publiczny IP. Takie elementy należy również dodać do kalkulacji, jeśli firma chciałaby porównać chmurę do lokalnej serwerowni.

Infrastruktura sieciowa w firmie

Zapłać zgodnie z rzeczywistym zużyciem

W pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę fakt, że wycena w chmurze jest jedynie szacowaniem. W chmurze najczęściej działa zasada, że płacimy za to, co wykorzystujemy (model “zapłać zgodnie z rzeczywistym zużyciem”).

Zatem nasuwa się ważne pytanie w firmie – w jaki sposób system działa teraz? Jakie zatem faktycznie zasoby są potrzebne teraz (procesory, taktowanie, RAM, przestrzeń dyskowa, szybkość dysków, ilość danych wysyłana na zewnątrz). Znając rząd wielkości jeśli chodzi o rozmiar architektury za jakiś określony czas (np. za trzy lata), można rozważyć rezerwację zasobów na dłuższy okres (co może obniżyć koszty).

Azure Calculator

Azure Calculator to przydatne narzędzie pozwalające uzyskać orientacyjny koszt architektury potrzebnej dla firmy. Jeśli założymy np. 100 GB transferu wychodzącego na miesiąc, to mając rzeczywisty transfer w pierwszym miesiącu na poziomie 20 GB, w drugim na poziomie 40 GB, w trzecim na poziomie 120 GB, zapłacimy w każdym z tych miesięcy inną kwotę za transfer wychodzący.

Cena jest zatem możliwość opłacania tylko tego, co rzeczywiście jest wykorzystywane. Jeśli architektura jest w odpowiedni sposób zwymiarowana, wówczas koszt chmury może być korzystniejszy niż koszt wdrożenia lokalnej infrastruktury.

W chmurze mamy też do dyspozycji sporo złożonych jednostek obliczeniowych, opracowanych na potrzeby chmury. Dla przykładu: maszyny wirtualne z opłatą per sekunda działania, database transaction unit, ACU (do określania mocy obliczeniowej bazy danych lub maszyn wirtualnych). Pozwala to zaawansowanym administratorom IT w większym stopniu konfigurować zasoby dla organizacji.

Skalowalność

Powoływanie zasobów w dowolnym momencie jest bezpośrednio związane z elastycznością chmury oraz skalowalnością. Jest to ważny czynnik brany pod uwagę w przypadku porównań do chmury również w kontekście czasów oczekiwań na sprzęt fizyczny w rozwiązaniach dotyczących lokalnej serwerowni.

W przypadku chmury Azure można powołać sprzęt do funkcjonowania dla organizacji w ciągu dosłownie kilku minut. Mając zatem projekt określony na średni okres (np. 3 lata), możemy co roku dostosowywać poszczególne elementy środowiska do faktycznych potrzeb. Można oczywiście realizować dostosowania podczas tygodnia lub nawet podczas konkretnych pór dnia (włączanie i wyłączanie zasobów np. w kontekście weekendu).

Co ciekawe, w chmurze jesteśmy w stanie obliczyć koszt pojedynczego wyświetlenia strony internetowej.

Analiza kosztów i możliwości przewidywania

W przypadku środowiska produkcyjnego, które jest już uruchomione, można udostępnić narzędzia prezentujące na bieżąco koszt zużycia zasobów. Dzięki temu można dynamicznie reagować odnośnie kosztów, co zwiększa komfort korzystania z rozwiązań chmurowych.

Analiza kosztów i możliwości przewidywania

Migracja do Azure

W przypadku chęci rozważenia migracji do Azure, firma powinna zgłosić się do partnera Microsoft, który przygotuje wycenę oraz doradzi w kontekście konfiguracji zasobów.

Istnieje powiedzenie, że osoby odpowiedzialne w organizacji za rozliczanie chmury nie są w stanie nauczyć się billingu w chmurze zanim nie otrzymają pierwszej faktury.

Istnieje sporo programów partnerskich od strony Microsoft, które umożliwiają stworzenie środowiska proof-of-concept lub demo do testowania usług w chmurze dla firmy. Wówczas koszt jest liczony tylko do określonej sumy. W takiej sytuacji warto mieć w tle świadomość, że opłaty ponoszone przez organizację nie odzwierciedlają prawdziwego kosztu chmury.

Dopiero w momencie otrzymania pierwszej faktury, firma staje się bardziej świadoma jeśli chodzi o faktyczne wykorzystanie zasobów oraz faktyczny koszt IT po stronie chmurowej.

Opłacalność chmury

Chmura może być zatem jak najbardziej opłacalna. Czy chmura jest droga? Pamiętać należy, że więcej płacimy za chmurę wówczas, gdy więcej z niej korzystamy jako organizacja.