Aplikacje i usługi chmurowe Microsoft 365

Subskrypcje miesięczne lub roczne

Dobieramy plany Microsoft 365 dla firmy oraz zapewniamy licencje dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji. Bezpieczne i wiodące w swojej klasie rozwiązania na platformie chmurowej Microsoft 365 (Office 365) są dostępne w formie subskrypcji miesięcznych oraz rocznych.

Dostępne plany M365 różnią się zawartością usług i aplikacji. Wśród najczęściej wybieranych planów Microsoft 365 przez średniej wielkości firmy, możemy wyróżnić: Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Premium. Duże organizacje (powyżej 300 użytkowników) wybierają najczęściej: Office 365 E1, Microsoft 365 E3 oraz Microsoft 365 E5.

Aplikacje i usługi Microsoft 365 dla firmy

Platforma Microsoft 365 pozwala uzyskać wydajne środowisko pracy dla firmy (aplikacje premium pakietu Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access), zawierające narzędzia do pracy zdalnej i współpracy (usługa Microsoft Teams, bezpieczny magazyn w chmurze OneDrive oraz SharePoint, poczta e-mail Exchange Online).

Wybrane plany zawierają również funcje zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami (Azure Information Protection) oraz zarządzania urządzeniami (Intune).

Organizacja pracy zdalnej

Platforma chmurowa M365 pozwala uzyskać zintegrowane rozwiązanie obejmujące usługę Teams, przestrzeń dyskową w usłudze OneDrive oraz aplikacje pakietu Office w cenie uzależnionej od planu wybranego przez firmę.

Pracownicy mogą korzystać z rozwiązań zwiększających produktywność i pozostawać w kontakcie ze swoim zespołem i klientami, niezależnie od tego czy pracują w siedzibie firmy, czy też zdalnie.

Wchodząca w skład wybranych planów usługa Teams pozwala na organizację spotkań online, rozmowy głosowe i wideo, prowadzenie czatu, udostępnianie plików oraz współpracę w czasie rzeczywistym z wybranymi użytkownikami lub zespołami.

Wbudowane funkcje zabezpieczeń

Oferowane w ramach planów Microsoft 365 (Office 365) usługi objęte są gwarancją bezawaryjnego działania na poziomie 99,9% oraz wsparciem producenta w postaci całodobowej pomocy technicznej przez telefon oraz Internet.

Platforma chmurowa Microsoft 365 posiada wbudowane funkcje zabezpieczeń, które chronią organizację przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem (malware), próbami wyłudzania informacji (phishing), oprogramowaniem wymuszającym okup (ransomware), spamem oraz innymi zagrożeniami. Dane umieszczone w chmurze chronione są przed cyberprzestępcami, nieautoryzowanym dostępem lub przypadkowym usunięciem.

Administratorzy IT w firmach mogą wdrażać własne polityki bezpieczeństwa. Cenne jest natywne wsparcie usług M365 dla MFA (multi factor authentication) oraz blokowanie starszych protokołów uwierzytelniania (legacy authentication) w Azure AD. Dla firm wymagających bardzo zaawansowanych narzędzi bezpieczeństwa dostępny jest Azure Sentinel (SIEM) oraz Microsoft Defender (XDR).

Synchronizacja danych na urządzeniach

Pakiety w ramach Microsoft 365 są licencjonowane w modelu na użytkownika. Dzięki temu, że licencja jest przypisana do użytkownika, możliwe jest zainstalowanie aplikacji i korzystanie z usług na nielimitowanej liczbie urządzeń, przy czym dany użytkownik jednocześnie może być zalogowany na 5 komputerach, 5 tabletach oraz 5 smartfonach (czyli w sumie do 15 urządzeń jednocześnie).

W trakcie korzystania z usług chmurowych M365 zmiany zostają na bieżąco aktualizowane na synchronizowanych urządzeniach użytkownika. Użytkownicy mogą również pracować jednocześnie na tym samym dokumencie dzięki możliwości współtworzenia w czasie rzeczywistym.

Integrujemy środowisko chmurowe Microsoft 365 z lokalną infrastrukturą IT firmy. Przeprowadzamy pełną migrację poczty e-mail do Exchange Online.

