Monitoring sieci w firmie

W branży IT standardem i koniecznością stało się korzystanie z monitoringu sieci komputerowej. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury IT i ciągłości działania sieci informatycznej, a przede wszystkim oczekiwanie odpowiedniej szybkości reakcji administratorów na ewentualne zdarzenia, doprowadziła do popularyzacji wykorzystania rozwiązań do monitoringu sieci LAN, WAN, WiFi w średnich i dużych organizacjach.

Exanet z Poznania przygotowuje, wdraża i obsługuje indywidualnie dostosowane, profesjonalne systemy monitoringu sieci w firmie. Oferowany przez nas monitoring sieci obejmuje: przełączniki zarządzalne L2 oraz L3, routery, firewalle, kontrolery WiFi, Access Pointy, łącza operatorskie.

Monitoring sieci LAN

Monitoring sieci LAN jako usługa

Monitoring sieci jako usługa świadczona dla firm przez Exanet to przede wszystkim monitoring sieci LAN. W Exanet posiadamy wyodrębniony dział sieciowy, w którym inżynierowie specjalizują się w sieciach komputerowych.

Na co dzień zdobywamy doświadczenie zajmując się złożonymi zleceniami dotyczącymi sieci komputerowych dla przedsiębiorstw w całej Polsce, stale rozwijając i testując swoją wiedzę.

Dodatkowo potwierdzamy umiejętności naszych inżynierów certyfikatami (Cisco CCNA). Dzięki temu możemy zaoferować pełne spektrum usług związanych z opieką nad siecią komputerową i profesjonalnie wdrażać monitoring sieci LAN.

Wdrażamy monitoring LAN

 •   Kontrolujemy wysycenie sieci wewnętrznej (monitoring głównych przełączników sieciowych).
 •   Monitorujemy obciążenie parametrów urządzeń sieciowych (użycie procesora, RAM).
 •   Nadzorujemy temperaturę najważniejszych dla sieci komputerowej urządzeń sieciowych.
 •   Wykrywamy naruszenia bezpieczeństwa na portach (port security).
Exanet monitoring sieci LAN

Monitoring sieci WAN

System do monitorowania sieci WAN

Dla Klientów Exanet, w ramach świadczonych usług informatycznych, za pomocą przygotowanego systemu do monitorowania sieci, nadzorujemy na bieżąco wysycenie łącza internetowego. Kontrolujemy również stabilność łącza (długość ping) oraz sprawdzamy wydajność urządzeń na styku sieci WAN i LAN.

Analiza logów z zapory sieciowej

Monitoring sieci WAN realizujemy również za pomocą analizy logów z zapór sieciowych nowej generacji (Next Generation FireWall), które wykorzystywane są u wielu naszych Klientów, zwiększając poziom bezpieczeństwa.

Najczęściej korzystamy z urządzeń Cisco (FirePOWER), które oprócz ochrony umożliwiają identyfikację prób ataków sieciowych na infrastrukturę Klienta. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom dedykowanym dla profesjonalnych sieci komputerowych, możemy analizować zachowania użytkowników organizacji w kontekście sieci WAN (odwiedzane witryny www, zachowania generujące ryzyko dla organizacji).

Monitoring VPN

Dla zwiększenia bezpieczeństwa IT monitorujemy tunele VPN (status) oraz ilość przesyłanych danych.

Monitoring WiFi

Przygotowujemy system do monitoringu WiFi

Dobrze przygotowany i sprawnie realizowany monitoring WiFi generuje wiele korzyści dla organizacji. Doświadczenie inżynierów wyspecjalizowanych w administracji sieciami komputerowymi pozwala na wyciąganie ważnych wniosków, które służą zwiększeniu efektywności działania sieci WiFi, poprawie bezpieczeństwa sieci komputerowej firmy, jak również zmniejszeniu kosztów funkcjonowania infrastruktury.

Połączenie indywidualnie przygotowanego systemu do monitoringu sieci WiFi wraz z analizą logów najważniejszych urządzeń obsługujących sieć bezprzewodową daje pełny obraz sytuacji i pozwala na formułowanie rekomendacji dotyczących kierunków rozwoju profesjonalnej sieci WiFi w firmie.

