Kamery Cisco Meraki MV zarządzane z chmury

7 maja 2020

Exanet Meraki

System inteligentnego monitoringu wideo Meraki

W dzisiejszym wpisie omówimy najciekawsze rozwiązania Cisco Meraki w zakresie zarządzanych z chmury kamer do monitoringu, które dedykowane są dla biznesu lub dla wymagających Klientów indywidualnych. Przedstawiamy przegląd sytuacji, jeśli chodzi o aktualną ofertę rozwiązań Meraki, wraz z nowościami.

Exanet partnerem Meraki

Wspólne cechy oferowanych modeli Meraki MV

Wszystkie oferowane aktualnie przez Meraki kamery są zarządzane z panelu sterowania (dashboardu), który dostępny jest z poziomu przeglądarki. Obsługa jest prosta i przyjazna użytkownikowi. Korzystanie z produktów serii MV oparte jest o model licencjonowania – nie ma konieczności by kupować, instalować i utrzymywać dodatkowe oprogramowanie związane z monitoringiem w infrastrukturze IT przedsiębiorstwa. Dostęp do dashboard Meraki zapewnia aktualizacje oprogramowania urządzeń (firmware).

chmura meraki exanet

Kamery posiadają wbudowane dyski SSD. Jedną z głównych cech różniących poszczególne modele to obiektywy. Kamery mogą być zasilane za pomocą kabla sieciowego w standardzie PoE lub z wykorzystaniem dedykowanego zasilacza. Oprócz kamer oferowany jest szeroki zakres dodatkowych akcesoriów, takich jak: uchwyty mocujące do ściany, Injectory PoE, uchwyty teleskopowe.

Seria MV charakteryzuje się wykorzystaniem bardzo wydajnych procesorów, których odpowiedniki można znaleźć w topowych urządzeniach użytkowych typu smartphone. Innowacyjna architektura minimalizuje rozmiary i wymagania fizyczne urządzeń oraz upraszcza wymagane oprogramowanie. Kamery Meraki posiadają wbudowany, wytrzymały storage dla danych, co usuwa potrzebę posiadania rejestratora w infrastrukturze (NVR – Network Video Recorder). Upraszcza to instalację oraz ułatwia skalowanie rozwiązania, oraz, co ważne, eliminuje dużą, potencjalną podatność, jeśli chodzi o bezpieczeństwo infrastruktury IT.

Skoro wspominamy o skalowalności, warto zwrócić uwagę na możliwość wdrożenia systemu monitoringu wideo uwzględniającego od 1 do 10000 kamer Meraki MV.

Użyte w kamerach procesory pozwalają nie tylko na rejestrację obrazu w wysokiej rozdzielczości, ale również na realizowanie analityki opartej na uczeniu maszynowym. Wcześniej takie możliwości były dostępne pod warunkiem wykorzystania dodatkowego oprogramowania oraz dedykowanych urządzeń. Oprogramowanie kamer MV potrafi wykrywać obiekty na zdefiniowanym obszarze obrazu, co znacznie skraca procesy analizy materiału wideo.

Architektura MV Meraki

Kamery Meraki MV charakreryzują się bardzo prostym procesem instalacji i konfiguracji. Doświadczenie Meraki w budowie środowisk rozproszonych pozwoliło opracować rozwiązanie wyjątkowo łatwe we wdrożeniu i jednocześnie bezpieczne i efektywne. Lokalne przechowywanie danych wideo podwyższa parametr ciągłości działania systemu, nawet podczas sytuacji, w których pojawia się brak dostępu do Internetu.

W trakcie pracy kamery korzystają z niewielkiego transferu danych i nie obciążają sieci. Większe użycie łącza ma miejsce tylko w przypadku przeglądania danych wideo, przy czym wymagania co do transferu nie są duże. Kamery mogą być podłączone do sieci po kablu, który w przypadku PoE jest jednocześnie kablem zasilającym dla urządzeń.

