Nowości w Microsoft Teams

18 czerwca 2021

Microsoft Teams mobile

Nowe funkcjonalności w Teamsach

Rosnąca popularność Teams w firmach

Aplikacja chmurowa Teams zyskuje coraz większą popularność na świecie, stając się w ciągu ostatnich kilku miesięcy standardowym rozwiązaniem wykorzystywanym do komunikacji w firmach. Komunikacja pracowników za pomocą Teams uwzględnia różne możliwości szczególnie cenne w przypadku pracy zdalnej, m. in. czat, rozmowy audio, spotkania wideo, telekonferencje i wideokonferencje z możliwością udostępniania prezentacji.

Ze względu na rosnące zainteresowanie usługą Teams, będącą doskonałym uzupełnieniem profesjonalnego pakietu aplikacji i rozwiązań do pracy biurowej, producent rozwiązania, firma Microsoft, nieustannie pracuje nad kolejnymi ulepszeniami i nowościami w zakresie funkcjonalności Teams.

Microsoft Teams icon

Widok dynamiczny w trakcie spotkań lub webinarów

Widok dynamiczny potrafi automatycznie rozplanować widoczne elementy spotkania w celu optymalizacji i ułatwienia dla uczestników. Teams dostosowuje i personalizuje widok w trakcie spotkania lub webinara dla każdego uczestnika w sytuacjach takich jak: dołączenie nowego uczestnika, włączenie wideo, rozpoczęcie wypowiedzi, rozpoczęcie spotkania, rozpoczęcie prezentacji.

Tryb prezentacji

Tryb prezentacji pozwala na dostosowanie przez prezentera sposobu wyświetlania zawartości ekranu dla użytkowników stanowiących publiczność. Jednym z już dostępnych schematów jest “standout”, który pokazuje obraz wideo w trakcie prezentacji, składający się z udostępnionej treści oraz umieszczonej obok sylwetki prelegenta.

W ten sposób można skupić uwagę publiczności na wybranych fragmentach treści za pomocą gestów lub mimiki, bez konieczności wybierania pomiędzy widokiem z kamery prelegenta oraz udostępnionej prezentacji. Już w najbliższym czasie pojawią się dwa kolejne schematy: “reporter” oraz “side by side”.

Teams standout presenter mode

Wsparcie dla dużych spotkań

Teams umożliwia prowadzenie spotkań oraz webinarów z dużą liczbą uczestników, aż do 1000 osób z możliwością prowadzenia ankiet, czatu lub wykorzystywania funkcjonalności Live Reactions.

Jeśli przekroczymy podany powyżej limit uczestników, spotkanie zmienia się w taki sposób, że jest w stanie zmieścić 10 000 osób w trybie view-only. Do końca tego roku, maksymalna liczba uczestników w nadawaniu “view-only” zostanie zwiększona do 20 000.

Możliwość dostosowania rejestracji uczestników

W celu ułatwienia zarządzania obecnością uczestników spotkań lub webinarów mamy możliwość dodania strony rejestracji dla widowni. Co ważne, możemy dodawać własne pytania pozwalające dowiedzieć się więcej o zapisujących się uczestnikach, jak również grafiki, które umożliwiają promocję własnej marki.

Po ukończeniu rejestracji na spotkanie lub webinar, uczestnik automatycznie otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem oraz zaproszenie do kalendarza związane z dołączeniem na spotkanie.

Teams live reactions

Ułatwienia dotyczące udostępniania treści na spotkaniu

Zmiany dotyczące udostępniania treści podczas spotkań przez prelegentów ułatwiają i przyspieszają proces znajdowania treści do wyświetlenia dla uczestników. Okna z aplikacjami są od teraz zorganizowane w jedną listę.

Teams share content

Uwzględnienie dźwięku podczas udostępniania treści na desktopach Mac

Użytkownicy desktopów Mac mogą od teraz dołączyć dźwięk podczas udostępniania pulpitu lub okna aplikacji w trakcie spotkania Teams, co jest szczególnie cenne podczas udostępniania wideo z lektorem i muzyką. Nowa funkcjonalność pozwala wszystkim oglądać materiał bez echa lub problemów z synchronizacją.

