Usługi wysokiej dostępności

Nieprzerwane działanie usług informatycznych

Dla wielu przedsiębiorstw nieprzerwane działanie usług informatycznych jest niezwykle ważnym elementem analizy ryzyka działalności. Skutki przerw w dostępie do niektórych systemów powodują znaczne straty finansowe. Dodatkowo przestoje są wyjątkowo trudne do nadrobienia w firmach pracujących całą dobę. 

Obecne rozwiązania IT dostępne na rynku oferują wiele mechanizmów, dzięki którym uzyskuje się tzw. wysoką dostępność (ang. High Availibility). Exanet świadczy usługi służące wdrożeniu HA lub poprawieniu dostępności infrastruktury IT.

Skalowalność stosowanych rozwiązań

Inżynierowie Exanet najczęściej przygotowują dla Klienta rozwiązanie klastrowe wykorzystujące wirtualizację oraz zewnętrzny system dyskowy oparty o standard Fibre Channel i technologię SAN. Wysoka dostępność będzie polegała na uniezależnieniu pracy produkcyjnej systemów informatycznych od awarii serwera lub elementu sieci SAN.

Zewnętrzna macierz dyskowa zapewnia wysoką możliwość rozbudowy. Skalowalność klastra polega na możliwości rozbudowy o kolejne serwery. Zastosowanie wirtualizacji zapewnia możliwość tworzenia kolejnych wirtualnych maszyn na przygotowanej infrastrukturze.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Dodatkowo zwiększamy bezpieczeństwo poprzez konfigurację dysków w macierzy w dobranym dla Klienta wariancie RAID. Dla podniesienia niezawodności wyposażamy macierz dyskową w dwa kontrolery.

exanet poznan wysoka dostępnosc (HA)

Wybór mechanizmu HA dostosowanego do infrastruktury IT Klienta

Wirtualizacja

Rozwiązanie to umożliwia wprowadzenie wysokiej dostępności na poziomie maszyn wirtualnych. Oznacza to, że system składający się z co najmniej dwóch maszyn fizycznych, na których działają wirtualne systemy operacyjne, będzie odporny na awarię jednej maszyny fizycznej. 

Korzystając z oprogramowania do wirtualizacji Microsoft (Hyper-V) lub WMware (vSphere) uzyskujemy efekt praktycznie niezauważalnego dla użytkowników przejęcia maszyn wirtualnych, które działały na serwerze, który uległ uszkodzeniu (zero downtime).

Wirtualizacja przynosi wiele korzyści, między innymi: łatwość zarządzania, możliwość dobierania aktualizacji do specyficznych wymagań danego serwera wirtualnego, ułatwiony troubleshooting, efektywne wykorzystanie zasobów sprzętowych, oszczędność zużycia czasu administratora.

Klastry wysokiej dostępności usług

Klaster to zintegrowane działanie co najmniej dwóch serwerów, na których uruchamiane są usługi. Awaria jednego z serwerów nie powoduje przerwy w działaniu usługi. Wartym zaznaczenia jest fakt, że nie wszystkie usługi IT mogą działać w klastrze.

Działanie klastra wysokiej dostępności polega na tym, że każdy z serwerów pracujących w klastrze udostępnia środowisko pracy i w przypadku awarii jednego z serwerów, sprawny serwer przejmuje funkcję niesprawnego.

Redundacja na poziomie usług

Wiele usług IT jest w stanie zapewnić wysoką dostępność bez umieszczania ich w klastrach. Przykładem jest instalacja dwóch kontrolerów domeny na dwóch serwerach fizycznych. Obie usługi będą się ze sobą “kontaktować” i synchronizować odpowiednio swoje dane, a w przypadku awarii jednej z nich, druga przejmie obsługę zapytań przy zachowaniu nieprzerwanej funkcjonalności.

