Usługi oparte na chmurze

12 sierpnia 2022

skyscrapers

Chmura zyskuje popularność wśród firm

Obecnie możemy mówić o rosnącej tendencji do wybierania przez średnie i większe firmy różnego rodzaju rozwiązań chmurowych w zakresie zapewniania przez infrastrukturę IT wybranych usług.

Wybór chmury często podyktowany jest skalowalnością, a co za tym idzie możliwością indywidualnego dostosowania rozwiązania do potrzeb organizacji.

Dzięki chmurze firma może w krótkim czasie rozwiązać wybrane problemy dotyczące własnej infrastruktury informatycznej, powiększyć potencjał wykorzystywanych rozwiązań IT, jak również podnieść wydajność.

Chmura zyskuje popularność wśród firm

Chmura obliczeniowa

Chmura obliczeniowa (cloud computing) to proces dostarczania usług obliczeniowych przez Internet. Za pośrednictwem sieci udostępniane są dla firmy zasoby i usługi należące do dostawcy (m.in. moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa, bazy danych, usługi analizy, itd.).

Usługi oparte na chmurze często charakteryzują się wysokim poziomem innowacji, elastyczności oraz możliwościami adaptacji do potrzeb firmy. Opłaty związane z korzystaniem z chmury są ściśle związane z konkretnie wybranymi przez organizację usługami chmurowymi.

Systemy oparte na chmurze wspierają wiele rodzajów usług obliczeniowych:

 •   serwery,
 •   bazy danych,
 •   sieci,
 •   oprogramowanie,
 •   przestrzeń dyskowa (storage),
 •   aplikacje

Rynek usług chmurowych cały czas się rozwija i pojawiają się nowe elementy oferty związanej z chmurą obliczeniową. W uproszczeniu, z perspektywy firmy możemy wyróżnić trzy główne modele usług chmurowych: SaaS, PaaS, IaaS.

Software as a Service

SaaS to model usług chmurowych popularny zarówno wśród małych firm, jak i dużych korporacji. SaaS jako rozwiązanie chmurowe zawiera aplikacje, które są hostowane przez dostawcę usług.

Jednym z przykładów rozwiązań SaaS jest oferta Microsoft 365 (Office 365). Dzięki wybranym planom Microsoft 365 (lub Office 365 w przypadku organizacji posiadających powyżej 300 użytkowników) firmy mogą wynająć dla swoich użytkowników przydatne w codziennej pracy aplikacje użytkowe oraz usługi (np. usługę poczty e-mail, aplikacje do obsługi poczty e-mail i kalendarza, aplikacje do komunikacji i współpracy w zespołach oraz do pracy zdalnej).

Oferta jest rozbudowana i dostępne są również zaawansowane aplikacje biznesowe do zarządzania klientami (CRM), planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) oraz zarządzania dokumentami. Płatność za korzystanie z aplikacji odbywa się najczęściej na podstawie subskrypcji, co ułatwia planowanie budżetu IT.

Użytkownicy w firmie uzyskują dostęp do usług i aplikacji zapewnionych w ramach SaaS z każdego miejsca na świecie za pomocą łącza internetowego. Standardem stało się również korzystanie przez administratorów IT z bezpłatnego i szybkiego we wdrożeniu zabezpieczenia kont użytkowników za pomocą mechanizmu MFA.

Platform as a Service

PaaS zapewnia niezbędne komponenty chmury, dzięki czemu zespoły specjalistów (np. programiści) mogą tworzyć niestandardowe, indywidualnie przygotowywane aplikacje dla firmy.

PaaS jest dostarczany przez Internet, zatem administrator IT w firmie nie musi zajmować się w takim przypadku fizyczną infrastrukturą sprzętową lub systemami operacyjnymi.

Firmy wybierają PaaS w przypadku aplikacji biznesowych ze względu na możliwość stworzenia szybkiego dostępu dla deweloperów do kompleksowego zestawu narzędzi programistycznych, jak np. gotowe szablony lub komponenty aplikacji.

