Outsourcing IT

Outsourcing IT - korzyści

Firma Exanet z Poznania proponuje rozwiązanie, z jakiego korzysta coraz więcej przedsiębiorstw z najróżniejszych branż. Oferowany przez nas outsourcing IT to strategia biznesowa zyskująca niemałą popularność kadr zarządzających. Wykorzystywana jest do zwiększania skuteczności i efektywności pracy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów prowadzenia biznesu.

Outsourcing IT polega na przekazaniu obowiązków administrowania systemami oraz infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej, specjalizującej się w tym zakresie. Rozwiązanie to umożliwia przedsiębiorcy skoncentrowanie się na obszarach podstawowej działalności firmy oraz wykorzystanie zaoszczędzonych zasobów i środków finansowych do realizacji głównych celów biznesowych.


Korzyści wynikające z outsourcingu IT:

 

 • Pełna przewidywalność kosztów. Klient otrzymuje zestawienie budżetu na kolejny rok (w tym: koszty stałej obsługi, odnowienia licencji, wymiany sprzętu, umowy z dostawcami usług itp.). Dodatkowo, z dużym wyprzedzeniem wie, jakie będzie ponosić ogólne koszty w związku z funkcjonowaniem własnych systemów informatycznych. Dzięki temu unika sytuacji, w której nerwowo i w dużym pośpiechu zmuszony jest poszukiwać źródeł finansowania dla tego obszaru działalności.
 • Niskie koszty zarządzania. Zostają wyznaczone kierunki, cele, do których powinno zmierzać IT firmy. Wszystkie zakupy i wdrożenia dokonywane są pod kątem realizacji jasno sprecyzowanego planu, dąży się do homogenizacji infrastruktury, co przekłada się na prostotę zarządzania środowiskiem informatycznym. Outsourcing IT gwarantuje również skrócenie czasu obsługi, eliminację przestojów w pracy – w efekcie przekłada się na oszczędności.
 • Niższe ceny zakupów. Partnerstwo poznańskiej firmy Exanet z globalnymi dystrybutorami sprzętu i oprogramowania gwarantuje dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. Oferowany przez nas outsourcing IT umożliwia także uzyskanie na nie cen specjalnych - zarabiamy na obsłudze klientów, a nie na handlu sprzętem i oprogramowaniem. Dla Klienta niższe ceny sprzętu i oprogramowania są wartością dodaną wynikającą z nawiązania współpracy na zasadach outsourcingu.
 • Odpadają koszty pracownicze. Takie elementy kosztów pracowniczych jak wydatki na ZUS, szkolenia, komputer wraz z oprogramowaniem, telefon, materiały biurowe i eksploatacyjne można przeznaczyć na realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa.
 • Pełna kontrola kosztów outsourcingu IT. Klient otrzymuje raport z przejrzystego systemu sprawozdań z wykonywanych prac, który stanowi narzędzie kontroli i weryfikacji wykonanych dla Klienta zadań. Dzięki temu dokładnie wie i ma wpływ na to, za co płaci.
 • Zwiększanie zysków. Ustawiczne prace konserwacyjne oraz rozwojowe wpływają na niezawodność systemów informatycznych. Dostosowywanie infrastruktury IT do wymagań rynku wpływa pozytywnie na zwiększanie produktywności, a to z kolei bezpośrednio przekłada się na zwiększanie zysków.
 • Stała dostępność i natychmiastowe wsparcie. Wyeliminowane zostają problemy wynikające z czasowej nieobecności informatyka w firmie - spowodowane urlopami, zachorowaniami, rezygnacją z pracy itp. Klient zawsze ma do dyspozycji przypisanego do siebie administratora-opiekuna, a w przypadku jego nieobecności innego inżyniera wyznaczonego w zastępstwie. W ten sposób outsourcing IT eliminuje ryzyko przestojów w działaniu systemów informatycznych w przypadku nieobecności informatyka w firmie i niespodziewanej awarii.
 • Wykorzystanie know-how firmy informatycznej dla realizacji własnych celów biznesowych. Klient ma dostęp do zespołu certyfikowanych inżynierów, specjalistów z wielu dziedzin, wspólnie daleko wyprzedzających kompetencjami i zasobem wiedzy jednego informatyka. Dzięki temu może liczyć na propozycje rozwiązań informatycznych, które umożliwią mu optymalizację procesów biznesowych, przyśpieszenie pracy, wzrost produktywności i osiąganie zwiększonych dochodów.
 • Transparentność i przejrzystość w świetle prawa. Stworzenie wymaganych przepisami prawa procedur i polityk eliminuje groźbę nałożenia na przedsiębiorcę wysokich kar pieniężnych w sytuacji kontroli ze strony instytucji państwowych. Outsourcing praktycznie eliminuje możliwość stwierdzenia występowania nieprawidłowości w przedsiębiorstwie w obszarze IT.
 • Spokojny sen. Zaawansowany system zdalnego monitoringu wraz z pełną dokumentacją opisującą działanie poszczególnych elementów składowych całej infrastruktury i systemów IT gwarantuje minimalizację przestojów w pracy spowodowanych awariami. Outsourcing to również sposób na zapobieganie takim niepożądanym zdarzeniom.
 • Gwarancja ochrony danych i zachowania ciągłości biznesu. Bezpieczeństwo przetwarzanych i gromadzonych danych jest dla przedsiębiorstwa kluczową kwestią. Działamy w oparciu o metody best practice, które sprawdzone zostały przez nas oraz tysiące firm informatycznych z całego świata. Rozwiązania te gwarantują Klientowi „drugie życie” w przypadku utraty danych w następstwie niepożądanych zdarzeń, awarii, ataku złośliwego oprogramowania, ataku hackerskiego, kradzieży itp.

Ile firm, tyle sposobów prowadzenia biznesu. Decydując się na outsourcing IT, jedni kierują się możliwością redukcji kosztów, dla drugich liczy się szybki czas reakcji w przypadku awarii, a dla innych zadowolenie pracowników, dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz oszczędność czasu. Wybierając jednak usługi Exanet z Poznania będziecie cieszyć się profesjonalną obsługą na każdym etapie współpracy.

Exanet używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Zgadzam się