Zegar w pokoju dla podgrupy

Organizator może ustawić zegar dla podgrupy. Po upływie czasu odmierzonego przez zegar, pokój dla podgrupy zamknie się automatycznie, a uczestnicy powrócą do głównego spotkania.

Teams breakout room timer

Nowości dla użytkowników Edge oraz Chrome

Użytkownicy przeglądarek Edge oraz Chrome mogą zmienić widok podczas spotkań na Teams na układ 2×2, tryb “Razem” lub dużą galerię. Dzięki możliwości zobaczenia do 49 uczestników na jednym ekranie, uzyskujemy poprawę wrażeń ze spotkania, generując poczucie bycia bliżej nawet podczas pracy zdalnej.

Zaktualizowane ustawienia wideo dla uczestników

Pojawiły się trzy nowe możliwości zarządzania obrazem z kamer uczestników. Pierwsza, domyślna możliwość, to pozostawienie decyzji dla samych uczestników, czy chcą mieć włączoną czy też wyłączoną kamerę.

Drugi wariant zakłada możliwość wyłączenia kamery dla wszystkich uczestników (ten wariant pozwala na przełączenie z powrotem do pierwszej, wspomnianej wyżej domyślnej możliwości pozwalającej uczestnikom decydować, czy chcą włączyć swoją kamerę podczas spotkania).

Oprócz tego, pojawiła się również opcja, by umożliwić lub uniemożliwić włączenie kamery dla wybranych uczestników spotkania.

Teams disable camera

Eliminacja szumów oparta na sztucznej inteligencji

Redukcja szumów wykorzystująca sztuczną inteligencję do analizy dźwięku jest od pewnego czasu dostępna na Teams na komputerach z systemem Windows. Od teraz taka funkcjonalność pojawia się również dla użytkowników Mac.

Redukcja szumów w czasie rzeczywistym automatycznie usuwa niepożądane dźwięki tła w trakcie spotkań. Kanał audio jest analizowany w celu odfiltrowania szumu i zachowania tylko sygnału mowy. Użytkownicy mogą kontrolować stopień tłumienia szumów. Funkcjonalność jest dostępna dla wszystkich posiadaczy komputerów Mac, oprócz urządzeń z procesorami M1 ARM.

Ulepszona lista uczestników

Dzięki ostatnim aktualizacjom, lista użytkowników w trakcie spotkania lub webinara jest rozbita na trzy sekcje: lobby, prezenterzy oraz uczestnicy. Jeśli chodzi o lobby, jest możliwość przeglądania pełnej listy osób oczekujących na wpuszczenie na spotkanie przed dokonaniem akceptacji. Uczestnicy są posortowani w kolejności alfabetycznej, a osoby zgłaszające chęć wypowiedzi (podniesienie ręki) są przesuwane na początek listy.

Funkcja wyszukiwania na liście uczestników

Dostępna jest możliwość wyszukiwania po imieniu lub PSTN w spisie uczestników. Dodatkowo możemy wyszukiwać użytkowników spoza listy uczestników spotkania i wysłać prośbę o dołączenie. Za każdym razem, kiedy chcemy dodać konkretnego użytkownika do spotkania lub przypiąć uczestnika podczas spotkania, nowa funkcja wyszukiwania ułatwia lokalizowanie konkretnej osoby i wykonanie pożądanej akcji.

Teams search participants list

Ulepszenia raportowania w Teams Admin Center

Wraz z wdrożeniem możliwości organizacji spotkań lub webinarów o liczebności uczestników do 1000 osób, zapewnione zostało wsparcie administracyjne do ewentualnego rozwiązywania problemów. Funkcjonalności dodane do Teams Admin Center uwzględniają między innymi: wyszukiwanie w oparciu o część tekstu, sortowanie według wybranych pól, eksportowanie listy uczestników oraz informacji dotyczących jakości połączenia w trakcie spotkania do realizacji analizy offline.

