Migracja systemów IT do chmury

22 marca 2022

traffic

Praca zdalna użytkowników

Ostatnie kilkanaście miesięcy postawiło działy IT w wielu firmach przed koniecznością organizacji pracy zdalnej dla użytkowników. Podczas dostosowywania infrastruktury IT do zwiększonego udziału pracy zdalnej, często pojawiają się pytania dotyczące rozwiązań cloudowych i przenoszenia systemów informatycznych do chmury.

Właściciele firm lub osoby zarządzające organizacjami z pewnością wielokrotnie zetknęły się z problematyką potencjalnej migracji do chmury, rozważając przede wszystkim, czy firma powinna przenosić zasoby do chmury i jakie będzie oddziaływanie zmian w IT na funkcjonowanie organizacji w krótkim i długim okresie.

Nie ma łatwej odpowiedzi na wyżej postawione pytania. Ze względu na to, że każda firma posiada swoją specyfikę oraz indywidualne potrzeby IT, decyzja o przeniesieniu wybranych zasobów do chmury powinna być poprzedzona analizą dedykowaną dla konkretnego przypadku.

The Cloud

Centra przetwarzania danych

Ogólny termin “The Cloud” wykorzystywany często w komunikacji odnosi się do miejsc przechowywania aplikacji, programów oraz danych, zapewnianych przez różnych dostawców dla firm oraz instytucji. Główną metodą dostępu do wymienionych zasobów jest Internet.

Centra przetwarzania danych (data centers) stanowią miejsca przechowywania usług. Wyspecjalizowane budynki wykorzystywane przez centra przetwarzania danych są zabezpieczone w odpowiedni sposób i zawierają ogromne liczby nowoczesnych serwerów oraz odpowiednie łącza internetowe.

Czym jest migracja do chmury?

Migracja do chmury oznacza systematyczne przenoszenie zasobów informatycznych (np.: aplikacje wykorzystywane w firmie, pliki i foldery użytkowników, storage danych, systemy telefoniczne, firewall nowej generacji) z siedziby firmy do chmury.

Praca zdalna użytkowników

Korzyści migracji do chmury

Zmniejszenie konieczności polegania na sprzęcie IT zlokalizowanym w siedzibie firmy

Aplikacje wraz z danymi wykorzystywanymi przez aplikacje (np. system wykorzystywany do księgowości, CRM, centralka telefoniczna) stają się dostępne dla użytkowników z każdego miejsca, niezależnie czy przebywają w siedzibie, czy pracują z domu.

Pliki i foldery z wycenami dla klientów, arkusze kalkulacyjne wykorzystywane przez użytkowników są dostępne za pomocą komputera służbowego w taki sam sposób, jakby znajdowały się na serwerze w firmie, przy czym nie jest wymagane połączenie VPN w celu uzyskania dostępu do danych w chmurze.

Wysoka niezawodność i dostępność

Chmura oferuje wyższy poziom niezawodności względem typowych konfiguracji rozwiązań serwerowych w infrastrukturze IT w firmie. Duże centra przetwarzania danych korzystają z ekonomii skali w zakresie wyposażenia w najnowszy sprzęt i wdrożenia właściwego poziomu redundancji.

Rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie jest dobierane w taki sposób, by przygotować platformę do obsługi wielu wymagających klientów. Porównując do przygotowywania własnej serwerowni, z jednej strony koszt sprzętu i oprogramowania nie stanowi takiej bariery w procesie budowania profesjonalnej infrastruktury data center, a z drugiej strony – dzięki obecności wielu firm wśród stałych klientów – jednostkowy koszt korzystania z infrastruktury gwarantującej oczekiwane standardy jest na atrakcyjnym poziomie.

Rozwiązania stosowane w centrach danych sprawiają, że infrastruktura IT jest wysoce odporna na uszkodzenia lub awarie, co przyczynia się do wysokiego poziomu niezawodności usług data center.

Wysoka niezawodność i dostępność

Niezależność od działania łącza internetowego w siedzibie firmy

Usługi chmurowe są dostępne przez Internet, ale nie oznacza to, że musimy korzystać z określonego łącza internetowego (np. łącze do firmy). Systemy w chmurze są dostępne z każdego dostępnego połączenia internetowego, co umożliwia łatwe przełączanie się (np. na używanie dostępu do Internetu dla laptopa ze smartfona) w przypadku problemów z Internetem w biurze, w domu lub podczas pracy w podróży.

