Bezpłatne licencje na Microsoft Teams dla firm

Jako partner Microsoft, Exanet proponuje Klientom bezpłatne licencje na 6-miesięczną wersję Teams dla firm. Promocja na Office 365 E1 Trial (pakiet uwzględnia usługę Teams) obowiązuje od marca 2020 przez 6 miesięcy od momentu włączenia licencji. Promocja skierowana jest do firm, które nie aktywowały wcześniej Office 365 E1 Trial.

Uruchamiamy licencje bez żadnych kosztów

Czas trwania licencji dla wersji trial Microsoft Teams wynosi 6 miesięcy od momentu uruchomienia subskrypcji. Możliwość bezpłatnego korzystania z Teams kierujemy do wszystkich firm zainteresowanych wdrożeniem Teams oraz udostępnieniem pracownikom profesjonalnych rozwiązań Office 365 do pracy zdalnej.

Promocja dla nowych i dotychczasowych Klientów

 •   Z oferty Trial mogą skorzystać nowi Klienci bez usługi Office 365.
 •   Z oferty Trial mogą skorzystać aktywni Klienci korzystający z Office 365, nieposiadający Teams.

Uzyskaj usługę Microsoft Teams już dziś

Zapraszamy do kontaktu z Exanet za pomocą poniższego formularza. Prosimy o podanie liczby użytkowników, którzy będą korzystali z bezpłatnych licencji w firmie. Nasz konsultant skontaktuje się w sprawie uruchomienia licencji Teams.

exanet obsluga informatyczna
Szacunkowa liczba użytkowników

Funkcje Microsoft Teams Trial

 •   Brak ograniczeń liczby członków organizacji.
 •   1 TB na użytkownika na przechowywanie plików.
 •   Dostęp dla gości.
 •   Grupowe i indywidualne (1:1) połączenia audio i wideo online.
 •   Spotkania na kanałach.
 •   Udostępnianie ekranu.
 •   Zaplanowane spotkania.
 •   Nagrywanie spotkań.
 •   Połączenia telefoniczne i konferencje głosowe.
 •   Narzędzia administracyjne do zarządzania użytkownikami i aplikacjami.
 •   Raportowanie użycia Usługi Office 365.
 •   Dostępność usługi na poziomie 99,9% z gwarancją finansową na mocy umowy SLA.
 •   Konfigurowalne ustawienia i zasady użytkowników.
exanet poznan teams dla firm

Exanet wdraża Teams w firmach

 •   Oferujemy kompleksową obsługę i wsparcie dla firm w zakresie wdrożeń usług chmurowych Microsoft Office 365 dla firm.
 •   Zarządzamy dostępem użytkowników do Teams w firmie.
 •   Zarządzamy ustawieniami Teams dla firmy.
 •   Integrujemy AD DS z Azure Active Directory (konfigurujemy Hybrid Identity) dla dużych firm.
 •   Konfigurujemy Azure AD dla firm, które nie posiadają lokalnej infrastruktury serwerowej.
 •   Wdrażamy rozwiązania dla zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z usług chmurowych (SSO, MFA).
 •   Zarządzamy licencjami Microsoft dla firm (upgrade licencji, usuwanie licencji próbnych, dodawanie licencji).