Sieć komputerowa zarządzana z chmury Cisco Meraki

22 czerwca 2020

Exanet Cisco Meraki

Przyjazność użytkowania i bezpieczeństwo

Dawniej potrzebna była bardzo specjalistyczna wiedza

Dotychczas, aby zarządzać siecią komputerową w większej organizacji, potrzebny był bardzo dobry poziom specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia, by być w stanie szybko reagować na alerty lub awarie sieci. Administratorzy wykonywali sporo pracy korzystając z CLI (interfejs command-line), który wymagał umiejętności wprowadzania linii kodu w środowisku tekstowym. Przy niektórych czynnościach związanych z wdrożeniami lub zarządzaniem urządzeniami sieciowymi, wymagana była obecność admina na miejscu w siedzibie firmy.

Meraki zaproponowało rozwiązania, które w swoich założeniach są znacznie łatwiejsze do wdrożenia i zarządzania, jednocześnie zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Meraki Cloud Managed Networks

Łatwość zarządzania siecią z zachowaniem bezpieczeństwa

Panel sterowania w Cisco Meraki jest dużo bardziej intuicyjny i przyjazny użytkownikowi dzięki oparciu działania na GUI (graphical user interface). Przewodnią zasadą w Meraki jest prostota w zarządzaniu bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo. Dzięki temu inżynier IT w firmie jest w stanie zarządzać siecią komputerową, nawet jeśli nie miał doświadczenia w pracy z zaawansowanymi urządzeniami sieciowymi, które muszą być programowane w środowisku tekstowym.

Meraki dashboard client Exanet

Szybkość wdrożenia rozwiązań sieciowych w firmie

Praca z Cisco Meraki to przyjemność dla administratora sieci, szczególnie na etapie wdrożenia, podczas którego wymagane jest jedynie zapewnienie zasilania dla urządzeń oraz dostępu do Internetu. Wdrożenie może zatem odbyć się w oddalonym oddziale firmy, bez konieczności obecności inżyniera odpowiedzialnego za sieć – wystarczy tylko podłączyć zakupione urządzenie do sieci, by konfiguracja została pobrana automatycznie i dalsze prace związane z konfiguracją realizowane były z poziomu chmury.

Meraki Dashboard Exanet

Możliwość bezpiecznego wdrażania i zarządzania urządzeniami tworzącymi sieć komputerową w firmie z poziomu chmury pozwala na duże oszczędności czasu i środków, co niewątpliwie jest istotnym argumentem przemawiającym za rozwiązaniem Cisco Meraki.

Automatyczne aktualizacje bezpieczeństwa

Jedną z najważniejszych zalet urządzeń Cisco Meraki zarządzanych z chmury jest możliwość automatycznego pobierania najnowszego oprogramowania. Dzięki korzystaniu z aktualnej wersji firmware, urządzenia zapewniają zawsze najwyższy poziom ochrony.

Powstanie Cisco Meraki

Projekt Roofnet – studenci MIT tworzą eksperymentalną sieć

Trzech studentów MIT zostało poproszonych o stworzenie miejskiej, eksperymentalnej sieci WiFi 802.11b/g, z założeniem, że ma być w prosty sposób konfigurowana i zarządzana. Zadanie o roboczej nazwie “Roofnet” zostało zrealizowane, a dzięki dalszym pracom i rozwijaniu osiągniętych rozwiązań, w 2006 roku stworzona została marka Meraki (finansowanie zapewniło Google oraz Sequoia Capital).

Projekt Free the Net

Punkty dostępowe oparte o zarządzanie w chmurze były w owym czasie pionierskim i bardzo innowacyjnym rozwiązaniem. W 2007 roku Meraki wybrało San Francisco do realizacji projektu związanego z siecią komputerową o nazwie “Free the Net”, bazującego na udziale lokalnej społeczności. W lipcu 2008 roku osiągnięto liczbę ponad 100 000 użytkowników korzystających z usług “Free the Net”, co wskazywało na ogromną popularność testowanego rozwiązania i przekroczyło oczekiwania twórców projektu. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem i jako projekt nie było dalej kontynuowane. Meraki w kolejnych sezonach rozwijało się w bardzo szybkim tempie, uzyskując wzrost na poziomie 200-300% rocznie.