Sugestie dotyczące pytań do ankiet podczas spotkań na Teams

Na karcie ankiety w aplikacji Teams, otrzymujemy sugestie dotyczące pytań, które możemy zawrzeć w ankiecie będącej częścią zasobów przygotowywanych na spotkanie. Sugestie uwzględniają cel spotkania określony za pomocą tytułu spotkania, treści ankiet z przeszłości prowadzonych na spotkaniach o podobnym tytule. Dzięki takim udogodnieniom, przygotowywanie ankiet staje się prostsze i szybsze.

Quizy z pytaniami wielokrotnego wyboru

Pojawiła się możliwość uruchamiania quizów z pytaniami wielokrotnego wyboru podczas spotkań na Teams. W tego rodzaju ankiecie możemy oznaczyć jedną lub więcej odpowiedzi jako poprawne. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w quizie przez uczestników, poprawne odpowiedzi są pokazane w karcie wyników.

Omawiana funkcjonalność dostępna jest nie tylko w zakresie ankiet podczas spotkań na Teams (ankieta pojawia się jako okno pop-up), ale również w zakresie ankiet podczas realizacji czatu w trakcie spotkań oraz poza spotkaniami.

Blokada pobrań nagrań z OneDrive

Użytkownicy spoza kanałów Teams w organizacji (non-channel Teams meeting) posiadający uprawnienia view-only nie mają możliwości, by pobrać nagranie spotkania załadowane do OneDrive. Takie rozwiązanie daje nam większą kontrolę nad nagraniami oraz dystrybucją spotkań. Jest możliwość, by manualnie odblokować możliwość pobrania dla wybranych plików w opcjach OneDrive.

Połączenia telefoniczne w Teams

Obsługa połączeń telefonicznych w aplikacji Teams została uproszczona dzięki widokowi, który uwzględnia: kontakty, pocztę głosową, historię połączeń.

Konsolidacja wymienionych elementów na jednym ekranie ułatwia wybór połączenia lub oddzwanianie za pomocą jednego kliknięcia, co nie było możliwe w widoku dostępnym przed aktualizacją.

Teams new calling

Łączenie połączeń

Funkcjonalność call merge pozwala na łączenie aktywnego połączenia 1:1 z innym połączeniem grupowym 1:1. Podczas połączenia z użytkownikiem lub grupą, jeśli pojawi się potrzeba konsultacji z osobą będącą poza połączeniem, możemy dodać wybranego użytkownika bezpośrednio do pierwszej rozmowy. Rozwiązanie dotyczy połączeń Teams VOIP oraz PSTN.

Microsoft Teams Calling

Plany Microsoft Teams Calling zapewniają szybki i łatwy sposób wdrożenia możliwości wykonywania rozmów na numery telefoniczne w firmach, które nie posiadają sprzętu on-premises (w ramach własnej infrastruktury informatycznej).

Nowe rynki uwzględniające takie możliwości to: Nowa Zelandia, Singapur, Rumunia, Czechy, Węgry, Finlandia, Norwegia, Słowacja, Polska, Luksemburg. To oznacza, że klienci w 28 krajach mogą już korzystać z planów zapewnianych przez Microsoft, umożliwiających łączenie się z numerami telefonii PSTN za pomocą Teams.

Czaty grupowe z użytkownikami zewnętrznymi

Czat grupowy z użytkownikami spoza organizacji może uwzględniać aż 250 osób (z różnych firm). Opisywana funkcjonalność jest częścią Microsoft Teams Connect, która pozwala użytkownikom na udostępnianie zespołu dla gości, udostępnianie kanałów oraz prowadzenie czatu z osobami z wielu organizacji.

Usługa Teams obsługiwana przez klucz klienta Microsoft 365

Microsoft 365 Customer Key pozwala organizacjom spełnić wymagania dotyczące zgodności zarządzania kluczami szyfrowania, zapewniając klucze szyfrowania wykorzystywane do zabezpieczania danych klientów w centrach przetwarzania danych Microsoft. Od niedawna, usługa Teams jest również obsługiwana przez Microsoft 365 Customer Key.

exanet poznan teams dla firm