Exchange Online dla firmy

Usługa e-mail dla wymagających

Exchange Online to bezpieczna i wydajna usługa poczty mailowej dla firm hostowana w chmurze Microsoft. Usługę Exchange Online dla firmy można uzyskać w ramach autonomicznego planu (licencje: plan 1 lub plan 2) lub jako element składowy wybranych pakietów Microsoft 365 dla firm.

Dzięki integracji z programem Outlook, użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych funkcji poczty e-mail również w trybie offline. Poczta, kalendarz i kontakty mogą zostać udostępnione użytkownikom w każdym miejscu, na dowolnym urządzeniu i przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek.

Bezpieczeństwo na różnych urządzeniach

Administrator IT w firmie może wdrożyć zasady dotyczące urządzeń przenośnych, np.: listy zatwierdzonych urządzeń w organizacji, wymuszanie stosowania blokady opartej na kodzie PIN, usuwanie wrażliwych danych z utraconych smartfonów.

EOP (Exchange Online Protection), jako integralna część Exchange Online, zapewnia wielowarstwową ochronę dla usługi przed spamem, złośliwym oprogramowaniem oraz innymi zagrożeniami. Istnieje możliwość wdrożenia własnych polityk anty-malware przez administratora IT w odniesieniu do określonych użytkowników, grup lub domen.

Technologia anty-spoofing obecna w EOP chroni użytkowników przed wiadomościami, w których niepożądana osoba podszywa się pod nadawcę.

Dane w chmurze są bezpieczne dzięki nadmiarowym serwerom zlokalizowanym w Unii Europejskiej oraz doskonałym funkcjom odzyskiwania awaryjnego. Usługa Exchange Online jest monitorowana w zakresie bezpieczeństwa przez całą dobę przez zespół ekspertów.

Ergonomia pracy dla użytkowników w firmie

Poczta e-mail w usłudze Exchange Online dostępna jest dla użytkowników jednocześnie na wielu urządzeniach dzięki synchronizacji. Maksymalny rozmiar wysyłanej wiadomości to 150 MB, a pojemność skrzynki to 50 GB lub 100 GB (Plan 1 lub Plan 2).

Zaawansowane funkcje kalendarza pozwalają na udostępnianie wolnych terminów i planowanie spotkań, korzystanie z przypomnień, odpowiadanie na zaproszenia. Warto zwrócić uwagę na pełną integrację kalendarza EO z Teams.

Dla użytkowników dostępne są również inne funkcjonalności w zakresie ułatwień współpracy, np.: grupy, globalna lista adresowa, kontakty zewnętrzne, zadania, sale konferencyjne, funkcje delegowania.

Exanet Poznan Exchange Online dla firm

Wdrożenie Microsoft 365 w firmie

Wsparcie certyfikowanego partnera Microsoft

Wdrożenie usług w ramach platformy chmurowej Microsoft 365 najlepiej przeprowadzić z doświadczonym partnerem Microsoft, który dzięki certyfikacji w obszarze rozwiązań chmurowych dla firm, będzie w stanie właściwie dobrać usługi, zapewnić licencje, dokonać konfiguracji, przeprowadzić indywidualny proces przejścia do chmury Microsoft w zakresie wybranych usług, przeszkolić użytkowników oraz wspierać firmę w zakresie utrzymania rozwiązań w dłuższym okresie.

Firmy najczęściej potrzebują wsparcia w zakresie migracji poczty do Exchange Online, wdrożenia Teams do pracy zdalnej oraz przygotowania rozwiązań do współdzielenia plików w oparciu o OneDrive i SharePoint.

Korzyści z migracji do Microsoft 365

Etapy przygotowania środowiska Microsoft 365

Microsoft Teams dla firmy

Teams to nowoczesna i zaawansowana usługa do zarządzania zespołem w firmie oraz realizowania komunikacji w formie wideokonferencji, telekonferencji, czatów z pojedynczymi użytkownikami lub zespołami. Dzięki pełnej integracji ze środowiskiem Microsoft 365, Teams doskonale uzupełnia pakiet usług i aplikacji wykorzystywanych w nowoczesnej firmie.

Teams pozwala łatwo i bezpiecznie współdzielić lub wyszukiwać pliki dzięki usłudze SharePoint. Użytkownik posiada w jednym miejscu wszystkie potrzebne informacje, takie jak: kontakty, kalendarz, udostępnione dane, przegląd aktywności, historię rozmów oraz inne elementy powiązane z usługami M365.

