Koniec wsparcia Exchange Server 2010

Wsparcie tylko do 13 października 2020

Cykl życia dla Exchange Server zwykle trwa 10 lat od pierwszego wydania danej wersji systemu. W trakcie cyklu życia, oprogramowanie jest wspierane, zapewniane są aktualizacje wnoszące nowe funkcjonalności, pojawiają się aktualizacje bezpieczeństwa, wydawane są poprawki dotyczące zgłaszanych problemów, bugów, itd.

Po tym okresie następuje koniec wsparcia, co oznacza, że Microsoft nie będzie już aktualizował starej wersji oprogramowania. W przypadku Exchange Server 2010 zakończenie wsparcia jest datowane na 13 października 2020.

Co oznacza koniec wsparcia Exchange Server 2010?

 •   Brak wsparcia technicznego od producenta oprogramowania dla problemów, które mogą się pojawić w czasie korzystania z serwera.
 •   Brak aktualizacji i poprawek dotyczących błędów i bugów, które mogą oddziaływać na stabilność działania i użyteczność serwera.
 •   Brak aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa dla serwera.
 •   Brak aktualizacji stref czasowych.

Bezpieczeństwo serwera pocztowego

End of life dla serwera Exchange 2010 rodzi poważną konsekwencję dotyczącą bezpieczeństwa infrastruktury serwerowej dla firm, które jeszcze nie przeprowadziły migracji do nowszej wersji oprogramowania.

Brak poprawek i aktualizacji bezpieczeństwa dla usługi, która wymaga otwarcia wybranych portów na zaporze sieciowej, powoduje, że nie ma możliwości, by świadomie utrzymywać starą, niewspieraną wersję oprogramowania w systemie informatycznym firmy.

exanet poznan wsparcie Exchange Server

Dostępne ścieżki postępowania

Migracja do nowszej wersji Exchange

Migracja do nowszej wersji Exchange Server (np. 2016) to wybór ścieżki działania, który jest naturalną konsekwencją dotychczas wykorzystywanego rozwiązania. Z różnych przyczyn organizacja może być zainteresowana posiadaniem serwera e-mail w wersji on-premise.

Exanet z Poznania oferuje pełne wsparcie związane z wdrożeniem oraz konfiguracją serwera Exchange 2016 lub 2019 (wersję 2010 można podnieść do 2013 lub 2016, nie ma możliwości, by bezpośrednio migrować z 2010 do 2019).

Rozwiązanie hybrydowe

Rozwiązanie hybrydowe (Exchange Server Hybrid) uwzględniające migrację usług do Exchange Online (usługa chmurowa Microsoft) z wykorzystaniem instancji serwera Exchange on-premise oraz pełną integracją z firmowym AD jest potencjalnie właściwą drogą działania dla firm korzystających jeszcze z Exchange Server 2010 i zastanawiających się nad możliwym dla siebie rozwiązaniem.

Hybryda łączy zalety chmury z możliwością centralnego zarządzania autoryzacją użytkowników (Hybrid Identity tworzone z wykorzystaniem dotychczasowego Active Directory). Większe firmy świadomie korzystają z wdrażania i stosowania praktyk bezpieczeństwa zdefiniowanych w AD w usługach, z których korzystają użytkownicy, nie tylko ze względu na optymalizację zarządzania usługami IT, ale również ze względu na komfort użytkowania usług przez pracowników (logowanie do usług za pomocą poświadczeń z AD). Exanet posiada duże doświadczenie we wdrożeniach hybrydowych.

Exchange Online

Migracja do Microsoft 365 (Office 365) jest możliwym rozwiązaniem dla firm, które poszukują rozwiązania w świetle nadchodzącego zakończenia cyklu życia Exchange Server 2010. Pełna chmura może być interesującą opcją, gdy strategia IT nie akcentuje rozwoju infrastruktury serwerowej w organizacji.

Migracja do Microsoft 365 może przebiegać w ramach trzech opcji, w zależności od liczby użytkowników, akceptowanego poziomu skomplikowania procedury oraz planowanego horyzontu czasowego migracji (migracja cutover, migracja staged, migracja full hybrid). Exanet z Poznania ma na swoim koncie wiele realizacji projektów związanych z wdrożeniami Microsoft 365 (Office 365) w przedsiębiorstwach w Poznaniu i całej Polsce.

Exanet Poznan Exchange Server dla firm

Exchange Server posiada wiele zalet

 •   Cała poczta organizacji przechowywana jest na własnym, bezpiecznym serwerze, co dla wielu firm jest warunkiem koniecznym.
 •   Dział IT ma możliwość wdrożenia własnej polityki backupu poczty elektronicznej.
 •   Użytkownicy pracują na plikach buforowanych, co umożliwia indywidualną konfigurację dostosowaną do potrzeb firmy i poprawia szybkość działania usługi.
 •   Możliwość dowolnego definiowania pojemności skrzynek e-mail dla użytkowników.
 •   Synchronizacja poczty na wielu urządzeniach jednocześnie.
 •   Udogodnienia takie jak: wspólna baza kontaktów, grupy dystrybucyjne, współdzielone kalendarze, zasoby, skrzynki.
 •   Zaawansowana konfiguracja ochrony użytkowników przed spamem, phishingiem, malware.
 •   Funkcjonalność premium – litigation hold (kontrola nad wszystkimi wiadomościami przechodzącymi przez organizację, również usunięte).

