Zakończenie Microsoft Open License

17 stycznia 2022

Microsoft button

Licencjonowanie grupowe MOLP

MOLP to program licencyjny Microsoft, który umożliwia nabywanie na korzystnych warunkach grupowych licencji oprogramowania Microsoft dla firm oraz instytucji komercyjnych.

Informacja o zakończeniu programu Microsoft Open License jest cenna przede wszystkim tych firm, które w swojej infrastrukturze IT w przeszłości lub dotychczas korzystały z rozwiązań licencjonowania grupowego (MOLP). Koniec programu wiąże się ze sporymi zmianami, które wymagają przygotowań po stronie działów IT oraz zapoznania się z możliwymi ścieżkami działania.

Zmiana od stycznia 2022

Zakończenie istniejącego od około 20 lat programu to spore wyzwanie nie tylko dla Microsoft, ale również dla partnerów obsługujących bezpośrednio firmy korzystające z licencji.

Microsoft przygotowywał wszystkich do planowanych zmian w programie MOLP, ustanawiając datę graniczną, czyli 1 styczeń 2022. Od początku obecnego roku nie są dostępne już możliwości zakupu licencji wieczystych przez Klientów w programie Open License.

Zakończenie Microsoft Open License

Program sprzedażowy ulega zmianie

Zakończenie programu nie oznacza, że licencje znikają. Zmianie podlega program sprzedażowy. Producent oprogramowania wskazuje, że możliwości zakupu licencji począwszy od stycznia 2022 będą dostępne w ramach CSP (Cloud Service Provider). Innymi słowy zakończyła się możliwość zakupu licencji w programie MOLP. Licencje dostępne w Open License migrowały do CSP już od lipca 2021.

Warto pamiętać, że Open Licensing Program to pojęcie szersze, w ramach którego oferowane były dotychczas możliwości zakupu oprogramowania w programach: Open License, Open Value, Company Wide, Non-Company Wide, Open Value Subscription. Najczęściej kojarzony przez Klientów program Open License właśnie zakończył się, a możliwości zakupu są oferowane w programie CSP.

Szerokie możliwości CSP

CSP kojarzy się przede wszystkim z licencjami subskrypcyjnymi. Jednak program daje również możliwości dostarczania dla firm produktów innych niż subskrypcyjne. CSP pozwala na uruchamianie dla firm usług Azure, umożliwia zakup licencji wieczystych oraz software subscriptions. CSP staje się zatem najbardziej szerokim i dostępnym programem dla małych i średnich firm, z bogatą ofertą licencji subskrypcyjnych oraz wieczystych.

W przypadku zakupu licencji wieczystej, zakładając potrzebę pakietu software assurance po stronie Klienta, możemy nadal wybrać program Open Value. Jeżeli firma nie wymaga software assurance, możliwości zakupu licencji wieczystych (perpetual) będą dostępne jedynie poprzez program CSP.

Szerokie możliwości CSP

Zmiany z perspektywy działu IT firmy

W praktyce Klient końcowy nie odczuje dużych zmian. Z perspektywy firmy, licencje będą nadal tak samo dostarczane, zmianie ulegnie tylko nazwa programu, w ramach którego zapewniane będą licencje wieczyste. Partner IT, który będzie dostarczał firmie licencje, z pewnością dobierze je właściwie oraz wyjaśni ewentualne pytania dotyczące zmian w programach licencjonowania.

Z punktu widzenia działu IT w firmie, istotne jest miejsce przechowywania klucza produktu oraz sposób pobrania zakupionego oprogramowania. Witryna volume licensing service center, służąca do tej pory do zarządzania produktami oraz oferująca dostęp do licencji, nie będzie funkcjonowała w zakresie produktów zakupionych w CSP. Witryna vlsc nadal będzie używana w odniesieniu do wcześniej zakupionego oprogramowania.

Produkty zakupione w CSP pojawią się na koncie administracyjnym usługi Microsoft 365, w dedykowanej zakładce “software”.

Gdzie można nabyć licencje CSP?

Dla organizacji najlepiej pozyskiwać licencje CSP bezpośrednio od partnera Microsoft, który ma status Cloud Solution Provider. Dla Klienta oznacza to, że będzie obsługiwany przez partnera IT, który posiada przygotowanie oraz doświadczenie w zakresie CSP i może realizować zakupy oprogramowania z licencją wieczystą dla małych i średnich firm.

Licencje perpetualne dostępne w ramach CSP to na przykład: Windows 10 pro, Office Standard, Office Professional, Office 2021 LTSC, Windows 11 Server, Visio, SQL Server, Exchange, SharePoint, licencje dostępowe CAL.

Sam zakup licencji może odbyć się w modelu licencji wieczystej, jak również z możliwością opłacenia licencji wieczystych w modelu subskrypcyjnym (1 rok lub 3 lata). Część z licencji dostępna jest również w modelu subskrypcyjnym. Zakup danego produktu można zatem dopasować do potrzeb firmy z punktu widzenia finansowego, biorąc pod uwagę cykl życia produktu, potrzeby czasowe w zakresie licencji, itd.

Exanet working together blog