Wdrożenie Hybrid Identity

W przypadku większych firm posiadających własną infrastrukturę serwerową, realizujemy wdrożenie Hybrid Identity, które pozwala na korzystanie z istniejących kont Active Directory (AD) w modelu poświadczeń do Azure Active Directory (Azure AD), czyli usług chmurowych Microsoft 365.

Uzyskujemy dzięki temu nie tylko duże ułatwienie dla pracowników w firmie, którzy mogą korzystać z jednego zestawu poświadczeń do autoryzacji konta w chmurze (Single Sign-On), ale również optymalizujemy czas administratora IT niezbędny do zarządzania użytkownikami.

Konfiguracja Cloud-only Identity

Dla organizacji, które z różnych przyczyn nie posiadają lub nie chcą dłużej utrzymywać własnej infrastruktury serwerowej, wdrażamy model poświadczeń dla usług chmurowych Microsoft oparty na Azure Active Directory. Użytkownicy uzyskują oczywiście pełną możliwość korzystania z usług i aplikacji Microsoft 365 znajdując się w siedzibie firmy lub pracując zdalnie.

Indywidualna wycena migracji poczty e-mail do Exchange Online dla firmy

Uzyskaj wycenę

Wdrożenie poczty Exchange Online

Kompleksowa migracja poczty do Exchange Online dla firmy

Proces migracji poczty e-mail do Exchange Online realizowany jest w taki sposób, by nie zakłócać codziennej pracy użytkowników w firmie. Najczęściej po przygotowaniu środowiska chmurowego Microsoft 365, migracja skrzynek wraz z dodatkowymi danymi (np.: kalendarze, kontakty, reguły, autopodpowiedzi) do Exchange Online realizowana jest płynnie.

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu komfortu, zapewniamy dla użytkowników możliwość kontynuacji pracy z usługą poczty e-mail w nowym środowisku bez konieczności zmiany hasła lub adresu e-mail. Przygotowujemy dostęp do skrzynek współdzielonych oraz archiwum. Zdefiniowane zostają grupy mailowe.

Plan migracji do Exchange Online dla dużej firmy

W przypadku firm posiadających lokalną infrastrukturę serwerową (Active Directory) zalecane jest wdrożenie mechanizmu do zarządzania użytkownikami korzystającymi z usługi Exchange Online w organizacji.

Wdrożenie Hybrid Identity pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa organizacji, podniesienie komfortu pracowników oraz optymalizację czasu poświęcanego na zarządzanie usługą poczty przez administratora IT w firmie.

Konfiguracja rozwiązania w przypadku dużej firmy uwzględnia więcej etapów i wymaga przygotowania określonych zasobów.

Backup Exchange Online

W usłudze Exchange Online dla firm, dane są bardzo dobrze zabezpieczone. Dla organizacji wymagających kopii zapasowych danych znajdujących się w Exchange Online przygotujemy plan na backup dostosowany do zdefiniowanej polityki bezpieczeństwa.

exanet poznan Office 365 Exchange Online

Wsparcie Exanet przy wdrożeniu Microsoft 365

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące wdrożenia Microsoft 365 (Office 365) dla firmy i przedstawimy indywidualnie przygotowaną ofertę.

tel.: 697 118 921, 61 851 2765; e-mail cloud@exanet.pl

Formularz kontaktowy

Zobacz także

Microsoft Teams

Wdrażamy bezpieczną i nowoczesną usługę Teams do komunikacji w zespole oraz wsparcia pracy zdalnej w firmie. Konfigurujemy dodatkowe zabezpieczenia.

Office 365

Dobieramy plany Office 365 dla firm. Oferujemy licencje miesięczne oraz roczne. Konfigurujemy aplikacje oraz usługi. Wdrażamy zaawansowane zabezpieczenia.

Exchange Online

Wdrażamy niezawodną pocztę e-mail dla firm. Zapewniamy licencje. Konfigurujemy mechanizmy bezpieczeństwa: SS-O, MFA, SSPR, Identity Protection.

Exchange Server

Konfigurujemy profesjonalne rozwiązanie poczty e-mail w lokalnej infrastrukturze firmy. Oferujemy wsparcie w zakresie utrzymania serwera Exchange.