Potrzebne zasoby są kupowane od dostawcy usług w chmurze z wykorzystaniem modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, a dostęp do zasobów jest realizowany za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego.

Rozwiązanie PaaS obejmuje infrastrukturę (serwery, magazyn danych oraz sieć) oraz oprogramowanie pośredniczące, narzędzia deweloperskie, usługi analizy biznesowej, systemy zarządzania bazami danych. PaaS może służyć do obsługi pełnego cyklu życia aplikacji (tworzenie, testowanie, wdrażanie, zarządzanie).

Dzięki PaaS firma unika pracy związanej z doborem i zakupem licencji na oprogramowanie, odpada również konieczność konfiguracji podstawowej infrastruktury aplikacji i oprogramowania pośredniczącego, oprogramowania służącego do zarządzania zadaniami i serwisami uruchamianymi w kontenerach (Kubernetes), narzędzi deweloperskich, jak również innych zasobów.

Innymi słowy dzięki PaaS (platforma jako usługa) firma skupia się jedynie na zarządzaniu opracowanymi aplikacjami i usługami, a dostawca usług w chmurze zajmuje się wszystkimi pozostałymi zadaniami.

Infrastructure as a Service

IaaS to kolejny model przetwarzania w chmurze z infrastrukturą wykorzystującą technologie wirtualizacji. IaaS można traktować jako wirtualne centrum danych (data center) firmy, dzięki czemu administrator IT w firmie może zdalnie zarządzać środowiskiem chmury.

Firma nie musi zatem mierzyć się z koniecznością zapewnienia sobie infrastruktury fizycznej we własnej lokalizacji (serwery, pamięć masowa, systemy operacyjne) co zwiększa szybkość wdrożenia konkretnych projektów IT oraz zmniejsza nakład czasu związany z późniejszym utrzymywaniem środowiska informatycznego.

Nie jest zatem zaskoczeniem, że przetwarzanie w chmurze jest ściśle powiązane z dążeniem do podnoszenia bezpieczeństwa IT w organizacji – komponenty infrastruktury fizycznej w firmie są zwykle podatne na naruszenia lub ataki.

Model IaaS jest przydatny do pracy w sieci, przetwarzania i przechowywania danych. Możliwość skalowania infrastruktury doskonale wpisuje się w preferencje firm z okresowo zmiennym zapotrzebowaniem na zasoby infrastruktury lub odnotowującym duży wzrost potrzeb. Inżynierowie IT mogą natychmiast uzyskać dostęp do systemów IaaS. Co więcej, usługi można w pełni dostosowywać do indywidualnych preferencji działu IT w firmie, również w kontekście zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Anything as a Service

Wymienione wcześniej modele są najczęściej wybieranymi rozwiązaniami przez firmy do przechowywania i przetwarzania danych. Oprócz tego oferowane są też inne usługi. XaaS to nadrzędny termin określający narzędzia, gry, aplikacje i usługi dostarczane za pośrednictwem chmury.

 •   Storage as a Service (StaaS),
 •   Database as a Service (DBaaS),
 •   Disaster Recovery as a Service (DRaaS),
 •   Communications as a Service (CaaS),
 •   Network as a Service (NaaS),
 •   Data as a Service (DaaS).

Jak widać chmura ma możliwość oferowania bardzo bogatego spektrum produktów.

Korzystanie z chmury obliczeniowej przynosi korzyści

Korzystanie z chmury obliczeniowej przynosi korzyści

Wzmocnienie współpracy

Jedną z atrakcyjnych cech korzystania z usług w chmurze jest centralizacja kanałów komunikacji. Użytkownicy w firmie znacznie łatwiej komunikują się i współpracują przy zadaniach podczas korzystania z wybranego przez organizację modelu chmury.

Liczne obserwacje potwierdzają, że firmy korzystające z narzędzi do współpracy w chmurze odnotowują wyższą wydajność oraz szybsze czasy realizacji zadań.

