Monitoring serwerów i usług w infrastrukturze IT

Monitoring serwerów i usług jest powszechnym rozwiązaniem w profesjonalnie zarządzanej infrastrukturze informatycznej w firmie. Pozwala eliminować możliwość wystąpienia standardowych problemów oraz znacznie przyspiesza przeciwdziałanie zaistniałym awariom.

Exanet z Poznania oferuje przygotowanie i wdrożenie monitoringu serwerów i usług, jak również stałą obsługę zgłoszeń oraz alertów. Monitoringiem możemy objąć wiele elementów infrastruktury serwerowej w przedsiębiorstwie.

 •   Serwer fizyczny.
 •   Macierz dyskowa.
 •   Sieciowa pamięć masowa (NAS).
 •   Urządzenia podtrzymania zasilania (UPS).
 •   Rejestrator systemu CCTV.
 •   Serwer wirtualny.
 •   Centralka VOIP.
 •   Urządzenia przemysłowe w sieci.
 •   Bramka RCP.
 •   Inne urządzenia pracujące w systemie informatycznym firmy.
exanet poznan monitoring serwerow i uslug

Monitoring serwerów i usług wspiera zarządzanie infrastrukturą IT

 •   Reagujemy z wyprzedzeniem na standardowe problemy dotyczące serwerów lub usług, których pojawienie się można wywnioskować z informacji z monitoringu.
 •   Skracamy czas reakcji na awarie dotyczące serwerów i usług.
 •   Minimalizujemy szanse na pojawienie się okresów z brakiem dostępu do serwerów lub usług w infrastrukturze organizacji.
 •   Ograniczamy nakłady czasu na obsługę informatyczną dla firmy.
 •   Zwiększamy możliwość obsługi zdalnej. Administrator z każdej lokalizacji widzi dokładnie co jest przyczyną powiadomienia lub alertu.
 •   Analizując dane z monitoringu podejmujemy optymalne decyzje dotyczące kierunków rozwoju infrastruktury serwerowej.
 •   Zwiększamy wydajność systemu informatycznego w ujęciu długookresowym.

Monitoring serwerów i usług pozwala z wyprzedzeniem reagować na standardowe problemy oraz znacząco przyspieszyć reakcję na zaistniałą awarię

Exanet wdraża monitoring serwerów i usług

 •   Zwiększamy bezpieczeństwo działania serwerów i usług, natychmiast wychwytujemy wszelkie niepożądane sytuacje.
 •   Powiadomienia 24/7 pozwalają na reagowanie działu IT również poza godzinami funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 •   Oprogramowanie do monitoringu nie obciąża zasobów sprzętowych Klienta, nie wymaga ponoszenia kosztów licencyjnych.
 •   Integrujemy monitoring serwerów i usług oraz sieci komputerowej dla uzyskania pełnego obrazu stanu infrastruktury informatycznej.
 •   Oferujemy szybkie wdrożenie indywidualnie opracowanego rozwiązania w systemie informatycznym Klienta.
 •   Istnieje możliwość stałej współpracy w zakresie obsługi monitoringu serwerów i usług oraz obsługi informatycznej w ramach reagowania na powiadomienia i alerty bezpieczeństwa.
exanet poznan wdrozenie monitoringu infrastruktury it

Wyznaczanie kierunków rozwoju IT w firmie dzięki monitoringowi

Monitoring serwerów i usług zapewnia cenny zbiór informacji na temat kondycji infrastruktury IT w firmie w trakcie minionych okresów. Rozbudowany system raportowania, dostępne analizy i grafy umożliwiają administratorowi IT sformułowanie wniosków dotyczących niezbędnych kierunków rozwoju infrastruktury serwerowej.

Identyfikowane są pilne potrzeby oraz obszary wymagające inwestycji w średnim i długim okresie. Dodatkową korzyścią związaną z wdrożeniem systemu monitorowania infrastruktury informatycznej jest dokładna inwentaryzacja zasobów informatycznych.

Monitoring serwerów i usług

Inwentaryzacja serwerów i usług

Raportowanie dot. serwerów i usług

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na pytania i przedstawimy indywidualnie przygotowane rozwiązania dotyczące monitoringu serwerów i usług.

tel. 697 118 921, 61 851 2765; e-mail: serwery@exanet.pl

Formularz kontaktowy

Zobacz także

Serwery i pamięci masowe

Oferujemy serwery fizyczne dostosowane do konkretnych potrzeb firmy. Oferujemy macierze dyskowe, systemy zasilania awaryjnego UPS, sieciową pamięć masową (NAS).

Wysoka dostępność (HA)

Budujemy klastry serwerowe. Wykorzystujemy wirtualizację. Dobieramy i konfigurujemy pamięć SAN. Przeprowadzamy analizę potrzeb Klienta. Wdrożenie rozwiązań. Testy powdrożeniowe.

Zarządzanie infrastrukturą serwerową

Przygotowujemy urządzenia serwerowe, konfigurujemy. Zapewniamy bezpieczeństwo, optymalizujemy, monitorujemy. Reagujemy na awarie. Obsługujemy zgłoszenia serwisowe.

Exchange Server Upgrade

Oferujemy wsparcie dla firm korzystających z Exchange Server 2010. Przeprowadzamy migrację do nowszej wersji serwera on-premise. Wdrażamy Exchange Server Hybrid.