Cisco Meraki – połączenie z Cisco

W 2012 roku Cisco ogłosiło chęć przejęcia marki Meraki, która w tym okresie wyceniana była na około 1,2 mld dolarów. Meraki stało się częścią CNG (Cloud Networking Group). Włączenie do Cisco oraz udostępnione wsparcie finansowe pozwoliło wzmocnić markę Cisco Meraki i kontynuować rozwój różnych grup produktów związanych z sieciami komputerowymi (m. in.: sieci bezprzewodowe, przełączniki sieciowe, bezpieczeństwo, EMM, kamery do monitoringu).

Meraki Cisco Exanet Overview

Aktualnie Cisco Meraki posiada centralę w San Francisco, zatrudnia ponad 2000 pracowników w biurach i centrach rozwojowych w 7 krajach na świecie, a portfolio klientów stanowi ponad 500 000 firm.

Cisco Meraki wyróżnia się na tle konkurencji

Skalowalność i łatwość wdrożenia

Cisco Meraki zmieniło sposób postrzegania zarządzania siecią komputerową. Zarządzanie poprzez chmurę pozwala tworzyć bezpieczne, skalowalne i łatwe we wdrożeniu sieci komputerowe, które mogą być zarządzane z każdego miejsca i za pomocą dowolnego urządzenia dzięki Meraki Dashboard oraz Meraki Mobile App.

Meraki Systems Manager Exanet

Portfolio rozwiązań oraz produktów Cisco Meraki

Na początku Meraki specjalizowało się w punktach dostępowych (access point) zarządzanych z chmury. Aktualnie oferowana jest cała gama produktów tworzących spójne i bezpieczne środowisko sieciowe dla firm. Oceny ekspertów zwracają uwagę na bardzo wysoką jakość produktów Cisco Meraki, akcentując rozwiązania jako najlepsze w swojej klasie.

 •  Rozwiązanie klasy korporacyjnej Meraki Dashboard do zarządzania za pomocą chmury.
 •  Zarządzane z chmury punkty dostępowe WiFi do zastosowań wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów, z wbudowanymi rozwiązaniami bezpieczeństwa i oszczędności energii.
 •  Zarządzane z chmury urządzenia sieciowe zapewniające routing, switching, bezpieczeństwo, dostęp zdalny.
 •  Przełączniki L2 oraz L3, z możliwością pracy w trybie stack.
 •  Oparte na chmurze i dostępne w Meraki Dashboard systemy klasy korporacyjnej do zarządzania dużą liczbą urządzeń mobilnych oraz desktopowych (Systems Manager). Oferowane rozwiązania EMM (Enterprise Mobility Management) integruje się z rozwiązaniami wymienionymi w punktach powyżej.
 •  Możliwość integracji Meraki z Cisco Umbrella (usługą podnoszącą bezpieczeństwo użytkowników w sieci przed zagrożeniami, złośliwym oprogramowaniem i aplikacjami, ransomware, phishingiem, trojanami).
 •   Zarządzane z chmury kamery do monitoringu (wewnętrzne i zewnętrzne).
Meraki dashboard traffic Exanet

Prosty model licencjonowania

W branży IT można spotkać się z wieloma modelami licencjonowania. Cisco Meraki zadbało o to, by zapewnić przede wszystkim proste licencjonowanie. Do każdego urządzenia sieciowego, oferowanego przez Cisco Meraki, potrzebna jest pojedyncza licencja Meraki Dashboard do zarządzania urządzeniem z chmury. Wsparcie techniczne jest uwzględnione w cenie licencji.