Exanet przeprowadził migrację usług poczty e-mail do środowiska Exchange dla wielu firm z całej Polski

Rozwiązanie hybrydowe korzysta z Exchange Online Protection

Jedną z ogromnych zalet Exchange Online jest ochrona antyspamowa i antymalware zapewniana przez zaawansowane, wielowarstwowe filtry Microsoft w ramach usługi. EOP (Exchange Online Protection) chroni wysyłane i przychodzące wiadomości przed złośliwym oprogramowaniem (wirusy, spyware). Usługa nie wymaga konfiguracji lub utrzymania po stronie działu IT firmy, istnieje jednak możliwość wprowadzania dostosowań w EAC (Exchange Admin Center).

Rozwiązanie Exchange Server Hybrid daje możliwość korzystania z ochrony anti-malware oraz anti-spam dostępnej w Exchange Online, co ułatwia zarządzanie infrastrukturą IT w firmie i wzmacnia bezpieczeństwo oraz komfort pracy użytkowników w ujęciu długofalowym.

exanet poznan konfiguracja zabezpieczeń Exchange Server Hybrid

Koniec wsparcia dla TLS 1.0 oraz 1.1

31 marca 2020 największe firmy technologiczne w swoich produktach i rozwiązaniach przestaną wspierać TLS (Transport Layer Security) 1.0 oraz 1.1. Dla organizacji nadal korzystających z Exchange Server 2010 duże znaczenie będzie miało dostosowanie konfiguracji serwera do nowych warunków, by utrzymać poprawną komunikację między aplikacją Outlook a Exchange, działanie dostępu do OWA, itd.

Preferowana i wspierana od 1 kwietnia wersja TLS 1.2 nie jest domyślnie włączona w Exchange Server 2010, co sprawia, że administratorzy powinni zająć się zagadnieniem w pierwszej kolejności.

Jesteśmy partnerem Microsoft

Dla Klientów Exanet, status partnera Microsoft, jaki posiadamy od wielu lat, jest gwarancją odpowiedniego przygotowania merytorycznego oraz doświadczenia inżynierów realizujących usługi w zakresie audytów, wdrożeń oraz konfiguracji serwerów pocztowych Exchange dla firm.

Dowodem zaufania naszych Klientów jest stała współpraca w obszarze zarządzania usługami Exchange Server on-premise oraz Hybrid, którą realizujemy z wieloma dużymi firmami w Poznaniu oraz Wielkopolsce.

microsoft partner exanet poznan

Exanet oferuje pełne wsparcie w zakresie migracji Exchange Server dla firm

 •   Przeprowadzamy audyt usługi Exchange Server wykorzystywanej w firmie.
 •   Przygotowujemy zalecenia i doradzamy w zakresie optymalnego wyboru rozwiązania poczty Exchange dla firmy.
 •   Konfigurujemy, rekonfigurujemy Exchange Server w organizacji.
 •   Wdrażamy rozwiązania łączące usługi chmurowe z możliwością zarządzania z wykorzystaniem Active Directory w infrastrukturze firmy (Exchange Server Hybrid).
 •   Oferujemy kompleksową obsługę. Dobieramy rozwiązania, konfigurujemy, migrujemy skrzynki e-mail. Zapewniamy licencje oprogramowania, dostępowe, certyfikaty.
 •   Wdrażamy politykę backupu wraz z niezbędnymi rozwiązaniami sprzętowymi i software.
 •   Przygotowujemy rozwiązania dla ochrony poczty e-mail (sprzętowe oraz softwarowe).
 •   Wdrażamy rozwiązania zabezpieczające działanie serwera poczty w zależności od dostępności łącza do Internetu.

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na pytania i przedstawimy indywidualnie przygotowane rozwiązania dotyczące migracji Exchange Server.

tel. 697 118 921, 61 851 2765; e-mail: serwery@exanet.pl

Formularz kontaktowy

Zobacz także

Exchange Online

Oferujemy licencje, konfigurację, wdrożenie profesjonalnej, bezpiecznej poczty e-mail dla firm w chmurze Microsoft. Polityki bezpieczeństwa.

Microsoft Exchange

Przygotowujemy Exchange Server on-premise dla firm. Indywidualna konfiguracja dla Klienta. Dobieramy dodatkowe usługi. Zarządzamy serwerem.

Office 365

Zapewniamy aplikacje i usługi Microsoft 365 (dawniej Office 365) w ramach bezpiecznej platformy Microsoft. Dobieramy indywidualnie kompletne rozwiązania dla firm.

Zarządzanie infrastrukturą serwerową

Realizujemy dla firm zadania związane z utrzymaniem serwerów i usług w systemie informatycznym. Dbamy o bezpieczeństwo i ciągłość działania.