Meraki kamery MV architektura

Komunikacja bezprzewodowa dla ułatwienia wdrożenia

W miejscach, w których problemem byłoby doprowadzenie kabla sieciowego do planowanego miejsca instalacji kamery, można korzystać z sieci WiFi. Wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej pozwala na montaż kamer w dowolnych miejscach wewnątrz budynku, korzystając z sieci WiFi i generując minimalny wpływ na działanie sieci. Takie rozwiązanie jest szczególnie cenne dla firm, w których realizowana jest wymiana starych kamer analogowych, zainstalowanych w miejscach bez dostępu do kablowej sieci komputerowej. Komunikacja kamery z chmurą z wykorzystaniem WiFi sprawdzi się również w sytuacji, gdy instalacja monitoringu dotyczy siedzib tymczasowych lub przejściowych.

Meraki kamery MV praca po WiFi Exanet

Kamery zarządzane z chmury

Zarządzanie z chmury oznacza możliwość dostępu do urządzenia z każdego miejsca za pomocą Internetu. Dotyczy zarówno podglądu obrazu, jak również kontroli – administracji urządzeniami. Użytkownicy mogą mieć dostęp do panelu zarządzania korzystając z dowolnych urządzeń, bez konieczności instalowania oprogramowania lub wtyczek. Nie ma konieczności posiadania dostępu poprzez VPN.

Granularna kontrola dostępu do panelu sterowania kamerami MV pozwala na definiowanie uprawnień użytkowników, którzy mogą mieć dostęp do widoku live, przeglądania zapisanych nagrań, eksportowania danych, modyfikowania ustawień kamery, zależnie od roli jaką mają w organizacji.

W infrastrukturze posiadającej więcej urządzeń jest możliwość, by zdefiniować uprawnienia użytkowników dotyczące poszczególnych kamer (np. kierownik danego oddziału firmy będzie miał dostęp do kamery zainstalowanej w lokalizacji, za którą odpowiada, bez możliwości podglądu kamer w innych oddziałach lub zmieniania ustawień kamer ze swojego oddziału).

Administrator ma dostęp do logów, które stanowią cenne źródło informacji odnośnie zachowań użytkowników w zakresie przeglądania zapisów wideo lub pobierania plików na dysk komputera.

Zapisy wideo można eksportować lub udostępniać za pomocą linku lub bezpośrednio ściągnąć na dysk twardy komputera.

Chmura Meraki jest skalowalna i wspiera SAML (Security Assertion Markup Language).

meraki exanet admin

Pełna aktualizacja i bezpieczeństwo

Centralizacja zarządzania z wykorzystaniem chmury zapewnia najwyższy standard bezpieczeństwa w zakresie monitoringu wideo. Dostęp do kamer jest zabezpieczony technologią PKI (Public Key Infrastructure), która uwzględnia wykorzystanie indywidualnych kluczy szyfrujących.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed dostępem do urządzeń jest dwuetapowe uwierzytelnianie użytkownika. Lokalny zapis danych na urządzeniu jest jest domyślnie zaszyfrowany i stanowi dodatkową warstwę zabezpieczenia systemu.

Wszystkie aktualizacje bezpieczeństwa są automatycznie instalowane. Dodatki w postaci nowych funkcjonalności są częścią obsługi all-inclusive, jaką otrzymuje użytkownik w ramach licencji.

meraki exanet aktualizacja

Optymalizacja retencji danych

Seria kamer MV umożliwia konfigurację jakości nagrań, w zależności od potrzeb użytkownika związanych z retencją danych. W panelu sterowania pokazane są przewidywane wartości retencji odpowiadające poszczególnym ustawieniom. Zależnie od wybranego bit rate oraz frame rate, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu. Jest to cenne w przypadku konieczności konfiguracji systemu w taki sposób, by spełnione zostały założenia polityki bezpieczeństwa przyjęte przez organizację.

Na uwagę zasługuje funkcja przechowywania tylko tych fragmentów nagrań wideo, w których występuje ruch (następują zmiany obrazu). Najkrócej mówiąc, można osiągnąć znaczne wydłużenie okresu przechowywania danych dzięki modyfikacjom ustawień, zgodnie ze swoimi preferencjami, przy czym ostatnie 72 godziny nagrań przechowywane są w całości (po upływie tego czasu, oprogramowanie wytnie wszystkie statyczne nagrania dla oszczędności miejsca na dysku). Dane wideo są analizowane na urządzeniu, a zmiany obrazu są odpowiednio indeksowane w chmurze – indeksowanie inteligentne pozwala na wyszukiwanie i lokalizowanie incydentów z przeszłości. Opisywana funkcja znacząco wpływa na dostępne okresy retencji nagrań.

retencja wideo Exanet Meraki

Dla firm, które wymagają dłuższych okresów retencji danych z monitoringu wideo, Meraki oferuje licencje gwarantujące 90 lub 180 dniowe przechowywanie danych z kamer w chmurze.

