Jak działa VPN dla firmy?

23 września 2020

traffic

Virtual Private Network (VPN)

Czym jest wirtualna sieć prywatna?

Wirtualna sieć prywatna (Virtual Private Network) to szyfrowane połączenie między urządzeniem a lokalną siecią komputerową firmy, realizowane za pośrednictwem sieci Internet. Połączenie jest szyfrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych, uniemożliwiając podsłuchiwanie ruchu przez nieautoryzowane osoby.

Technologia VPN jest szeroko stosowana w środowisku korporacyjnym, pozwalając pracownikom firm na pracę zdalną i łączenie się z usługami oraz zasobami infrastruktury IT w organizacji.

Jak działa sieć VPN?

Rozwiązanie VPN rozszerza sieć firmową za pomocą szyfrowanego połączenia realizowanego przez Internet. Ruch jest szyfrowany i pozostaje prywatny pomiędzy danym urządzeniem oraz siecią, co oznacza, że pracownik firmy może bezpiecznie łączyć się do zasobów firmowych przebywając poza siedzibą organizacji. Możliwość łączenia się z wykorzystaniem VPN jest dostępna również dla urządzeń mobilnych (smartfon lub tablet).

Bezpieczny dostęp zdalny

VPN zapewnia bezpieczny sposób łączenia się użytkowników oraz urządzeń zdalnych do sieci firmowej. Technologia Virtual Private Network wykorzystuje silne zabezpieczenia do autoryzacji użytkowników lub urządzeń. Zależnie od wdrożonej konfiguracji, dostępna jest możliwość weryfikacji spełnienia określonych kryteriów przez dane urządzenie, które ma uzyskać dostęp zdalny.

network equipment fibre connection

Szyfrowany ruch VPN

Technologia VPN pozwala na przesyłanie danych w bezpieczny sposób ustanawiając tunele, czyli szyfrowane połączenia w publicznej sieci Internet. Ruch VPN (np. pomiędzy komputerem lub smartfonem a siecią lokalną w firmie) jest zaszyfrowany podczas przesyłania danych w tunelu. Wirtualna sieć prywatna jest wykorzystywana przez pracowników jako bezpieczna metoda dostępu do sieci firmowej.

Rodzaje VPN

Zdalny dostęp dla pracowników

Zdalny dostęp VPN (określany również mianem “wdzwaniany VPN”) pozwala na połączenie w bezpieczny sposób urządzenia końcowego (endpoint) znajdującego się poza siedzibą organizacji do sieci firmowej. Urządzenia końcowe to np. laptopy, tablety, smartfony.

Rozwój technologii VPN pozwala na stosowanie dodatkowych zabezpieczeń związanych z weryfikacją urządzeń końcowych przed nawiązaniem połączenia. Przykładem popularnego i cenionego rozwiązania remote access VPN jest Cisco AnyConnect VPN.

Stały tunel VPN

Site-to-site VPN pozwala na połączenie oddziałów firmy za pomocą publicznej sieci Internet. Stały tunel VPN to rozwiązanie dla firm posiadających oddziały zlokalizowane w większej odległości, która nie pozwala na bezpośrednie połączenie w ramach sieci komputerowej. W rozwiązaniu korzysta się z dedykowanych urządzeń służących do nawiązania i utrzymywania połączenia VPN. Przykładem urządzeń wykorzystywanych do tworzenia stałych tuneli VPN są routery Cisco ASA (Adaptive Security Appliance).

Wdrożenie rozwiązań VPN w firmie

Rozwiązania VPN są powszechnie stosowane nie tylko w dużych organizacjach posiadających oddziały. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa danych w pracy zdalnej powoduje konieczność sięgnięcia po rozwiązania VPN również w przypadku mniejszych firm.

Wdrożenie rozwiązań VPN dla firmy najlepiej przeprowadzić z zaufanym partnerem IT, który dobierze i doradzi optymalne rozwiązania dopasowane do wielkości i potrzeb Klienta. Samo wdrożenie i konfiguracja VPN dla firmy przebiega sprawnie i pozwala na rozpoczęcie korzystania z możliwości bezpiecznego łączenia się z zasobami za pośrednictwem publicznej sieci Internet krótko po złożeniu zlecenia przygotowania rozwiązania VPN dla firmy.

company workspace

Stosowanie VPN generuje korzyści firmie

Dlaczego firma potrzebuje VPN?

VPN tworzy tunel umożliwiający bezpieczne przesyłanie danych, z wykorzystaniem narzędzi do szyfrowania oraz uwierzytelniania. Firmy często wykorzystują połączenia VPN, by zaoferować pracownikom zdalnym bezpieczny sposób na łączenie się z usługami lub zasobami firmy. Dzięki wirtualnej sieci prywatnej urządzenia wykorzystywane do pracy zdalnej działają tak, jakby znajdowały się w sieci lokalnej.

Routery wykorzystywane do budowy rozwiązań VPN dla firm są w stanie obsłużyć duże liczby tuneli jednocześnie, dzięki czemu pracownicy zdalni mają dostęp do firmowych danych niezależnie od swojej lokalizacji. Rozwiązania VPN niosą ze sobą wiele korzyści dla firmy, jedną z podstawowych zalet korzystania z VPN w firmie jest ochrona danych firmowych przed nieautoryzowanym dostępem.

Komfort użytkowania VPN w firmie

Rozwiązania VPN są wygodnym sposobem na umożliwienie pracownikom zdalnym dostępu do sieci firmowej bez konieczności fizycznego pojawienia się w siedzibie firmy, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa sieci komputerowej.