Dostęp do najnowszych rozwiązań IT bez dużych nakładów

W przeszłości, niektóre firmy z dużymi budżetami na IT potrafiły zdobywać przewagę konkurencyjną dzięki wdrożeniom nowoczesnych rozwiązań IT, które zwiększały wydajność i podnosiły bezpieczeństwo.

Dostępna obecnie oferta rozwiązań chmurowych wyrównuje szanse, pozwalając również firmom nowym i nieposiadającym dużego budżetu na inwestycje w IT, na dostęp do najnowocześniejszych technologii, takich samych, jak w przypadku większych organizacji.

Wielu dostawców usług w chmurze stosuje model subskrypcji na oferowane produkty. Dzięki temu rozpoczynająca działalność firma z niewielką liczbą użytkowników uzyskuje dostęp do takich samych usług, jak w przypadku ogromnych organizacji dysponujących większymi zasobami w budżecie IT.

Aktualizacje oprogramowania oraz wymiana sprzętu

W przypadku rozwiązań wykorzystywanych w lokalnej serwerowni firmy, cykl życia sprzętu wynosi zwykle około 5 lat. Oprogramowanie wykorzystywane w zasobach serwerowych również wymaga aktualizacji do najnowszej wersji (aktualizacje bezpieczeństwa wydawane przez producenta) oraz migracji do nowszego wydania (koniec życia produktu).

Upgrade komponentów sprzętowych lub oprogramowania w serwerowni on-premise wymaga planowania, które uwzględni przestoje podczas procedur aktualizacji oraz czas na testowanie działania nowych systemów.

Rozwiązania sprzętowe oraz oprogramowanie oferowane przez centra przetwarzania danych w ramach infrastruktury IT w chmurze jest stale aktualizowane do najnowszej wersji lub rozwiązania sprzętowego. Wszelkie zmiany sprzętowe i prace związane z aktualizacjami oprogramowania przeprowadzane są w taki sposób przez dostawców chmury, że nie wpływają na dostępność usług dla klientów.

Nie są wymagane zatem dodatkowe inwestycje środków lub czasu po stronie klientów w kontekście aktualizacji rozwiązań, które w dodatku przeprowadzane są bez wpływu na dostępność usług (in flight upgrades).

Aktualizacje oprogramowania oraz wymiana sprzętu

Natychmiastowe aktualizacje wydajności

W tradycyjnej serwerowni w firmie modernizacja sprzętu oznacza zwykle określone w czasie przestoje, co powoduje, że każde takie działanie wymaga planowania oraz przekazania informacji z wyprzedzeniem do zespołów w całej organizacji.

Zdarza się, że aplikacje, które nie mogą zostać wyłączone na dłużej, są przenoszone na alternatywny sprzęt, podczas gdy główny serwer jest poddawany konserwacji lub wymianie. Taki proces jest dosyć kosztowny i czasochłonny.

Sytuacja wygląda inaczej podczas korzystania z infrastruktury w chmurze. Przypisanie większej ilości zasobów sprzętowych (np. rdzenie procesora, pamięć RAM, miejsce na dysku), a nawet zmiana rodzaju sprzętu wykorzystywanego do hostowania usług, może zostać wykonana natychmiast lub w ciągu kilku minut.

Ograniczenie konieczności przewidywania potrzeb w dłuższym okresie

Podczas dokonywania wyboru odnośnie zakupów wyposażenia do serwerowni w firmie, wymagane jest wzięcie pod uwagę potencjalnych potrzeb w zakresie wolnych zasobów, które będą wykorzystane w okresie najbliższych kilku lat.

Projektując nowy serwer dla firmy, którego cykl życia to zwykle około 5 lat, należy przewidzieć ewentualny wzrost potrzeb w zakresie dostępnych zasobów serwera lub możliwości dodania lub zmiany określonych komponentów.

Trudno jest dokładnie przewidzieć potrzeby z wyprzedzeniem, co powoduje, że zakupy sprzętu IT to czynność wymagająca dobrego przygotowania i rzetelnej analizy. Niestety, często zdarza się tak, że wybrane specyfikacje serwera lub sprzętu sieciowego charakteryzują się albo nadwyżką możliwości (w imię zasady “na wypadek” zwiększonych potrzeb) albo niedoborem w zakresie zasobów i wydajności (zgodnie z zasadą “jak pojawi się potrzeba, to dokupimy”).

Ewentualne błędy związane z konfiguracją sprzętu serwerowego prowadzą do zamrożenia środków, które posłużyły do zakupu sprzętu nie w pełny wykorzystywanego lub do utraty produktywności wynikającej z posiadania w infrastrukturze rozwiązań, które są niewystarczająco wydajne lub dopiero oczekują na upgrade.

