Trzy sposoby na poprawę cyberbezpieczeństwa w firmie

1 lutego 2021

laptop at night city Exanet

Zapewnienie ochrony IT

Rosnąca liczba cyberataków

Niestety, w ostatnim okresie liczba pojawiających się cyberataków wymierzonych w infrastrukturę IT w firmach zwiększa się. Wiele przedsiębiorstw staje się celem ataków hackerskich. Świadomość skali zjawiska powoduje, że coraz więcej firm podejmuje świadome kroki dedykowane zwiększeniu poziomu cyberbezpieczeństwa.

Różne rodzaje ataków przeprowadzanych przez cyberprzestępców wyrządzają szkody w firmach, których infrastruktura informatyczna nie posiada odpowiedniego poziomu zabezpieczeń. Szkody takie, jak utrata danych, osłabienie wizerunku, stan dezorganizacji, przekładają się na straty finansowe, które są na tyle poważne, że potrafią nawet zagrażać ciągłości prowadzenia biznesu.

Bezpieczeństwo technologii informatycznych

Cyberbezpieczeństwo to zbiór procesów oraz praktyk używanych w celu zapewnienia ochrony dla sieci komputerowych, urządzeń wchodzących w skład infrastruktury IT w firmie oraz oprogramowania, przed nieautoryzowanym dostępem, atakami lub uszkodzeniami. Często, zamiennie do słowa cyberbezpieczeństwo, korzystamy z określenia bezpieczeństwo technologii informatycznych.

Wystarczający poziom ochrony IT

Przyjęło się, że infrastruktura informatyczna w firmie jest odporna na ataki w stopniu odpowiadającym poziomowi zabezpieczenia jej najsłabszego ogniwa. Komponenty, które składają się na całość środowiska informatycznego, powinny mieć zapewniony odpowiedni poziom ochrony.

Wybór narzędzi i mechanizmów zapewniania bezpieczeństwa IT powinien być przeprowadzony indywidualnie dla każdego podmiotu. Sposoby zabezpieczenia infrastruktury IT zależne są od czynników, takich jak m.in.: wykorzystywane rozwiązania serwerowe, wielkość i złożoność sieci komputerowej, wykorzystywany sprzęt oraz oprogramowanie, ruch sieciowy, wymagane przez branżę standardy bezpieczeństwa lub procedury.

software developing Exanet

Wyższy poziom bezpieczeństwa IT generuje korzyści

Znane powiedzenie mówi, że zapobieganie jest bardziej efektywne niż leczenie. Innymi słowy, warto zadbać o odpowiedni poziom zabezpieczeń danych w sieci firmowej, by zminimalizować ewentualne skutki działań cyberprzestępców dla swojego biznesu.

Wiedzą o tym wszystkie firmy, które zetknęły się z cyberatakami i doświadczyły wszystkich negatywnych zjawisk bezpośrednio związanych ze zniszczeniem lub utratą danych, dezorganizacją pracy, poczuciem braku bezpieczeństwa IT oraz wydatkami na szybkie wdrażanie zabezpieczeń.

Pośrednie skutki ataków hackerskich to bardzo często spadki sprzedaży oraz utrata czasu na rozpatrywanie skarg od klientów lub kontrahentów. Odbudowa zaufania po doświadczeniu poważnego naruszenia bezpieczeństwa danych może zająć dużo czasu i wymagać sporych nakładów.

Wzmocnienie ochrony przed niepożądanymi skutkami ataków i włamań do sieci wnosi nie tylko korzyści dla firmy oraz pracowników, ale również dla kontrahentów, których zaufanie do firmy w dużym stopniu zależy od poziomu ochrony danych oraz gwarancji ciągłości współpracy.

Wybrane metody poprawy bezpieczeństwa IT

Obraz aktualnych polityk bezpieczeństwa informatycznego

Dobór właściwych działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa informatycznego w firmie powinien nastąpić po analizie środowiska IT. Audyt IT pozwala na uzyskanie pełnego obrazu aktualnych polityk zabezpieczeń systemu informatycznego w firmie oraz ułatwia wykrycie potencjalnych zagrożeń lub podatności na ataki, które mogą skutkować zatrzymaniem działania firmy, jak również kradzieżą lub zniszczeniem danych.

Pełny obraz poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych w firmie stanowi podstawę do decyzji dotyczących zmian w zakresie przebudowy polityk bezpieczeństwa oraz infrastruktury IT.

Indywidualny przegląd infrastruktury IT pozwala zatem zdefiniować kroki niezbędne do poprawy cyberbezpieczeństwa firmy oraz zwiększenia poziomu zabezpieczenia zasobów informatycznych przed niepożądanym dostępem do danych lub przed atakami.

Exanet working together blog

Wsparcie doświadczonego partnera IT

Zwróciliśmy uwagę na to, że rozwiązania powinny być dobierane indywidualnie. W przypadku tak ważnych decyzji, jak dobór oraz wdrożenie zabezpieczeń systemów informatycznych, warto skorzystać z doświadczonego i sprawdzonego partnera IT, który będzie w stanie zaproponować sprawdzone rozwiązania i kompleksowo przygotować firmę w zakresie bezpieczeństwa przed atakami hackerów.