Monitorujemy pracę WiFi

 •   Monitorujemy liczbę hostów podłączonych do danego punktu dostępowego (Access Point).
 •   Wykorzystujemy algorytmy Coverage Hole Detection (Cisco) do określania miejsc, w których pojawia się niekorzystny brak zasięgu.
 •   Identyfikujemy próby nieautoryzowanego połączenia się z siecią WiFi za pomocą analizy logów.
 •   Wykrywamy urządzenia podłączone lecz niepożądane w sieci WiFi oraz podejmujemy działania mające na celu wykluczenie danego hosta.
Exanet poznan monitoring sieci WiFi

Monitoring sieci pozwala na reagowanie i rozwiązywanie problemów zanim użytkownicy infrastruktury sieciowej są w stanie zaobserwować jakiekolwiek niedogodności

Gwarancja szybkości reakcji

Zestaw alarmów i wykresów

Przygotowując indywidualny zbiór rozwiązań do monitorowania sieci komputerowej w firmie korzystamy z wielu narzędzi, między innymi z wyspecjalizowanego oprogramowania do monitoringu zasobów sieciowych.

Wiele lat doświadczeń umożliwiło nam wypracowanie gotowych szablonów przeznaczonych do konkretnych typów systemów lub urządzeń sieciowych (zestaw alarmów i wykresów), co pozwala nam oferować krótki czas wdrożenia rozwiązania w firmie oraz bardzo korzystne SLA w przypadku świadczenia stałego nadzoru nad funkcjonowaniem sieci komputerowej w przedsiębiorstwie.

Automatyzacja powiadamiania

Automatyzacja powiadamiania o alarmach informacyjnych i ostrzegawczych dotyczących sieci pozwala nam na podjęcie działań zanim użytkownicy infrastruktury sieciowej w firmie są w stanie stwierdzić, że pojawił się obszar wymagający reakcji po stronie administratora IT.

Zalety monitoringu sieci oferowanego przez Exanet

 •   Wzrost poziomu bezpieczeństwa sieci komputerowej w firmie.
 •   Brak lub minimalizacja okresów bez poprawnie funkcjonującej sieci (brak blackout).
 •   Zwiększenie szybkości reakcji na ewentualne wydarzenia dotyczące działania sieci komputerowej.
 •   Zbieranie i przedstawianie wszystkich ważnych informacji dotyczących sieci w jednym miejscu.
 •   Możliwość przeprowadzenia analizy logów wstecz (dotyczącej różnych aspektów wykorzystywania sieci komputerowej przez organizację).
 •   Oszczędność czasu poświęcanego na obsługę informatyczną (optymalizacja wykorzystania środków przeznaczonych na IT).
 •   Usługi realizowane przez wykwalifikowaną kadrę inżynierów z certyfikatami Cisco.
exanet poznan zalety monitoringu sieci komputerowej

Proaktywne podejście do świadczenia obsługi

Zbieramy obserwacje i wyciągamy wnioski

Realizując obsługę informatyczną uwzględniającą monitoring sieci zbieramy wiele obserwacji i wyciągamy wnioski dotyczące infrastruktury IT Klienta. Wychodzimy z inicjatywą, przewidujemy i proponujemy rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa i stabilności działania, jednocześnie nie zapominamy o ekonomicznym uzasadnieniu konkretnych kroków.

Formułujemy propozycje rozwiązań

 •   Proponujemy rozwiązania redundantne.
 •   Formułujemy wnioski dotyczące rekomendowanych inwestycji w infrastrukturę sieciową.
 •   Uwzględniamy całościowe spojrzenie na infrastrukturę, dostosowujemy się do przyjętej strategii IT w firmie oraz do masterplanu.

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na pytania i przedstawimy indywidualnie przygotowane rozwiązania dotyczące monitoringu sieci.

Kontakt: tel. 697 118 921, 61 851 2765; e-mail: sieci@exanet.pl

Formularz kontaktowy

Zobacz także

Budowa infrastruktury sieciowej

Analizujemy potrzeby, audytujemy procesy, przygotowujemy profesjonalny projekt sieci, dostarczamy sprzęt, wdrażamy i testujemy rozwiązania. Przygotowujemy okablowanie.

Zarządzanie infrastrukturą sieciową

Oferujemy usługi utrzymania sieci komputerowych dla firm, gwarantujemy wykwalifikowanych inżynierów, szybką reakcję oraz proaktywne podejście do obsługi.

Konfiguracja urządzeń sieciowych

Konfigurujemy routery, przełączniki, zapory sieciowe, kontrolery WiFi, wykorzystywane w infrastrukturze sieciowej w przedsiębiorstwach oraz instytucjach.

Wysoka dostępność sieci

Wdrażamy mechanizmy ciągłego dostępu do sieci LAN dzięki mechanizmom HSRP. Implementujemy protokół routingu BGP dla pewnego i wydajnego styku z siecią Internet.