RODO w odniesieniu do infrastruktury IT

Brak precyzyjnych regulacji

Zapisy prawne dotyczące RODO nie regulują w sposób szczegółowy i precyzyjny wymogów technicznych w stosunku do systemów informatycznych wykorzystywanych w firmach oraz instytucjach. W aktach prawnych nie znajdujemy konkretnych wytycznych dotyczących oczekiwanych rozwiązań bezpieczeństwa IT w organizacji.

Identyfikacja zagrożeń IT

Wiemy, że zastosowane powinny być zabezpieczenia, które są dobrane adekwatnie do zagrożeń zidentyfikowanych w analizie ryzyka przeprowadzonej dla konkretnej firmy lub organizacji.

Wyznaczanie kierunku rozwoju systemu informatycznego

Właściwy wybór i poprawne wdrożenie określonych zabezpieczeń w obszarach, dla których jest uzasadnienie do stosowania danych rozwiązań informatycznych, umożliwia efektywnie wykorzystanie środków dedykowanych na rozwój systemu informatycznego w firmie.

Weryfikujemy dostosowanie IT do wymogów RODO

Exanet z Poznania realizuje dla Klientów działania weryfikujące, czy system informatyczny i stosowane zabezpieczenia spełniają wymogi RODO.

Exanet Poznan RODO w IT

Rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo IT

Wdrożenie odpowiednich środków technicznych

Artykuły prawne określają, że w obszarze IT należy wdrożyć środki techniczne, które są odpowiednie dla zapewnienia wystarczającego poziomu bezpieczeństwa dla danego ryzyka występującego w systemie informatycznym.

Administrator lub podmiot przetwarzający dane w organizacji lub firmie powinien mieć wdrożone odpowiednie środki techniczne i rozwiązania zapewniające właściwy stopień bezpieczeństwa.

Rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo IT

 •   Szyfrowanie danych osobowych.
 •   Zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.
 •   Zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
 •   Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
Exanet Poznan dostosowanie infrastruktury IT do RODO

Dostosowanie IT do RODO w firmie

Wieloletnie doświadczenie i zasady best practice

Exanet realizuje usługi związane z dostosowaniem infrastruktury IT w firmach oraz instytucjach do wymagań RODO wykorzystując wieloletnie doświadczenie zdobyte w realizacji prac dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

W naszych działaniach stosujemy zasady best practice, zdefiniowane przez światowych dostawców sprzętu oraz rozwiązań IT dla biznesu. Bierzemy pod uwagę wytyczne z aktów prawnych, realizując kontrolę oraz konfigurację poszczególnych elementów systemu informatycznego.

Dostosowujemy system informatyczny do RODO

 •   Wdrażamy i konfigurujemy zaporę internetową (firewall nowej generacji, NGFW) dla firm – ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do infrastruktury.
 •   Konfigurujemy usługi: poczta smtp/pop3/imap, serwer plików, FTP, serwer wydruku, konsola antywirus, VOIP.
 •   Konfigurujemy dostęp zdalny oraz VPN.
 •   Konfigurujemy usługi: serwer www, DNS, DHCP.
 •   Konfigurujemy i wdrażamy serwer bazy danych.
 •   Konfigurujemy i wdrażamy wirtualizator (Hyper-V lub vSphere).
 •   Konfigurujemy i wdrażamy serwer WSUS (zarządzanie aktualizacją systemu operacyjnego oraz oprogramowania na urządzeniach końcowych).
 •   Dobieramy i konfigurujemy ochronę antywirusową dla serwerów oraz komputerów wykorzystywanych w organizacji.
 •   Konfigurujemy i wdrażamy centralne zarządzanie aktualizacjami oprogramowania antywirusowego (konsola ESET).
 •   Wdrażamy system monitorowania i raportowania połączeń inicjowanych z sieci wewnętrznej i zewnętrznej.
 •   Wdrażamy rozwiązania do scentralizowanego zarządzania uprawnieniami użytkowników (Active Directory).
 •   Wdrażamy system backupu umożliwiający automatyczną weryfikację zrealizowanych zadań i raportowanie.

Potwierdzeniem kompetencji i doświadczenia Exanet jest status partnera

Exanet partnerem ESET

Exanet partnerem VMware
Exanet partnerem Veritas
Exanet partnerem Meraki
apc partner exanet poznan

Dla naszych Klientów dostosowujemy infrastrukturę IT do wymogów RODO

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące dostosowania systemu IT do RODO oraz przedstawimy indywidualnie przygotowane rozwiązania.

Kontakt: tel. 697 118 921, 61 851 2765; e-mail consulting@exanet.pl

Formularz kontaktowy

Zobacz także

Audyt IT

Realizujemy profesjonalny audyt dedykowany bezpieczeństwu IT oraz wydajności systemu informatycznego w firmie lub instytucji. Przygotowujemy rekomendacje dot. rozwiązań IT.

Relokacja infrastruktury IT

Realizujemy wszystkie prace związane z przygotowaniem infrastruktury IT w nowej lokalizacji firmy. Dostarczamy i przygotowujemy elementy wymagane do uruchomienia nowej infrastruktury IT.

Leasing w IT

Ułatwiamy pozyskanie finansowania dla inwestycji w infrastrukturę IT w firmie przy minimalnym udziale własnym. Oferujemy bezpośredni leasing m.in. Cisco easylease, Lenovo Financial Services, GRENKE leasing.

Outsourcing IT

Kompleksowo obsługujemy informatycznie średnie i duże przedsiębiorstwa w Poznaniu oraz województwie wielkopolskim. Zarządzamy bezpieczeństwem IT.