Systemy informatyczne

Usługi wysokiej dostępności

Dla wielu przedsiębiorstw nieprzerwane działanie usług informatycznych jest niezwykle ważnym elementem analizy ryzyka działalności. Skutki przerw w dostępie do niektórych systemów powodują znaczne straty finansowe. Dodatkowo przestoje są wyjątkowo trudne do nadrobienia w firmach pracujących całą dobę. Obecne rozwiązania IT dostępne na rynku oferują wiele mechanizmów, dzięki którym uzyskuje się tzw. wysoką dostępność (ang. High Availibility). Exanet świadczy usługi służące wdrożeniu lub poprawieniu dostępności infrastruktury IT.


Etapy wdrożenia wysokiej dostępności usług przedstawia poniższy rysunek.


Bazując na naszym doświadczeniu wybieramy optymalny mechanizm dostosowany do struktury IT Klienta. Między innymi jest to:
  1. Wirtualizacja. Rozwiązanie to umożliwia wprowadzenie wysokiej dostępności na poziomie maszyn wirtualnych. Oznacza to, że system składający się z co najmniej dwóch maszyn fizycznych, na których działają wirtualne systemy operacyjne, będzie odporny na awarię jednej maszyny. Dzięki technologii Fault Tolerance (VMware) przerwa w dostępie do usług działających na maszynach wirtualnych będzie dla użytkowników niezauważalna (tzw. Zero Downtime). Zobacz jak działa Fault Tolerance.
  2. Klastry usług. Jest to odmienny sposób na zapewnienie nieprzerwanego dostępu do krytycznych dla przedsiębiorstwa systemów. Klaster to zintegrowane działanie co najmniej dwóch serwerów, na których uruchamiane są usługi. Awaria jednego z serwerów nie powoduje przerwy w działaniu usługi. Wartym zaznaczenia jest fakt, że nie wszystkie usługi IT mogą działać w klastrze.
  3. Redundacja na poziomie usług. Wiele usług IT jest w stanie zapewnić wysoką dostępność bez umieszczania ich w klastrach. Przykładem jest instalacja dwóch kontrolerów domeny na dwóch serwerach fizycznych. Obie usługi będą się ze sobą "kontaktować” i synchronizować odpowiednio swoje dane, a w przypadku awarii jednej z nich druga przejmie obsługę zapytań przy zachowaniu nieprzerwanej funkcjonalności. Przykładami innych usług wykorzystujących tę zasadę są: Microsoft SQL, DHCP, DFS (ang. Distributed File System), jako część usługi udostępniania zasobów plikowych, oraz usługi terminalowe Microsoft (Microsoft Remote Desktop Services).

 

Exanet używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Zgadzam się