Wycofanie wsparcia dla starszych wersji Windows oraz Windows Server przez Sage

26 czerwca 2020

Exanet software update

Data zakończenia wsparcia wybranych systemów Windows przez Sage

Spółka Sage Sp. z o.o., która jest producentem zintegrowanych rozwiązań informatycznych (popularne w Polsce systemy ERP dla firm, np. Sage Symfonia) już w 2019 roku zrealizowała szeroko zakrojoną kampanię informacyjną dotyczącą zakończenia wsparcia dla systemów operacyjnych Windows 7.0, 8.0, 8.1, systemów serwerowych Windows 2012 oraz 2012 R2, jak również SQL Server 2012 oraz 2014.

W ostatnim czasie pojawiło się potwierdzenie informacji o utrzymaniu wcześniej założonej daty zakończenia wsparcia dla starszych systemów Windows. W dniu 30 czerwca 2020 następuje koniec wsparcia i od tego momentu Sage nie będzie testować, udzielać porad oraz rozwiązywać problemów wynikających z działania aplikacji Sage na wymienionych systemach operacyjnych oraz silnikach bazodanowych.

Exanet Windows 8

Zakończenie wsparcia podstawowego przez Microsoft

Wymienione w informacji przekazanej przez Sage systemy utraciły wsparcie podstawowe Microsoft (np. system Windows 8.1 utracił wsparcie podstawowe 9 stycznia 2018). Warto wspomnieć, że wersje systemu operacyjnego Windows podlegają stałym zasadom cyklu życia, które obejmują dwie fazy: wsparcie podstawowe i wsparcie dodatkowe. Okres wsparcia dodatkowego dla systemu operacyjnego nie uwzględnia m. in.: wsparcia gwarancyjnego producenta, wydawania poprawek systemu niezwiązanych z bezpieczeństwem, wprowadzania nowych funkcji. Zakończenie okresu wsparcia podstawowego przez Microsoft obniża możliwości Sage w zakresie utrzymania i rozwoju swoich produktów na starszych systemach Windows.

Exanet Windows Server 2012

Nowe funkcjonalności w produktach Sage wymagają nowych systemów Windows

Sage regularnie wprowadza aktualizacje prawne lub funkcjonalne do swoich produktów. Jednym z powodów, dla których Sage nie będzie wspierał systemów z zakończonym wsparciem podstawowym jest brak możliwości szybkiego dostosowania się do dynamicznie zmieniających się potrzeb użytkowników oprogramowania oraz zmian prawnych przy założeniu konieczności weryfikacji i testowania wprowadzanych zmian w Symfonii na niewspieranych przez producenta systemach operacyjnych. Niektóre nowe funkcjonalności do prawidłowego działania wymagają spełnienia minimalnych wymagań (np. SQL Server 2016).

Exanet Strategia IT dla firm

Możliwości działania dla firm

Informacje o planowanym zakończeniu wsparcia dla starszych wersji systemu Windows przez Sage były kierowane do Klientów i dostępne z dużym wyprzedzeniem, dzięki czemu firmy korzystające z produktów Sage miały czas na przygotowanie się do zmiany i zapewnienie sobie możliwości spełnienia kryteriów wymaganych do dalszego korzystania z oprogramowania. Naturalnym kierunkiem działań była migracja do nowszych wersji wymaganych systemów Windows (np. Windows 10 dla stacji roboczych, Windows Server 2019 dla serwerów, SQL Server 2019 jako silnik bazy danych).

Migracja do nowszych systemów operacyjnych wykorzystywanych na stacjach roboczych bądź na serwerach jest rekomendowana również ze względu na kwestie bezpieczeństwa IT, które zależne jest w dużej mierze od poziomu aktualizacji systemów. Innymi słowy nie należy korzystać w firmie z oprogramowania, które traci wsparcie. Jedynym dobrym rozwiązaniem w takim wypadku jest zmiana na nowszą, wspieraną przez producenta wersję.

Exanet budowa infrastruktury IT

Migrację do nowych wersji systemów operacyjnych stacji roboczych, systemów serwerowych i silników bazodanowych można zlecić partnerowi IT, który jest wyspecjalizowany w budowie oraz utrzymaniu rozwiązań serwerowych dla firm. Doświadczony partner IT będzie w stanie kompleksowo przeprowadzić upgrade niezbędnych systemów zarówno od strony oprogramowania jak i sprzętu (sprzęt, licencje, konfiguracja, wdrożenie, testy) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa IT firmy.

Przy takiej okazji, jaką jest modernizacja rozwiązań serwerowych można rozważyć możliwość przekazania odpowiedzialności za zarządzanie i utrzymanie infrastruktury IT zewnętrznej firmie, która świadczy opiekę IT w modelu Outsourcingu IT, co zwiększy bezpieczeństwo informatyczne i zapewni aktualny stan oprogramowania niezbędnego do obsługi działań biznesowych firmy.

Exanet wsparcie IT dla firm