Pomagamy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej

22 kwietnia 2020

Exanet koronazglowy.pl

Wspieramy WIL w walce ze skutkami epidemii SARS-CoV-2

Akcja koronazglowy.pl

Exanet włączył się w pomoc Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej, która jest organizacją zrzeszającą i wspierającą lekarzy w Poznaniu i Wielkopolsce.

Exanet oraz Wielkopolska Izba Lekarska

Z inicjatywy lekarzy oraz studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przy udziale Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, powstała akcja koronazglowy.pl, w ramach której prowadzone są działania wychodzące naprzeciw apelom personelu szpitali o pomoc w związku z brakami na oddziałach.

Projekt koronazglowy.pl służy koordynacji chęci niesienia pomocy z potrzebami kadry medycznej pracującej bezpośrednio z osobami cierpiącymi na powikłania związane z zarażeniem koronawirusem i chorobą COVID-19.

koronazglowy.pl wsparcie od Exanet

Dzięki współpracy z Wielkopolską Izbą Lekarską, udostępnione zostały narzędzia do zarządzania zaopatrzeniem w materiały medyczne.

Wsparcie działu programistycznego Exanet

Dział programistyczny Exanet zrealizował dla WIL prace związane z dostosowaniem oprogramowania wykorzystywanego przy projekcie wspierania placówek medycznych. Przygotowane zostały modyfikacje programu służącego do zarządzania zaopatrzeniem w materiały eksploatacyjne, polegające na umożliwieniu zarządzania produktami specjalnymi.

Cieszymy się, że udało nam się wdrożyć usprawnienia w ekspresowym tempie, przed planowanymi dostawami kolejnych ton niezbędnego dla szpitali sprzętu.

Wdrożenie Teams przez Exanet

W ramach włączenia się Exanet w pomoc w walce ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce, zrealizowaliśmy dla Wielkopolskiej Izby Lekarskiej projekt IT polegający na wdrożeniu aplikacji do komunikacji w zespole i koordynacji pracy zdalnej Microsoft Teams.

Mamy nadzieję, że pomoc, którą ofiarował Exanet, w zakresie zrealizowanych dla Wielkopolskiej Izby Lekarskiej projektów IT, przyczyni się do ułatwienia prowadzenia cennych działań dla pacjentów w tym trudnym czasie. Zachęcamy do wspierania inicjatyw prowadzonych przez Wielkopolską Izbę Lekarską.