Monitoring infrastruktury informatycznej

Monitoring infrastruktury IT służy zwiększeniu szybkości reakcji w przypadku wystąpienia awarii. Dzięki monitoringowi IT istnieje możliwość reagowania na standardowe problemy z wyprzedzeniem. Dla naszych Klientów budujemy rozproszone i wysoce skalowalne środowiska monitoringu komponentów serwerowych oraz sieciowych w systemach informatycznych.

Do monitorowania usług oraz sieci, Exanet wykorzystuje zaawansowane rozwiązania, które przygotowywane są indywidualnie do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Realizujemy monitoring serwerów, komputerów, urządzeń sieciowych za pomocą dedykowanych agentów.

exanet poznan monitoring infrastruktury informatycznej

Monitoring sieci

Monitoring sieci LAN

Exanet wdraża rozwiązania dotyczące monitoringu sieci LAN u swoich Klientów. Nadzorujemy wysycenie sieci wewnętrznej, wykrywamy naruszenia bezpieczeństwa na portach. Monitorujemy użycie procesora, pamięci RAM oraz temperaturę urządzeń sieciowych (przełączniki zarządzalne L2 oraz L3).

Monitoring sieci WiFi

Exanet przygotowuje system do monitoringu sieci WiFi, który umożliwia analizę logów najważniejszych urządzeń obsługujących sieć bezprzewodową w firmie (kontrolery WiFi, access pointy). Wszelkie próby nieautoryzowanego połączenia się z siecią WiFi są identyfikowane.

Wykrywamy niepożądane urządzenia korzystające z sieci. Algorytmy Coverage Hole Detection (Cisco) pozwalają nam określać miejsca, które charakteryzują się brakiem zasięgu. Każdy punkt dostępowy sieci WiFi monitorowany jest pod względem liczby hostów.

exanet poznan monitoring sieci WiFi

Monitoring sieci WAN

System monitoringu oferowany przez Exanet nadzoruje na bieżąco wysycenie łącza internetowego. Kontrolujemy długość ping (stabilność łącza) oraz wydajność urządzeń sieciowych na styku WAN i LAN. Monitorujemy obciążenie parametrów routera.

Ważnym aspektem monitoringu sieci WAN jest analizowanie logów z NGFW (firewall nowej generacji), które umożliwiają identyfikację prób ataku sieciowego na infrastrukturę Klienta. Nowoczesne rozwiązania, które wdrażamy w sieciach komputerowych, pozwalają na zbieranie informacji na temat zachowań użytkowników w sieci Internet.

Jeśli masz pytania o monitoring IT dla firmy, skontaktuj się z nami

Kontakt

Monitoring serwerów i usług

Wsparcie zarządzania infrastrukturą IT

Rozwiązania proponowane przez Exanet skracają czas reakcji na awarie dotyczące serwerów i usług. Natychmiastowe powiadomienia przez całą dobę pozwalają na podjęcie działań nawet w okresie poza godzinami obsługi. Administrator posiada dokładne informacje, jaka jest przyczyna powiadomienia lub alertu z systemu monitoringu z dowolnej lokalizacji i jest w stanie zdalnie podjąć działania.

Raportowanie i inwentaryzacja zasobów

Dużą korzyścią ze stosowania systemu monitoringu serwerów i usług przygotowanego przez Exanet jest rozbudowany system raportowania, który wspiera pracę administratora i ułatwia podejmowanie właściwych decyzji. Prezentacja danych w formie analiz, grafów przyspiesza identyfikowanie momentów i miejsc wymagających atencji.

Właściwe przygotowanie i obsługa systemu monitoringu serwerów i usług wymusza przeprowadzenie inwentaryzacji wykorzystywanych w firmie zasobów informatycznych, co sprzyja podniesieniu jakości zarządzania IT i jest wartością dodaną dla Klienta.

Wyznaczanie kierunków rozwoju infrastruktury

Monitoring serwerów i usług to nie tylko zdecydowane przyspieszenie reakcji na awarie i wyeliminowanie problemów standardowych z infrastruktury IT. Ogromną zaletą stosowania monitoringu jest nabywana wiedza dotycząca stanu elementów tworzących system informatyczny w firmie oraz wnioski dotyczące potrzeb inwestycyjnych. Tworzenie planu optymalizacji i modernizacji systemu IT jest łatwiejsze, a sam plan skuteczniej odpowiada na potrzeby przedsiębiorstwa.

