Natychmiastowe dostarczanie nowych wersji oprogramowania

Usługi Continuous Deployment oferowane przez DevOps Exanet, jako naturalne rozwinięcie Continuous Integration, pozwalają na automatyzację przekazywania nowych wydań oprogramowania do produkcji. Proces dostarczania nowych wersji oprogramowania jest automatyczny, nienadzorowany bezpośrednio przez czynnik ludzki, dzięki czemu minimalizujemy czas ewentualnej niedostępności nowej wersji aplikacji.

Nowa wersja aplikacji, po przeprowadzeniu automatycznych testów jest samoczynnie wydawana do produkcji bez konieczności pojawienia się tzw. ręcznego triggera.

Eliminacja błędów podczas publikacji

Continuous Deployment zmniejsza prawdopodobieństwo błędów związanych z etapem publikowania nowej wersji oprogramowania, przede wszystkim dzięki wykluczeniu czynnika ludzkiego i zautomatyzowaniu cyklu życia dostarczania. Rozwiązanie jest automatycznie wdrażane do produkcji. Dział DevOps Exanet dobiera właściwe narzędzia w tzw. łańcuchu dostaw, między innymi do testowania gotowości do działania i wydajności.

To bardzo ważne, by podczas procesu tworzenia oprogramowania korzystać z usług doświadczonych inżynierów DevOps, ponieważ dobór właściwych narzędzi do zintegrowanego, automatycznego testowania przeprowadzanego podczas procesu tworzenia kodu oraz w trakcie pozostałych faz tworzenia wersji wydania jest warunkiem koniecznym, by czerpać korzyści z Continuous Deployment.

Rozszerzenie Continuous Deployment o wydania próbne i nightly builds dodatkowo pozwala zmniejszyć ilość błędów w oficjalnych wydaniach stabilnych produktów.

exanet poznan DevOps Continuous Deployment

Automatyczny Rollback

Istotnym atutem procesu Continuous Deployment jest automatyczny Rollback, czyli możliwość cofnięcia wydania do ostatniej poprawnie działającej wersji w przypadku natrafienia na problem w procesie publikacji nowej wersji oprogramowania. W ten sposób zachowana zostaje ciągłość usługi, a publikacja zostaje odroczona do czasu usunięcia przeszkody.

Dzięki Continuous Deployment zespół programistyczny może w ciągu dnia wydawać kolejne wersje aplikacji bez poświęcania energii na wydawanie głównej wersji aplikacji.

Testy A/B

Continuous Deployment w istotny sposób ułatwia prowadzenie testów A/B, czyli jednoczesne dostarczanie kilku alternatywnych wersji produktu w celu oceny reakcji użytkownika końcowego na każdą z nich. Stosowane głównie podczas usprawniania interfejsu użytkownika, pozwalają wybrać najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia odbiorcy oprogramowania.

exanet poznan DevOps wsparcie dla zespolow programistycznych

Automatyczne wdrożenia zmian w kodzie przyspieszają realizację projektu

Każda zmiana w kodzie aplikacji jest uwzględniana w automatycznej ścieżce zmian, po czym przetestowana, następnie działająca wersja jest samoczynnie przekazywana do środowiska produkcji. Nie jest wymagane manualne zatwierdzanie wprowadzanych zmian przed publikacją (Automatic Trigger, różnica względem Continuous Delivery). CD wpływa znacząco na przyspieszenie prac nad danym projektem programistycznym.

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące Continuous Deployment i przedstawimy indywidualnie przygotowane rozwiązania.

tel.: 697 118 921, 61 851 2765; e-mail devops@exanet.pl

Formularz kontaktowy

Zobacz także

Jira

Oferujemy wdrożenie i utrzymanie systemu do planowania, kierowania, monitorowania pracy dedykowanej rozwojowi oprogramowania w dowolnej metodologii.

Jenkins

Przygotowujemy wieloplatformowy i neutralny technologicznie serwer automatyzacji zadań dla zespołów programistycznych. Skalowalne środowisko CI.

Continuous Integration

Wspieramy zespoły programistyczne w firmach przygotowując zestaw narzędzi do ciągłej i zautomatyzowanej integracji i testowania kodu.

DevOps

Zapewniamy narzędzia dla zespołów developerskich pracujących z wykorzystaniem metod Agile oraz Scrum. Automatyzujemy powtarzalne czynności.