Dobrane rozwiązania powinny odpowiadać aktualnym oraz przyszłym potrzebom firmy oraz właściwie wpisywać się w szersze spojrzenie na bezpieczeństwo IT, które definiowane powinno być przez strategię IT.

Oprócz zaprojektowania zmian i przeprowadzenia wdrożenia, ważne jest również utrzymanie infrastruktury IT. W zależności od sytuacji, planowane zmiany powinny uwzględniać możliwość zarządzania zmienioną infrastrukturą informatyczną w ramach zasobów organizacyjnych Klienta lub docelowe zlecenie utrzymywania wybranych aspektów infrastruktury (sieć komputerowa lub rozwiązania serwerowe) dla doświadczonej firmy IT.

Przykłady polecanych działań w zakresie cyberbezpieczeństwa

Podczas przygotowywania indywidualnej strategii IT, uwzględniającej bezpieczeństwo informatyczne firmy jako priorytet, często powtarzają się rekomendacje dotyczące trzech obszarów: plan na backup, bezpieczeństwo usługi e-mail, autoryzacja wieloskładnikowa (MFA).

Kopie bezpieczeństwa chronią firmowe dane

Tworzenie kopii zapasowych i przechowywanie ich we właściwy sposób, to bardzo ważny element poprawnego zarządzania infrastrukturą informatyczną. Posiadanie backupu chroni firmę przed negatywnymi skutkami zdarzeń związanych z utratą danych. Backup umożliwia szybkie przywrócenie ważnych dla organizacji danych, jak również pozwala oszczędzić czas i zasoby w sytuacjach kryzysowych.

Nowoczesne rozwiązania w zakresie backupu pozwalają na automatyzację wykonywania kopii zapasowych, a wszystkie konieczne operacje wykonywane są w tle. Eliminowane jest ryzyko wystąpienia problemów powodowanych błędem człowieka.

Dodatkowo, nieodzownym elementem zarządzania kopiami bezpieczeństwa jest okresowe przeprowadzanie testów odtworzeniowych (odtworzenie maszyn wirtualnych lub pojedynczych plików).

working space office Exanet

Bezpieczna poczta e-mail

Poczta mailowa stanowi dziś jedną z najważniejszych metod komunikacji wykorzystywanej w firmach. Z tego powodu warto rozważyć wdrożenie niezawodnego i bezpiecznego rozwiązania Exchange Online w ramach platformy chmurowej Microsoft 365.

Exchange Online to poczta klasy biznes o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa, dedykowana dla firm lub wymagających użytkowników. Oprócz bardzo dobrych parametrów SLA (gwarancja bezawaryjnego działania na poziomie 99,9%), ogromną zaletą rozwiązania jest Exchange Online Protection (EOP), czyli zestaw dodatkowych usług w zakresie bezpieczeństwa, które gwarantują ochronę przed spamem, złośliwym oprogramowaniem (malware) oraz innymi znanymi zagrożeniami.

Poczta przychodząca oraz wychodząca jest filtrowana przez EOP, dzięki czemu sieć firmowa jest chroniona przez zagrożeniami przenoszonymi za pomocą wiadomości e-mail (wirusy, spyware, ransomware). Ochrona jest wielowarstwowa i wspierana przez kilka silników anti-malware, które są w stanie wyłapać wszystkie znane zagrożenia malware.

Technologia anti-spoofing wykorzystywana przez EOP sprawdza nagłówek “From” wiadomości na wypadek istnienia fałszywych wpisów. Wiadomości służące atakom phishing lub zawierające złośliwe oprogramowanie trafiają na kwarantannę.

sending an e-mail Exanet

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe to jedno z rozwiązań bezpieczeństwa, które proaktywnie zmniejsza szanse wystąpienia ryzyka naruszeń bezpieczeństwa. Sprawdza się doskonale zarówno w mniejszych, jak i w dużych organizacjach, gdzie bezpieczeństwo danych jest kluczowym aspektem zarządzania środowiskiem IT.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe pozwala na weryfikację tożsamości użytkowników w firmie. Dodatkowo MFA może również zapewniać wgląd w urządzenia oraz umożliwiać egzekwowanie adaptacyjnych polityk związanych z bezpieczeństwem w danej organizacji.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe to dodatkowe usprawnienie w zakresie bezpieczeństwa służące ochronie kont użytkowników. Do potwierdzenia logowania wystarczy jedno kliknięcie potwierdzenia powiadomienia push na ekranie urządzenia mobilnego.

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe w formie 2FA (two factor authentication) jest natywnie wbudowane do środowiska chmurowego Microsoft 365. Rozwiązanie jest w pełni skalowalne, a wdrożenie nie wymaga dużo czasu.

W przypadku konieczności zabezpieczenia innych popularnych aplikacji biznesowych lub własnych aplikacji za pomocą autoryzacji wieloskładnikowej, można skorzystać z rozwiązania Cisco DUO.

Cisco DUO dla firm