Przykładami innych usług wykorzystujących tę zasadę są: Microsoft SQL, DHCP, DFS (ang. Distributed File System), jako część usługi udostępniania zasobów plikowych, oraz usługi terminalowe Microsoft (Microsoft Remote Desktop Services).

exanet poznan uslugi wysokiej dostepnosci dla firm

Bazując na naszym doświadczeniu wybieramy optymalny mechanizm wysokiej dostępności dostosowany do infrastruktury IT Klienta

Etapy wdrożenia wysokiej dostępności usług

 •   Analiza – przygotowanie katalogu usług IT oraz ocena usług pod kątem wymaganych parametrów HA.
 •   Wdrożenie – wybór właściwych rozwiązań dla każdej z usług, przygotowanie planu wdrożenia, konfiguracja mechanizmów HA.
 •   Testy powdrożeniowe – sprawdzenie poprawności działania rozwiązań High Availability.
exanet poznan HA w infrastrukturze serwerowej

Korzyści z HA w infrastrukturze serwerowej

 •   Ciągłość działania usług i brak uzależnienia pracy od awarii sprzętu (szczególnie istotne dla dużych przedsiębiorstw produkcyjnych oraz e-commerce).
 •   Brak uzależnienia od czasu reakcji serwisu producenta sprzętu.
 •   Brak kosztów przestoju i okresów niedostępności usług.
 •   Przewaga konkurencyjna dzięki gwarancji stałości funkcjonowania.

Korzyści ze współpracy z Exanet

Do każdego zlecenia, którego celem jest osiągnięcie bezpiecznego, redundantnego systemu serwerowego, podchodzimy indywidualnie. Budujemy dla Klienta system informatyczny, w którym awaria dowolnego elementu nie powoduje utraty jego funkcjonalności, więc uniezależniamy funkcjonowanie systemu od tzw. pojedynczego punktu awarii.

 •   Zebraliśmy wieloletnie doświadczenie w budowaniu rozwiązań HA dla średnich i dużych przedsiębiorstw w całej Polsce.
 •   Jesteśmy partnerem największych firm technologicznych zapewniających rozwiązania serwerowe (Microsoft, Cisco, APC, Lenovo, Dell, HPE). Postępujemy zgodnie z zasadami best practice, korzystając ze sprawdzonych rozwiązań.
 •   Inżynierowie Exanet rozwijają swoje kompetencje i wiedzę, czego potwierdzeniem są uzyskane certyfikaty.
 •   Indywidualnie podchodzimy do każdego zlecenia, wybierając rozwiązania informatyczne dopasowane do potrzeb Klienta.
 •   Oferujemy kompleksową obsługę. Dobieramy sprzęt, oprogramowanie, licencje, kontrakty serwisowe. Dostarczamy sprzęt, konfigurujemy, testujemy.
 •   W zespole Exanet posiadamy wyodrębniony dział administratorów serwerów.
 •   Integrujemy rozwiązania serwerowe z rozwiązaniami sieciowymi (posiadamy dział sieciowy w zespole).
 •   Oferujemy możliwość stałej współpracy w zakresie opieki nad infrastrukturą serwerową i zarządzania.
exanet poznan korzysci z high availability

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na pytania i przedstawimy indywidualnie przygotowane rozwiązania dotyczące wysokiej dostępności usług.

tel. 697 118 921, 61 851 2765; e-mail: serwery@exanet.pl

Formularz kontaktowy

Zobacz także

Bezpieczeństwo serwerowe (eset, WSUS)

Przygotowujemy dla Klientów indywidualnie dobrane rozwiązania z zakresu ochrony antywirusowej dla serwerów oraz komputerów (ESET). Wdrażamy konsolę do zarządzania aktualizacjami Windows (WSUS)

Serwery i pamięci masowe

Oferujemy indywidualnie konfigurowane do potrzeb firmy: serwery fizyczne, macierze dyskowe, UPS, NAS. Zapewniamy sprzęt, oprogramowanie, licencje, kontrakty serwisowe.

Wirtualizacja

Wdrażamy wirtualizację na serwerze fizycznym. Korzystamy z Microsoft Hyper-V oraz z VMware vSphere. Świadczymy również usługi utrzymania i backupu maszyn wirtualnych.

Serwery plików i bezpieczeństwo danych

Wdrażamy bezpieczne i efektywne rozwiązania udostępniania i przechowywania plików w infrastrukturze IT w firmach. Przygotowujemy serwery plików.