Zapewnienie pracownikom narzędzi ułatwiających współpracę jest jednym z kluczowych elementów produktywnej organizacji.

Zwiększenie elastyczności

Od kilku sezonów zapewnienie możliwości pracy zdalnej dla pracowników firmy stało się dla wielu firm koniecznością wynikającą nie tylko z przyczyn organizacyjnych warunkowanych czynnikami zewnętrznymi, ale również ze względu na oczekiwania pracowników firm, którzy traktują pracę z home office jako wartość dodaną.

Chmura ułatwia organizację środowiska informatycznego w kontekście zapewnienia możliwości pracy użytkownikom spoza siedziby firmy, dając możliwość szybkiego sprostania zadaniom przed którymi stają organizacje.

Zespoły pracujące zdalnie i korzystające z infrastruktury przygotowanej w chmurze, mają możliwość realizowania aktywności wszędzie tam, gdzie posiadają dostęp do Internetu.

Praca może odbywać się w godzinach, które pozwalają na uzyskanie najwyższej wydajności. Elastyczność oferowana przez usługi w chmurze jest zatem bardzo duża, dzięki zapewnianiu zespołom dostępu do danych na bezpiecznych serwerach, niezależnie od fizycznej lokalizacji pracownika.

Integracja z istniejącymi systemami

Jednym z częstych powodów migracji do chmury jest łatwość wdrożenia rozwiązań. Bardzo często infrastrukturę w chmurze można integrować z istniejącymi, wykorzystywanymi przez firmę systemami, co powoduje szereg udogodnień.

Jednym z przykładów możliwości pełnej integracji istniejących rozwiązań wykorzystywanych przez firmę z usługami chmurowymi jest integracja chmury Microsoft 365 z lokalnym Active Directory w firmie, co pozwala podnieść poziom bezpieczeństwa infrastruktury IT, ułatwia zarządzanie środowiskiem i dodatkowo podnosi ergonomię pracy użytkowników dzięki mechanizmowi SS-O (single sign-on).

Łatwość integracji przekłada się również na wyższą produktywność, ponieważ użytkownicy nie będą musieli trudzić się poznawaniem nowego systemu, nie będzie też konieczności poświęcania czasu na szkolenia zespołów korzystających z chmury.

Ułatwienie zarządzania infrastrukturą IT

Usługi w chmurze pozwalają na odciążenie zespołu IT w firmie. Specjaliści IT nie muszą zużywać czasu na aktualizowanie poszczególnych systemów lub naprawianie uszkodzonego sprzętu, ponieważ takie obowiązki ciążą na usługodawcy, który gwarantuje określone w umowie SLA.

Systemy w chmurze pozwalają zminimalizować przestoje z uwagi na niskie prawdopodobieństwo wystąpienia alertów dotyczących działania systemu lub awarii sprzętu.

Zapewnienie ciągłości obsługi

Usługi w chmurze zapewniają firmie wyższy poziom ciągłości pracy, co pozytywnie oddziałuje na produktywność pracowników oraz zadowolenie klientów.

Chmura pozwala na uzyskanie wysoce zorganizowanego i optymalnego środowiska pracy dzięki wykorzystaniu centrów przechowywania danych, korzystaniu z efektywnych kanałów komunikacji oraz udostępnianiu usług dla całej organizacji.

W kontekście klientów firmy, chmura umożliwia pracownikom skuteczniejszą obsługę dzięki skróceniu czasu oczekiwania na reakcję podczas komunikacji. Dzięki scentralizowanej, wysokodostępnej platformie do komunikacji, marketingu i innych podstawowych funkcji biznesowych, firma może lepiej obsługiwać swoich klientów.

Rozwiązania chmurowe dostosowują się wraz z rozwojem firmy, zapewniając użytkownikom narzędzia pozwalające osiągnąć wysoką produktywność.

Zapewnienie ciągłości obsługi