Użytkownicy mogą również definiować harmonogramy nagrywania obrazu wideo. Wzorce harmonogramów można stosować do grup kamer, dla optymalizacji czasu rejestracji obrazu. Można również wyłączyć nagrywanie, pozostawiając możliwość podglądu obrazu na żywo.

Przeglądanie nagrań wideo

Przeglądanie obrazu wideo odbywa się za pomocą panelu sterowania (dashboard), który jest dostępny w przeglądarce praktycznie za pomocą każdego urządzenia z aktualnym oprogramowaniem do przeglądania Internetu. Kiedy panel sterowania wykryje obecność użytkownika w sieci lokalnej, wówczas obraz wideo lub nagrania są przekazywane użytkownikowi bezpośrednio z kamery za pomocą sieci LAN (lokalnej sieci wewnętrznej w organizacji), dzięki czemu nie obciążamy łącza internetowego. Wszystko realizowane jest automatycznie i nie wymaga zaawansowanej konfiguracji, specjalnego oprogramowania lub wtyczek do przeglądarki.

Dla organizacji posiadających większą liczbę kamer, panel sterowania umożliwia konfigurowanie ścianek z podglądem do 16 kamer. Przy większej liczbie ścianek można zdefiniować cykl rotacji podglądu.

W przypadku wykorzystania obrazu z kamer jako wsparcie monitoringu, cenne będzie wykorzystanie alertów wykrywanego ruchu w obrazie (również z identyfikacją obiektów przypominających np. sylwetkę człowieka lub samochód), dla ułatwienia pracy służb ochrony.

Wyszukiwanie wydarzeń w zarejestrowanym materiale

Inteligentne wyszukiwanie zmian w obrazie pozwala szybko wyszukać zdarzenie lub zmianę w zapisanych danych wideo. Wyszukiwanie można zrealizować w odniesieniu do określonego przez użytkownika obszaru na obrazie kamery w zdefiniowanym czasie. Dzięki temu przeszukiwanie wielu godzin zarejestrowanych nagrań odbywa się w ciągu chwili i bez wysiłku po stronie Klienta.

wyszukiwanie zdarzen Exanet Meraki

Po odnalezieniu poszukiwanego fragmentu filmu wideo, przejrzenie wielominutowego nagrania, na którym zarejestrowane jest poszukiwane wydarzenie, jest ułatwione dzięki funkcji motion recap. Motion recap podsumowuje całość wydarzeń w danej dłuższej scenie za pomocą jednego statycznego obrazu z naniesionymi zmianami. Wszystko dla przyspieszenia czasu analizy zmian i ułatwienia pracy z Meraki MV.

mv Meraki Exanet Motion Recap

Ważny fragment zapisu wideo może być wyeksportowany z dysku kamery, udostępniony za pomocą linku lub ściągnięty w formacie mp4. Dostępne jest również narzędzie do zapisywania pojedynczych klatek, w przypadku gdy trzeba udostępnić statyczny obraz (zdjęcie z filmu wideo).

Wbudowana analityka

Warto wspomnieć o dodatkowych funkcjach realizowanych przez serię kamer MV. Dzięki wykorzystaniu wiodącego na rynku procesora na płycie głównej urządzeń, udaje się zapewnić bardzo zaawansowane funkcje analityczne jako cenną wartość dodaną do korzystania z rozwiązań Meraki. Kamery potrafią wykrywać, klasyfikować oraz śledzić obiekty takie jak pojazdy lub osoby w ramach poszczególnych klatek obrazu. Możliwa jest analiza ruchu Klientów firmy (podobnie jak w access pointach serii NR), schematów zachowań w lokalu (czas przebywania w poszczególnych miejscach).

Opcja wykrywania osób i tworzenia map cieplnych pokazuje wzorce zachowania ludzi (w interwałach godzinnych lub dniowych), miejsca gromadzenia się i przemieszczania się w obiekcie, co może być cennym źródłem informacji do podejmowania decyzji związanych z optymalizacją biznesu. To wszystko sprawia, że oferta Meraki MV to znacznie więcej niż tylko system do zapewnienia monitoringu wideo.