Reagowanie z wyprzedzeniem

Informacja o stanie działania urządzeń i usług infrastruktury IT jest bardzo cenna. Odpowiednio przygotowany zestaw danych pozwala na wyprzedzenie awarii i problemów, które mogą wystąpić w niedalekiej przyszłości. System monitoringu pozwala sprawnie przeciwdziałać zaistniałym awariom i z wyprzedzeniem reagować na ewentualne problemy mogące powodować większe problemy lub przestoje.

exanet poznan monitoring it

Exanet przygotowuje indywidualnie rozwiązania dotyczące monitoringu infrastruktury IT dla firm

Komfort pracy użytkowników

Zwiększenie szybkości reagowania na awarię

Dobrze przygotowany i dostosowany do potrzeb firmy system monitorowania zasobów informatycznych służy zwiększeniu komfortu korzystania z zasobów IT przez użytkowników. Dzięki informacjom dostarczanym przez system monitoringu IT, informatycy opiekujący się systemem IT w firmie są w stanie reagować na zaistniałe sytuacje zanim ewentualne następstwa mogą być doświadczone przez współpracowników tworzących zespół w organizacji.

Ochrona przed utrudnieniami w korzystaniu z sieci i serwerów

Monitoring infrastruktury IT nie tylko zwiększa efektywność pracy informatyków, ale przede wszystkim chroni pracowników firmy przed doświadczaniem utrudnień w korzystaniu z serwerów i sieci firmowej.

Obniżenie kosztów obsługi informatycznej

Monitoring IT zmniejsza koszty związane z obsługą informatyczną, umożliwiając utrzymanie systemu informatycznego w stanie zapewniającym stabilność oraz bezpieczeństwo, przy wykorzystaniu znacznie mniejszego nakładu czasu pracy inżynierów.

exanet monitoring infrastruktury informatycznej dla firm

Serwer logów

Wdrażamy serwer logów

Exanet wdraża serwer logów, czyli usługę monitorującą działanie innych usług w infrastrukturze informatycznej przedsiębiorstwa. Serwer logów umożliwia zbieranie danych dotyczących środowiska informatycznego oraz dokładną analizę, która jest doskonałym uzupełnieniem monitoringu infrastruktury IT. Serwer logów monitoruje urządzenia sieciowe (router, switch, WLC, AP), wirtualizator, maszyny wirtualne, UPS, stacje robocze, serwer VOIP i inne.

Retencja logów

Rozwiązanie oferowane przez Exanet zapewnia retencję logów w okresie definiowanym przez administratora systemu. Nie ma obaw np. o utratę logów z urządzeń sieciowych po ich restarcie.

Zalety serwera logów

 •   Szybka analiza danych, wizualizacja.
 •   Możliwość analizowania danych wstecz.
 •   Prezentacja sytuacji na bieżąco.
 •   Szybki dostęp do logów z wielu komponentów systemu informatycznego.
 •   Logi z wielu urządzeń i usług w jednym miejscu.
 •   Integracja z AD.
 •   Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez identyfikację źródeł negatywnych zdarzeń w infrastrukturze.
 •   Szybkie wdrożenie, nie wymaga licencji.

Monitoring aktywności użytkowników

Serwer logów umożliwia agregację danych dotyczących aktywności użytkowników w Internecie (kto, kiedy, gdzie, jaki transfer, liczba połączeń itp). Dzięki integracji z NGFW raporty i analizy dotyczące aktywności użytkowników uwzględniają kategorie odwiedzanych witryn.

Serwer logów uwzględnia historię edycji plików zawartych na serwerze plików.

exanet poznan serwer logow

Exanet wdraża monitoring infrastruktury IT

 •   Minimalizujemy szanse wystąpienia okresów bez poprawnie funkcjonującej infrastruktury sieciowej lub serwerowej.
 •   Przeciwdziałamy pojawianiu się problemów, które można przewidzieć dzięki monitoringowi.
 •   Zwiększamy szybkości reakcji na ewentualne awarie dotyczące działania komponentów systemu informatycznego w firmie.
 •   Zbieramy wszystkie ważne informacje dotyczące sieci oraz działania serwerów i usług w jednym miejscu, z możliwością analizy wstecz.
 •   Formułujemy wnioski dotyczące obszarów optymalizacji infrastruktury IT dzięki danym uzyskanym z monitoringu.
 •   Oszczędzamy czas niezbędny na realizację opieki informatycznej.
 •   Konfigurację i wdrożenie rozwiązań realizujemy za pomocą wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów.

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na pytania i przedstawimy indywidualnie przygotowane rozwiązania monitoringu infrastruktury IT dla firmy.

tel. 697 118 921, 61 851 2765; e-mail: outsourcing@exanet.pl

Formularz kontaktowy

Zobacz również

Helpdesk IT

Pomoc informatyczna dla firm, zdalnie oraz w siedzibie Klienta. Natychmiastowe wsparcie użytkowników. Rozwiązywanie problemów IT.

Outsourcing IT

Pełne wsparcie informatyczne dla firm, realizacja wszystkich obowiązków IT zdefniowanych przez potrzeby Klienta. Zarządzanie bezpieczeństwem IT

Outsourcing HR

Usługa Body Leasing IT dla działów IT w dużych organizacjach polegające na udostępnieniu inżynierów IT do realizacji zdefiniowanych projektów lub zleceń.

Audyt IT

Przygotowanie kompleksowej, obiektywnej oceny infrastruktury informatycznej dla kadry zarządzającej i działów IT Klienta. Opracowanie planu rozwoju.