Licencje czasowe Cisco Meraki przewidziane są na 1, 3, 5, 7, 10 lat. Licencja obejmuje: lifetime warranty (za wyjątkiem zewnętrznych AP), wymianę uszkodzonych urządzeń na następny dzień roboczy (NBD), wsparcie techniczne 24/7.

Przewaga Cisco Meraki dzięki chmurze

Oparcie zarządzania infrastrukturą sieciową na chmurze pozwala uzyskać wiele zalet, które nie będą osiągalne dla tradycyjnych rozwiązań.

 •  Łatwość replikacji konfiguracji – w przypadku planów otwarcia nowego oddziału firmy można skopiować już wykorzystywaną konfigurację z istniejącego oddziału i za pomocą kilkunastu kliknięć wdrożyć analogiczne rozwiązanie dla nowego miejsca. Możliwe jest również klonowanie konfiguracji poszczególnych urządzeń dla zachowania spójności rozwiązań i konfiguracji.
 •  Automatyczne aktualizacje firmware – administrator może zdefiniować harmonogram aktualizacji dostosowany do rytmu pracy organizacji i dzięki automatycznemu instalowaniu aktualizacji zawsze, gdy pojawią się poprawki oprogramowania, bez wysiłku po stronie administratora, zostaną wdrożone na urządzeniach.
 •  Bezpieczny Site-to-Site VPN – dostępna jest możliwość konfiguracji połączenia pomiędzy oddziałami firmy, AutoVPN automatycznie stworzy bezpieczne tunele IPsec bez konieczności wnikania w zaawansowaną konfigurację IPsec przez inżyniera IT.
 •  Monitorowanie ruchu sieciowego w warstwie 7 modelu OSI – urządzenia Meraki potrafią filtrować ruch i raportować w zakresie warstwy aplikacji (layer 7), dzięki temu można tworzyć zasady bezpieczeństwa uwzględniające nazwy domen oraz limitować prędkość transmisji danych.
 •  Wirtualne stackowanie – wszystkie przełączniki Meraki wspierają Virtual Stacking, co umożliwia zarządzanie wszystkimi portami tak, jakby były na pojedynczym przełączniku, oszczędzając czas i energię administratora.
 •  Inteligentne optymalizowanie ruchu WAN – możliwe jest definiowanie szybkości połączeń między sieciami w zależności od wydajności łącz, jak również określanie preferowanych ścieżek oraz QoS dla poszczególnych klas ruchu.
 •  Zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz stacjonarnymi – Systems Manager pozwala kontrolować aplikacje zainstalowane na firmowych telefonach oraz desktopach, ułatwia wdrażanie zmian konfiguracji, dodawanie certyfikatów bezpieczeństwa, czyszczenie skradzionych urządzeń z danych, itd.
 •  Automatyczne tworzenie mapy sieci – Meraki Dashboard dynamicznie buduje topologię firmowych sieci, bez konieczności wspierania się oprogramowaniem typu Visio i poświęcania czasu.
Meraki MDM Add Devices Exanet

Wdrożenie Cisco Meraki dla firmy

Model dystrybucji rozwiązań Cisco Meraki w Polsce odbywa się poprzez partnerów Cisco, którzy działają jako podmioty dystrybuujące sprzęt oraz licencje Cisco Meraki dla firm. Naturalnie istnieje możliwość, by skorzystać z rekomendacji dotyczących rozwiązań dopasowanych do potrzeb danej organizacji oraz zlecić usługi związane z wdrożeniem i konfiguracją, a nawet szkoleniem dla kadry IT Klienta.

Warto rozważyć Cisco Meraki zarządzane z chmury w sytuacji planowanego odnowienia sieci komputerowej w firmie lub oddziałach. Istnieje możliwość skorzystania z często pojawiających się możliwości, by przetestować i zapoznać się z wybranymi rozwiązaniami w ramach bezpłatnych zestawów próbnych.

Merakify Meraki Exanet