Meraki MV Heatmaps Exanet

Co ważne, wszystko dostępne jest w panelu sterowania i nie wymaga dodatkowych serwerów, oprogramowania lub urządzeń do realizacji obliczeń związanych z analizą nagrań.

Kamera wewnętrzna ogólnego zastosowania MV22

Cisco Meraki MV22 jest wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy (3-9mm), który umożliwia ustawianie kąta widzenia obrazu, w zależności od pomieszczenia. Matryca 4MP (2688×1520) pozwala na rejestrację nagrań w jakości 1080p. Urządzenie posiada wbudowany dysk 256GB on-device SSD, który pozwala na retencję danych do 40 dni w trybie 24/7. Dane na dysku są szyfrowane (AES 256-bit). Iluminator IR posiada zasięg do 30m. Dostępny jest tryb HDR. Urządzenie wspiera 2.4 GHZ oraz 5GHz WLAN.

mv22 Meraki Exanet

Podstawowe modele MV12N oraz MV12W

Meraki MV12N oraz MV12W to podstawowe modele, posiadające zintegrowany i wytrzymały dysk SSD 256GB, wbudowaną komunikację bezprzewodową 802.11ac oraz mikrofon do rejestracji audio. Kamery łączą w sobie kompaktowy oraz funkcjonalny wygląd, łatwo wtapiając się w przestrzeń. MV12N posiada wymiary 106mm x 74mm może operować w zakresie temperatur od 0C do 40C. Obiektyw stałoogniskowy pozwala na rejestrację obrazu z poziomym kątem widzenia 73 stopnie oraz pionowym kątem widzenia 44 stopnie. Zużycie mocy w trakcie pracy jest na poziomie 12,95W przy zasilaniu 802.3af PoE. Gwarancja na sprzęt trwa 36 miesięcy.

Exanet Cisco Meraki kamery MV

Model MV12W posiada szerokokątny, stałoogniskowy obiektyw (114 stopni poziomo, 61 stopni pionowo).

Kamera MV32 może zastąpić kilka kamer

Ciekawym rozwiązaniem jest model MV32, który może zastąpić dwie lub trzy kamery w zależności od miejsca montażu urządzenia i pomieszczenia. Kamera jest wyposażona w obiektyw typu rybie oko (fow: 180 stopni poziomo i pionowo). W podstawowym widoku obraz jest zakrzywiony, ale jednym kliknięciem w panelu zarządzania możemy obraz “wyprostować” w sposób elektroniczny, bez straty jakości obrazu. Obiektyw jest komponentem o wysokiej jakości, z ultra szerokim kątem widzenia.

mv32 MV Meraki Exanet

Model do zastosowań zewnętrznych

W ofercie znajduje się również kamera MV72, która jest urządzeniem do zastosowań zewnętrznych (IP67), pozwalającym na zapis obrazu w jakości 1080p. Oferuje iluminację podczerwieni do 30m. Tryb nocny wymaga minimalnego oświetlenia na poziomie 0,01 Lux. Obiektyw zmiennoogniskowy 3-9mm pozwala na uzyskanie pola widzenia 36-112 stopni w poziomie oraz 20-57 stopni w pionie. Zakres ustawienia obiektywu uwzględnia 65 stopni w pionie oraz 90 stopni w poziomie. Dopuszczalne temperatury pracy to od -40C do 50C. Kamera zewnętrzna objęta jest rocznym okresem gwarancji.

Nowości z większymi dyskami

Jako nowości, pojawiły się kamery różniące się dyskami twardymi. Standardowe modele posiadają dyski SSD 256 GB, dwa modele posiadają dyski rozszerzone do 512 GB (MV22X, MV72X).

Innowacyjność i niezawodność Cisco Meraki

Meraki kojarzy się z jakością, innowacją i niezawodnością oferowanych produktów i rozwiązań, dbałością o obsługę posprzedażową, zaawansowaną analityką i rozszerzonymi funkcjami, które generują dodatkową korzyść związaną z wykorzystywaniem kamer do monitoringu Cisco Meraki.

Zgodnie z deklaracją producenta, model licencjonowania wykorzystywany w ramach serii kamer MV, pozwoli Klientom uzyskiwać w trakcie współpracy kolejne wartościowe funkcjonalności.