Oferta rozwiązań chmurowych jest atrakcyjna dla firm właśnie ze względu na łatwość skalowania rozwiązań. Możliwe jest zatem rozpoczęcie korzystania z chmury w oparciu o określone na początek, niewielkie zasoby, a następnie sukcesywne zwiększanie wraz z rosnącymi potrzebami. To bardzo wydajny model współpracy z punktu widzenia wydatków na IT, dzięki możliwości dostosowywania zasobów do potrzeb w danym okresie.

Ciągła poprawa User Experience

W tradycyjnych wdrożeniach systemów IT użytkownik otrzymuje nowy desktop lub przestrzeń roboczą w momencie wprowadzenia początkowej inwestycji w IT, a następnie co pewien dłuższy czas (rok, dwa lub pięć lat) pojawia się kolejna duża aktualizacja rozwiązań wpływająca na działanie środowiska wykorzystywanego przez pracowników.

Infrastruktura chmurowa charakteryzuje się wieloma mniejszymi aktualizacjami występującymi częściej. Niektóre aktualizacje wpływają na zwiększenie komfortu lub ergonomii pracy użytkowników, co może być niewątpliwie wartością dodaną.

Dla przykładu, nowe funkcjonalności w opartym na chmurze Microsoft Office (zawiera aplikacje takie jak: Microsoft Outlook, Word, Excel, itd.) mogą być dostarczane użytkownikom w trybie comiesięcznym lub dwa razy w roku, zależnie od preferencji firmy. Komfort użytkowników jest więc stale podnoszony dzięki umożliwianiu korzystania z nowych cech produktu, co ma również wpływ na produktywność.

Ciągła poprawa User Experience

Ujednolicone wrażenie w biurze lub poza nim

Prawidłowe wdrożenie środowisk chmurowych pozwala pracownikom na korzystanie z przestrzeni roboczych, środowisk komputerowych i aplikacji, które równie dobrze działają w domu lub hotelu, jak podczas pracy w budynkach biurowych w firmie.

Dzięki temu łatwiejsze jest przechodzenie na model hybrydowy pracy, który pozwala organizacjom korzystać ze zmniejszonych wymagań dotyczących powierzchni biurowej oraz ograniczać wydatki, przy tym często uzyskując wyższy poziom satysfakcji pracowników.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Dla wielu firm najważniejszym czynnikiem skłaniającym do migracji zasobów do chmury jest bezpieczeństwo informatyczne. W przeszłości zdarzały się opinie kwestionujące bezpieczeństwo danych w chmurze, biorąc pod uwagę, że dostęp był możliwy z dowolnego miejsca.

Dziś dzięki wdrożeniu odpowiednich narzędzi wspierających bezpieczeństwo pracy w chmurze (np. MFA, multi factor authentication), nawet mniejsze organizacje uzyskują dostęp do najlepszego zestawu zabezpieczeń dostępnych na świecie. Dostawcy usług chmurowych stale inwestują, ulepszają i testują zabezpieczenia, aktualizując wszelkie wykryte luki natychmiast. Wszystko to dostarczane jest w ramach miesięcznego kosztu subskrypcji dla klientów.

Zasoby i technologie wymagane dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście dynamicznie zmieniającego się poziomu zagrożeń w sieci, nie byłyby dostępne dla poszczególnych organizacji bez możliwości korzystania z rozwiązań chmurowych.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Czy warto migrować do chmury?

Raczej nie ma uniwersalnej odpowiedzi dla wszystkich. Każda firma posiada inną specyfikę, więc decyzje powinny być podejmowane indywidualnie, uwzględniając wszystkie zalety i wady danego rozwiązania.

Zależnie od wielkości organizacji, posiadanych zasobów informatycznych, potrzeb w zakresie infrastruktury IT, dostępnego budżetu lub przyjętych polityk bezpieczeństwa, firma może zdecydować się przenieść część lub większość elementów infrastruktury do chmury.

Warto w takich sytuacjach skorzystać ze sprawdzonego partnera IT, który nawet w przypadku dużych firm posiadających własne działy IT, będzie w stanie odpowiednio doradzić i zaplanować migrację wybranych usług do chmury oraz wdrożyć integrację środowiska chmurowego z częścią infrastruktury pracującą on-premise, nie pomijając dodatkowych zabezpieczeń dla użytkowników, jak np. MFA.

Niektóre usługi, z których korzystają firmy, doskonale nadają się do utrzymywania w chmurze, np. usługa poczty email, która najczęściej w postaci Exchange Online wybierana jest przez firmy.