Wyższy poziom bezpieczeństwa

Komunikacja z wykorzystaniem połączenia VPN zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa w porównaniu do innych metod zdalnej komunikacji. Dzięki wykorzystaniu VPN, sieć firmowa nie jest podczas takiej komunikacji dostępna dla osób bez autoryzacji. Co ważne, informacje dotyczące bieżącej, fizycznej lokalizacji użytkowników są chronione i nie są udostępniane publicznie lub dla sieci współdzielonych (np. Internet).

Łatwe zarządzanie

Administrowanie użytkownikami lub grupami użytkowników w sieci przebiega sprawnie dzięki dostępnym elastycznym narzędziom w ramach rozwiązań VPN dla firmy. Łatwość dodawania nowych użytkowników do firmowych rozwiązań VPN jest szczególnie korzystna dla firm, które odnotowują wzrost wielkości, i co za tym idzie, potrzebują szybkiego dostosowania rozwiązań bezpieczeństwa IT do zmieniającej się sytuacji.

Dostępne rozwiązania VPN dla firm często umożliwiają zwiększenie liczby użytkowników sieci bez konieczności skokowej zmiany nakładów na infrastrukturę (zakupy sprzętu lub licencji) lub poświęcania czasu na dodatkową konfigurację.

switches

Czynniki wpływające na jakość działania VPN

Poprawna konfiguracja rozwiązania VPN dla firmy

Łączne korzyści wynikające ze stosowania VPN w firmie w dużej mierze zależne są od jakości zastosowanych rozwiązań w zakresie infrastruktury sieciowej. Jednym z czynników, który może wpływać na wydajność VPN, jest poprawność konfiguracji i wdrożenia rozwiązania dobranego dla firmy.

Faza wdrożenia VPN jest więc ważnym etapem, od którego zależy przyszła wydajność sieci i zadowolenie użytkowników. Warto skorzystać z usług doświadczonej firmy, wyspecjalizowanej w budowie nowoczesnych wirtualnych sieci prywatnych, która nie tylko dobierze niezbędne komponenty, ale również oceni stan oraz użyteczność istniejących już elementów sieci komputerowej.

Niezawodność działania VPN

Funkcjonowanie rozwiązań VPN zależne jest od dostępu do Internetu. Jest zatem bardzo ważne, by firma korzystała z usług sprawdzonego dostawcy w zakresie usług dostępu do Internetu (ISP), który zapewni łącze charakteryzujące się brakiem przerw w działaniu.

Skalowalność rozwiązań

Przy dodawaniu nowych elementów infrastruktury lub wdrażaniu nowych konfiguracji można czasem napotkać problemy związane z kompatybilnością nowego sprzętu sieciowego względem dotychczas posiadanego. Zaleca się stosowanie rozwiązań, w miarę możliwości, jednego producenta (np. rozwiązania Cisco) w celu minimalizacji problemów związanych z technicznymi aspektami działania sieci lub wydajnością.

Szybkość transferu

Korzystanie z bezpłatnych klientów VPN najczęściej rodzi problemy związane z dostępną prędkością przesyłania danych. Firmy mają zazwyczaj większe potrzeby i wymagają jak najlepszych parametrów dotyczących transferu danych, co przekłada się na komfort oraz wydajność pracy użytkowników. Stąd też preferowaną ścieżką postępowania w przypadku podmiotów komercyjnych jest zakup profesjonalnego rozwiązania VPN i wdrożenie przez wyspecjalizowanego partnera IT.

Popularne protokoły VPN

Protokół VPN ma wpływ na to, w jaki sposób dane są przesyłane pomiędzy komputerem, a serwerem VPN. W pewnym uproszczeniu możliwy jest podział dostępnych protokołów VPN na takie, które koncentrują się głównie na zapewnieniu jak największej prędkości przesyłu danych oraz na takie, które pomagają poprawić poziom prywatności i bezpieczeństwo danych.

  •  OpenVPN – protokół open-source, który staje się standardem w branży rozwiązań VPN.
  •  L2TP/IPsec – protokół działający w warstwie 2 modelu OSI jest popularnym rozwiązaniem oferującym silną ochronę bezpieczeństwa, występującym często w pakiecie z protokołem IPsec, który związany jest z autoryzacją i szyfrowaniem paczek danych przesyłanych za pośrednictwem VPN.
  •  SSTP – protokół zintegrowany z systemem operacyjnym Microsotf (The Secure Socket Tunneling Protocol).
  •  PPTP – jeden ze starszych protokołów VPN (Point-to-Point Tunneling Protocol), który traci popularność ze wglądu na istnienie nowszych i bardziej bezpiecznych protokołów.
network equipment Exanet

Trzy typy topologii VPN

Topologia VPN określa elementy (uczestnicy oraz sieci) będące składowymi wirtualnej prywatnej sieci oraz sposób ich połączenia.

  •  Dystrybucja centralna – (hub-and-spoke) wiele zdalnych urządzeń (spokes, ang. szprychy) komunikuje się w bezpieczny sposób z centralnym urządzeniem (hub, ang. koncentrator). Każde zdalne urządzenie połączone jest osobnym, bezpiecznym tunelem z koncentratorem.
  •  Połączenia punkt-punkt – (point-to-point) wymagane jest określenie dwóch urządzeń końcowych, które stają się uczestnikami (peer, ang. uczestnik równy rangą), które komunikują się bezpośrednio ze sobą. Każde z urządzeń może inicjować połączenie.
  •  Pełna siatka (full mesh) – każde urządzenie w sieci może komunikować się z każdym innym urządzeniem za pomocą unikalnego tunelu IPsec.