Kubernetes vs Docker: Porównanie dwóch technologii konteneryzacji

5 czerwca 2024

Kluczowy element developmentu i wdrożeń aplikacji

W świecie nowoczesnych technologii, konteneryzacja stała się kluczowym elementem w procesie developmentu i wdrożeń aplikacji. Dwa najczęściej używane narzędzia to Docker i Kubernetes.

Choć często wymieniane razem, mają różne funkcje i role w ekosystemie kontenerów. W tym wpisie porównujemy Kubernetes i Docker, skupiając się na ich różnicach, zaletach oraz specyficznych zastosowaniach.

Co to jest Docker?

Docker jest platformą do tworzenia, wdrażania i zarządzania kontenerami. Kontener to lekka, przenośna jednostka, która zawiera aplikację oraz wszystkie jej zależności.

Docker ułatwia budowanie, dystrybucję i uruchamianie aplikacji w izolowanych środowiskach.

Kluczowy element developmentu i wdrożeń aplikacji

Kluczowe funkcje Dockera

 •  Izolacja aplikacji: Kontenery umożliwiają uruchamianie wielu aplikacji na jednym serwerze, każda w swoim izolowanym środowisku.
 •  Skompresowane obrazy: Docker umożliwia budowanie obrazów kontenerów, które mogą być przenoszone i uruchamiane na różnych systemach.
 •  Łatwość wdrożenia: Docker znacznie upraszcza proces wdrażania aplikacji, dzięki czemu jest to bardziej wydajne i powtarzalne.

Co to jest Kubernetes?

Kubernetes, często nazywany K8s, to platforma do orkiestracji kontenerów.

Oznacza to, że zarządza wdrażaniem, skalowaniem i operacjami wielu kontenerów w dużych, rozproszonych środowiskach.

Kluczowe funkcje Kubernetes

 •  Orkiestracja kontenerów: Kubernetes zarządza całym cyklem życia kontenera, od uruchomienia do usunięcia.
 •  Automatyczne skalowanie: Automatycznie skaluje aplikacje w odpowiedzi na zmieniające się obciążenie.
 •  Fault tolerance: Oferuje mechanizmy dla samonaprawy, przenoszenia obciążeń oraz redundancji.
Kluczowe funkcje Kubernetes

Docker Swarm vs Kubernetes

Docker Swarm jest natywną orkiestracją kontenerów dla Dockera. Chociaż jest prostszy do uruchomienia niż Kubernetes, nie oferuje tych samych zaawansowanych funkcji skalowania i zarządzania.

Porównanie Docker Swarm vs Kubernetes

 •  Prostota vs złożoność: Docker Swarm jest prostszy do uruchomienia i zarządzania dla mniejszych środowisk. Kubernetes z kolei oferuje bardziej zaawansowane funkcje, które są lepsze dla dużych, złożonych środowisk.
 •  Społeczność i wsparcie: Kubernetes ma znacznie większą społeczność oraz wsparcie od czołowych dostawców chmur, takich jak Google Cloud, AWS i Azure.
 •  Funkcje zaawansowane: Kubernetes oferuje zaawansowane możliwości takie jak automatyczne skalowanie, inspekcja stanu, zaawansowane sieciowanie i wiele innych.

Scenariusze użycia Dockera

 •  Rozwój i testowanie: Docker jest świetny do tworzenia, testowania i izolacji środowisk developerskich.
 •  Proste wdrażanie: Idealny dla prostych aplikacji i mniejszych systemów, gdzie pełna orkiestracja nie jest konieczna.

Scenariusze użycia Kubernetesa

 •  Duże, złożone środowiska produkcyjne: Kubernetes jest zbudowany z myślą o dużych organizacjach potrzebujących zaawansowanej orkiestracji wielu kontenerów.
 •  Wysoka dostępność: Dla aplikacji wymagających wysokiej dostępności, automatycznego skalowania i zarządzania awariami.
Scenariusze użycia Kubernetesa

Kluczowe narzędzia konteneryzacji

Docker i Kubernetes są kluczowymi narzędziami w nowoczesnej konteneryzacji, ale służą różnym celom.

Docker jest doskonałym narzędziem do tworzenia i uruchamiania kontenerów.

Kubernetes przejmuje te kontenery i zarządza nimi na dużą skalę, oferując zaawansowane funkcje orkiestracji.

Wybór między Dockerem a Kubernetesem zależy od specyficznych potrzeb i skali projektu.

Zarówno Docker, jak i Kubernetes znacząco ułatwiają procesy deweloperskie i wdrożeniowe, przynosząc korzyści w postaci większej elastyczności, skalowalności oraz efektywności operacyjnej.