Sieci komputerowe

Systemy firewall/UTM

W obliczu stałej informatyzacji przedsiębiorstw i uzależnienia pracy od dostępu do zasobów sieci informatycznych, krytycznym aspektem staje się zabezpieczenie tych zasobów przed utratą oraz nieautoryzowanym dostępem osób niepowołanych.

Szczególnego znaczenia nabiera pojęcie bezpieczeństwa wraz z rozpowszechnianiem się telepracy wśród pracowników mobilnych oraz częstszym wykorzystaniem bezprzewodowego typu połączeń – również przez prywatne urządzenia pracowników, stanowiące potencjalny punkt częstych ataków (BYOD).

Nasza firma oferuje pomoc w wyborze oraz implementację najnowocześniejszych rozwiązań ochronnych przy użyciu sprzętu firmy Cisco, gwarantującą - obok najwyższego poziomu zabezpieczeń –  bezkonkurencyjną wydajność oraz niezawodność.

Oferujemy między innymi:
  • dobór optymalnego rozwiązania bezpieczeństwa z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wymagań klienta,

  • implementację ograniczenia dostępu do sieci – wymuszenie uwierzytelniania w sieci przewodowej i bezprzewodowej,

  • rozwiązania do filtrowania i głębokiej inspekcji ruchu w sieci firmowej jak i przy połączeniach z zewnątrz – dostęp do zasobów niezbędnych do realizacji obowiązków w oparciu o najszerszy kontekst tożsamości (użytkownik, miejsce, urządzenie, aplikacja),

  • implementację systemu zaawansowanej kontroli stron internetowych w oparciu o kategorie treści oraz stale aktualizowane filtry reputacyjne,

  • zabezpieczenie styku sieci lokalnej z Internetem – konfiguracja firewalla stanowego opartego na strefach, szczególna ochrona usług wystawionych do Internetu (DMZ),

  • implementację systemu wczesnej detekcji i zapobiegania atakom sieciowym (IPS ) oraz scentralizowanego sieciowego systemu antywirusowego oraz antymalwerowego,

  • rozwiązania wysokiej dostępności systemów bezpieczeństwa minimalizujące skutki hipotetycznej awarii systemu,

  • monitoring ruchu pracowników przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego charakterystyki, rozwiązania umożliwiające generowanie raportów aktywności użytkowników oraz podatności na zagrożenia.


 

Exanet używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Zgadzam się